Calendar Relații cu Investitorii 2021

Eveniment DatA

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

14 ianuarie
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2020  23 februarie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare anuale preliminare aferente anului 2020

23 februarie 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 24 martie
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor aferentă anului 2021  28 aprilie
Publicarea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 29 aprilie

Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2021

17 mai
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2021  17 mai
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 16 iulie

Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2021

31 august
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2021 31 august
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor 29 septembrie

Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2021

15 noiembrie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2021

15 noiembrie