Despre Administratorul Fondului

Despre grupul Franklin Templeton Investments

Cine suntem

Franklin Resources, Inc. este o organizaţie globală de administrare a investiţiilor, cunoscută sub numele de Franklin Templeton Investments. Sediul nostru este situat la sud de San Francisco, în San Mateo, California. Deţinem birouri în peste 30 de ţări pe tot globul şi oferim soluţii şi servicii de investiţii în peste 150 de ţări.

Ce facem

Oferim produse de investiţii, în principal sub brand-urile Franklin, Templeton şi Mutual Series. Administrăm vehicule de investiţii pentru persoane fizice, instituţii, fonduri de pensii, trusturi, parteneriate şi alţi clienţi.

Aparţinem domeniului public

Acţiunile noastre sunt listate la Bursa din New York sub simbolul BEN.

Despre Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (“FTIS”) este o societate cu raspundere limitată (société à responsabilité limitée), cu sediul în str. Albert Borschette, nr 8A, L-1246 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, înregistrată la Registrul Comertului şi Societăţilor din Luxemburg (Registre de Commerce et des Societatilor, Luxemburg ) sub numărul B 36.979.

FTIS este autorizată de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxembourg  (Commission de Surveillance du Secteur Financier), ca o societate de administrare în temeiul articolului 101 alineatul (2), capitolul 15 din Legea 2010 şi articolul 5 alineatul (2) din Legea Administratorilor de Fonduri de Investiţii Alternative ( Legea AFIA). Prin urmare, FTIS poate crea, promova şi administra Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare (OPCVM), Organisme de Plasament Colectiv (OPC) şi Fonduri de Investiţii Alternative (FIA).

Obiectul principal de activitate al FTIS este:

  • administrarea de OPCVM-uri domiciliate în Luxembourg sau în alte ţări, autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/EC precum şi administrarea de OPC-uri autorizate în conformitate cu art. 101(2) şi Anexa II din Legea (Luxembourg) din data de 17 decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv (“Legea 2010”) şi
  • prestarea de servicii de administrare şi administrative, servicii de marketing şi alte activităţi în legătură cu activele FIA, în conformitate cu art. 5(2) şi anexa I din Legea (Luxembourg) din data de 23 iulie 2013 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative; şi
  • prestarea de servicii de administrare în sensul art. 89 (2) din Legea 2010 privind fondurile comune, societăţile de investiţii cu capital variabil şi societăţile de investiţii cu capital fix stabilite în Luxembourg şi calificate ca FIA în sensul Directivei 2011/61/EU, în conformitate cu art. 125-1 şi 125-2 din Legea 2010.

Grupul Templeton Emerging Markets 

Filosofia de investiţii a grupului a fost iniţiată de Sir John Templeton, în anii 1950, când acesta a început să investească la nivel internaţional. Această filozofie este menţinută încă de la înfiinţarea grupului de către Dr. Mark Mobius, în 1987. Abordarea, testată de-a lungul timpului de Sir John, este construită pe o analiză de tip bottom-up, disciplinată dar flexibilă, a investiţiilor pe termen lung, pe pieţele emergente. Cele trei principii directoare ale filozofiei de investiţii sunt:

Valoarea

Căutăm să identificăm valoarea fundamentală a unei afaceri şi să determinăm ceea ce activele acesteia pot genera în termeni de profituri si fluxuri monetare. Depunem toate eforturile necesare pentru a identifica acţiunile care credem că se tranzacţionează sub valoarea intrinsecă şi care în timp pot genera cea mai bună performanţă.

Răbdarea

După identificarea unei acţiuni subevaluate împreună cu o serie de factori care credem că ar putea schimba valoarea acesteia, aşteptăm ca această valoare să fie realizată. Din experienţă am învăţat că bursele de valori sunt, de cele mai multe ori, limitate şi influenţate de sentimente, fapt ce poate duce la denaturări, pe termen scurt, ale preţurilor acţiunilor. Orizontul de investiţii pe termen lung al Templeton depăşeşte aceste chestiuni pe termen scurt şi se concentrează asupra vectorilor de valoare pe termen lung.

Analiză de tip bottom-up

Identificăm valoarea printr-o analiză fundamentală riguroasă, utilizând metode de selecţie dezvoltate în cadrul organizaţiei si făcând uz de o reţea internaţională de resurse de cercetare şi analiză cu experienţă. Analizele sunt realizate individual, companie cu companie, dintr-un spectru larg de industrii, pentru a determina valoarea economică luând în considerare câştigurile viitoare, potenţialul generării de cash-flow sau valoarea activelor.