Investiţiile

FTIFRO_WEBIM_0617_1140x186_C.jpg

Obiectivul Fondului Proprietatea este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii făcute în principal în acţiuni şi instrumente financiare bazate pe acţiuni româneşti. Portofoliul este concentrat în principal în sectorul energiei electrice, sectorul petrolier şi al gazelor naturale (89% din VAN) prin deţinerea unor companii listate şi nelistate, private sau controlate majoritar de Statul Român.

Această secţiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra portofoliului Fondului şi evoluţiei lunare a Valorii Activului Net / acţiune.

Portofoliu - Deţineri pe sectoareLa data de 31 octombrie 2022

[name] [value]
Electricitate: producţie 78,27%
Infrastructură 6,84%
Electricitate & gaz: distribuţie, furnizare 5,52%
Petrol & Gaz 4,76%
Industrie grea 1,81%
Aluminiu 0,66%
Altele 0,17%
Lichidităţi nete şi creanţe* 1,97%

Structura Portofoliului - pe tipuri de activeas of 31 octombrie 2022

[name] [value]
Acţiuni listate 5,71%
Acţiuni nelistate 92,32%
Lichidităţi nete şi creanţe* 1,97%
VAN/acţiune (RON) 2,7052*
Pret/acţiune (RON) 1,9180**
Discount -29,10%
VAN pe acţiune (USD) 0,5467*
Preţ GDR (USD) 19,95**
Discount -27,02%