Calendar Relații cu Investitorii 2023

Eveniment DatA
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2022  28 februarie
Teleconferință prezentare rezultate financiare anuale preliminare aferente anului 2022 28 februarie
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor aferentă anului 2023  21 aprilie
Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022  24 aprilie
Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2023 12 mai
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2023  12 mai
Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2023 31 august
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2023 31 august
Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2023 15 noiembrie
Teleconferință prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2023 15 noiembrie