Calendar Financiar 2019

Eveniment DatA
Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare aferente anului 2018  15 februarie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare anuale preliminare aferente anului 2018

15 februarie 
Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor aferentă anului 2019  4 aprilie
Depunerea Raportului Anual aferent exerciţiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 la ASF şi BVB 5 aprilie

Depunerea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru al anului (1 ianuarie - 31 martie 2019) la ASF şi BVB 

15 mai
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului I 2019  15 mai

Depunerea Raportului Semestrial (1 ianuarie - 30 iunie 2019) la ASF şi BVB

14 august
Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Semestrului I 2019 14 august

Depunerea Raportului Trimestrial aferent celui de al treilea trimestru al anului 2018 (1 iulie - 30 septembrie 2019) la ASF şi BVB

15 noiembrie

Teleconferinţă prezentare rezultate financiare aferente Trimestrului III 2019

15 noiembrie

Pot interveni modificări ale datelor evenimentelor. În cazul modificării datelor menţionate în prezentul calendar, noile date propuse vor fi comunicate cu cel puţin 48 de ore înainte de data stabilită iniţial.