Investiţiile

FTIFRO_WEBIM_0617_1140x186_C.jpg

Obiectivul Fondului Proprietatea este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii făcute în principal în acţiuni şi instrumente financiare bazate pe acţiuni româneşti. Portofoliul este concentrat în principal în sectoarele infrastrcturii, utilităților electrice și gazului (74% din VAN) prin deţinerea unor companii listate şi nelistate, private sau controlate majoritar de Statul Român.

Această secţiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra portofoliului Fondului şi evoluţiei lunare a Valorii Activului Net / acţiune.

Portofoliu - Deţineri pe sectoare La data de 31 ianuarie 2024

[name] [value]
Infrastructură 52,64%
Electricitate & gaz: transport, distribuţie, furnizare 18,43%
Industrie grea 14,78%
Aluminiu 4,63%
Utilităţi electricitate: producţie 2,76%
Servicii poștale 0,74%
Altele 0,65%
Lichidităţi nete şi creanţe* 5,37%

Structura Portofoliului - pe tipuri de activeLa data de 31 ianuarie 2024

[name] [value]
Acţiuni listate 5,19%
Acţiuni nelistate 89,44%
Lichidităţi nete şi creanţe* 5,37%
VAN/acţiune (RON) 0,6601*
Pret/acţiune (RON) 0,4925**
Discount -25,39%
VAN pe acţiune (USD) 0,1436*
Preţ GDR (USD) 5,23**
Discount -27,16%