Rapoarte Anuale

Pentru informații financiare în format Excel, vă rugăm să folosiți Centrul de Date Interactiv.

Anul Raport
2023

Raportul anual (versiune PDF / versiunea xHTML), care cuprinde printre altele:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma ASF nr. 39/ 28 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2023, întocmită în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 7/2020

Și Raportul auditorului independent

2023 Raport rezultate preliminare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023
2022

Raportul anual (versiune PDF / versiunea xHTML), care cuprinde printre altele:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma ASF nr. 39/ 28 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2022, întocmită în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 7/2020

(3) Raportul de remunerare pentru anul 2022

Și Raportul auditorului independent

2021

Raportul anual (versiune PDF  /  versiune xHTML), cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2021, întocmită în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 7/2020

(3) Raportul de remunerare pentru anul 2021

2020

Raportul anual (versiune PDF versiune xHTML), cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2020, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

2019

Raportul anual, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2019, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

2018

Raportul anual cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2018, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

2017

Raport anual - cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2017, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

2016

Raport anual - cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu IFRS
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2016, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010
2016 Raport Rezultate Preliminare
2015

Raport anual - cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu IFRS
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2015, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010
2015

Raport Rezultate Preliminare

2014

Raport anual - cuprinde:

(1) Situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementãrile contabile româneşti
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2014, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010
(3) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu IFRS
 
Anexă la Situațiile financiare IFRS la 31 decembrie 2014: Diferențele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile românești și Standardele Internaționale de Raportare Financiară
2014 Raport Rezultate Preliminare
2013

Raport anual - cuprinde:

(1) Situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementãrile contabile româneşti
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2013, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010
(3) Situaţiile financiare IFRS individuale   
 
 
Anexă la Situaţiile financiare IFRS individuale la 31 decembrie 2013: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
 
Anexă la Situaţiile financiare IFRS consolidate la 31 decembrie 2013: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform Reglemetărilor Contabile Româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară   
2013

Raport Rezultate Preliminare

2012

Raport anual - cuprinde:

(1) Situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementãrile contabile româneşti
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2012, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010
(3) Situaţiile financiare IFRS individuale   
 
 
Anexă la Situaţiile financiare IFRS individuale la 31 decembrie 2012: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementările contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară      
 
Anexă la Situaţiile financiare IFRS consolidate la 31 decembrie 2012: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementările contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
2012 Raport Rezultate Preliminare
2011

Raport Anual - cuprinde:

(1) Situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementãrile contabile româneşti
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2011, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010
(3) Situaţiile financiare IFRS individuale   
 
 
Anexa la Situatiile financiare IFRS consolidate la 31 decembrie 2011: Diferentele dintre tratamentele contabile conform reglementarilor contabile romanesti si Standardele Internationale de Raportare Financiare
2011 Raport Rezultate Preliminare
2010

Raport Anual (include situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementãrile contabile româneşti)

Situatii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2010

Situatii financiare IFRS individuale 31 decembrie 2010

2010 Raport Rezultate Preliminare
2009

Raport Anual

Situatii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2009

Situatii financiare IFRS individuale 31 decembrie 2009

Situatii financiare intocmaite in conformitate cu reglementarile contabile romanesti 31 decembrie 2009

2008

Raport Anual   

Situatii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2008

Situatii financiare IFRS individuale 31 decembrie 2008

Situatii financiare intocmite in conformitate cu reglementarile contabile romanesti 31 decembrie 2008

2007

Raport Anual

Situatii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2007

Situatii financiare IFRS individuale 31 decembrie 2007

Situatii financiare intocmite in conformitate cu reglementarile contabile romanesti 31 decembrie 2007

Rezultate Financiare