Investiţiile

FTIFRO_WEBIM_0617_1140x186_C.jpg

Obiectivul Fondului Proprietatea este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii făcute în principal în acţiuni şi instrumente financiare bazate pe acţiuni româneşti. Portofoliul este concentrat în principal în sectoarele infrastrcturii și exploatării sării (70% din VAN) prin deţinerea unor companii listate şi nelistate, private sau controlate majoritar de Statul Român.

Această secţiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra portofoliului Fondului şi evoluţiei lunare a Valorii Activului Net / acţiune.

Portofoliu - Deţineri pe sectoare La data de 30 iunie 2024

[name] [value]
Infrastructură 56,38%
Exploatarea sării 13,81%
Aluminiu 4,92%
Utilităţi electricitate: producţie 2,32%
Altele 2,64%
Lichidităţi nete şi creanţe* 19,93%

Structura Portofoliului - pe tipuri de activeLa data de 30 iunie 2024

[name] [value]
Acţiuni listate 5,48%
Acţiuni nelistate 74,58%
Lichidităţi nete şi creanţe* 19,93%
VAN/acţiune (RON) 0,6622*
Pret/acţiune (RON) 0,3996**
Discount -39,66%
VAN pe acţiune (USD) 0,1424*
Preţ GDR (USD) 4,38**
Discount -38,48%