Calendar Relații cu Investitorii 2022

Eveniment DatA
Începerea plății dividendului special brut de 0,06 Lei pe acțiune 18 februarie
Publicarea rezultatelor financiare anuale aferente anului 2021  28 februarie
Teleconferință prezentare rezultate financiare anuale aferente anului 2021 28 februarie
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor aferentă anului 2022  20 aprilie
Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2022 16 mai
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2022  16 mai
Începerea plății dividendului brut anual de 0,125 Lei pe acțiune 27 iunie
Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2022 31 august
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2022 31 august
Conferința Fondul Proprietatea 2022 Investor Days 14 - 16 septembrie
Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2022 15 noiembrie
Teleconferință prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2022 15 noiembrie
Adunarea Generală a Acționarilor 15 noiembrie