Materiale pentru listarea la Bursa de Valori Bucureşti

Paşii importanţi privind listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti:

  • August 2010: Înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (“CNVM”);
  • August 2010: Publicarea Valorii Nete lunare a Activului (“VAN”) a Fondului;
  • Septembrie 2010: Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti devine Administrator Unic al Fondului.
  • Octombrie 2010:  Distribuirea de dividende în valoare de 1,1 miliarde RON (0,0816 RON pe acţiune) pentru 2008 şi 2009 (acţionarii au încasat 98% din totalul de dividende până la sfârşitul anului);
  • Noiembrie 2010: CNVM aprobă un nou regulament permiţând Fondului să calculeze VAN folosind metoda şi principiile valorii juste (“fair value”);
  • Decembrier 2010: Fondul Proprietatea S.A. devine primul fond din România care publică VAN folosind principiile valorii juste;
  • Decembrie 2010: CNVM aprobă un nou regulament pentru a permite crearea pentru prima dată de conturi globale, pentru a facilita astfel serviciile de intermediere în vederea listării viitoare a Fondului;
  • Ianuarie 2011: La cinci ani de la înfiinţare, Fondul este listat la Bursa de Valori Bucureşti, după o perioadă de promovare intensă atât local cât şi în diverse ţări din Europa.

Mai jos puteţi regăsi documentele pregătite de Administratorul Fondului în vederea listării Fondului Proprietatea la Bursa de Valori Bucureşti:

Materiale Pentru Listare