Rapoarte Anuale

Pentru informații financiare în format Excel, vă rugăm să folosiți Centrul de Date Interactiv.

Anul Raport
2020

Raportul anual (versiune PDF  /  versiune xHTML), cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2020, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

2019

Raportul anual, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2019, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

2018

Raportul anual cuprinde:

(1)Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2)Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2018, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

2017

Raport anual - cuprinde:

(1) Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 decembrie 2017, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

2016

Raport anual - cuprinde:

2016 Raport Rezultate Preliminare
2015

Raport anual - cuprinde:

2015

Raport Rezultate Preliminare

2014

Raport anual - cuprinde:

2014

Anexă la Situaţiile financiare IFRS la 31 decembrie 2014: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

2014 Raport Rezultate Preliminare
2013

Situaţii Financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2013

Anexă la Situaţiile financiare IFRS consolidate la 31 decembrie 2013: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform Reglemetărilor Contabile Româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

2013

Raport anual - cuprinde:

2013 Anexă la Situaţiile financiare IFRS individuale la 31 decembrie 2013: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
2013

Raport Rezultate Preliminare

 - Anexa 2 actualizata

2012 Situaţii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2012
2012 Anexă la Situaţiile financiare IFRS consolidate la 31 decembrie 2012: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
2012

Raport anual - cuprinde:

2012 Anexă la Situaţiile financiare IFRS individuale la 31 decembrie 2012: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementările contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
2012 Raport Rezultate Preliminare
2011

Situaţii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2011

2011

Anexă la Situaţiile financiare IFRS consolidate la 31 decembrie 2011: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

2011

Raport Anual - cuprinde:

2011 Anexă la Situaţiile financiare IFRS individuale la 31 decembrie 2011: Diferenţele dintre tratamentele contabile conform reglementările contabile româneşti şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
2011 Raport Rezultate Preliminare
2010 Raport Anual (include situaţiile financiare întocmite în conformitate cu reglementãrile contabile româneşti)
2010 Situaţii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2010
2010

Situaţii financiare IFRS individuale 31 decembrie 2010

2010 Raport Rezultate Preliminare
2009 Raport Anual
2009 Situaţii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2009
2009 Situaţii financiare IFRS individuale 31 decembrie 2009
2009 Situaţii financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti 31 decembrie 2009
2008 Raport Anual
2008 Situaţii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2008
2008

Situaţii financiare IFRS individuale 31 decembrie 2008

2008 Situaţii financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti 31 decembrie 2008
2007

Raport Anual

2007 Situaţii financiare IFRS consolidate 31 decembrie 2007
2007 Situaţii financiare IFRS individuale 31 decembrie 2007
2007 Situaţii financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti 31 decembrie 2007