Valoarea Activului Net (“VAN”) pe acţiune reprezintă indicatorul cheie privind performanţa Fondului.

Fondul este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") (fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare - “CNVM”) din august 2010. Ca urmare a acestui lucru, Fondul este obligat să publice lunar Valoarea Activului Net pe acţiune. Data limită pentru publicarea acesteia este după 15 zile calendaristice de la sfârşitul lunii precedente. Valorile VAN-urilor din lunile mai – iulie 2010 au fost publicate benevol, VAN-ul din august fiind primul VAN oficial înaintat către CNVM, ca urmare a înregistrarii Fondului la CNVM.

VAN / acţiune (RON) Preţ / acţiune (RON) Discount/Primă*
0,6429 0,4146 -35,51

Metodologia de calcul a Valorii Activului Net

Regulamentul CNVM nr. 4/2010, cu modificările și completările ulterioare, permite calculul VAN pe baza celor mai bune practici internaţionale folosite pentru societățile de investiţii listate de tip închis.


Valorile mobiliare listate sunt evaluate la preţul de închidere al pieţei dacă sunt listate pe pieţe reglementate, sau la preţul de referinţă, dacă sunt listate în cadrul unui Sistem Alternativ de Tranzacţionare („ATS”), pe piața Rasdaq sau în secțiunea UNLS a BVB. În cazul acțiunilor listate pe ATS, preţul de referinţă este considerat preţul mediu; în cazul acțiunilor listate pe Rasdaq preţul de referinţă este considerat preţul de închidere pentru acțiunile admise la tranzacționare în secțiunea RGBS şi preţul mediu pentru acțiunile admise la tranzacționare în secțiunea XMBS; în cazul acțiunilor tranzacționate în secțiunea UNLS a BVB, preţul de referinţă este considerat preţul mediu.

Valorile mobiliare nelichide sau nelistate sunt evaluate fie folosind valoarea capitalurilor proprii conform ultimelor situaţii financiare anuale disponibile, proporţional cu participaţia deţinută, fie folosind valoarea justă calculată potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare, care permit evaluarea la valoarea justă.

Acţiunile societăţilor aflate în procedură de insolvenţă sau de reorganizare sunt evaluate fie la valoarea zero, fie la o valoare stabilită de un evaluator independent, folosind metodele de evaluare potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare, care permit evaluarea la valoarea justă. Acţiunile societăţilor aflate în procedură de lichidare judiciară sau în alte forme de lichidare, precum şi ale societăţilor aflate în procedură de suspendare temporară sau definitivă de activitate, sunt evaluate la valoarea zero până la finalizarea procedurii.

Acţiunile proprii achiziţionate prin programele de răscumpărare sunt excluse din numărul de acţiuni folosit pentru calculul VAN pe acţiune.