Calendar Relații cu Investitorii 2024

Eveniment DatA
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2023 29 februarie
Teleconferință prezentare rezultate financiare anuale preliminare aferente anului 2023 29 februarie
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor aferentă anului 2024  30 aprilie
Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023 30 aprilie
Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2024 15 mai
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2024 15 mai
Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2024 30 august
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2024 30 august
Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2024 15 noiembrie
Teleconferință prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2024 15 noiembrie