Investiţiile

FTIFRO_WEBIM_0617_1140x186_B.jpg

Obiectivul Fondului Proprietatea este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii făcute în principal în acţiuni şi instrumente financiare bazate pe acţiuni româneşti. Portofoliul este concentrat în principal în sectorul energiei electrice, sectorul petrolier şi al gazelor naturale (aproximativ 75% din VAN) prin deţinerea unor companii listate şi nelistate, private sau controlate majoritar de Statul Român.

Această secţiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra portofoliului Fondului şi evoluţiei lunare a Valorii Activului Net / acţiune.

Portofoliu - Deţineri pe sectoare La data de 30 septembrie 2020

[name] [value]
Electricitate: producţie 50,34%
Petrol & Gaz 13,40%
Electricitate & gaz: distribuţie, furnizare 11,34%
Infrastructură 10,45%
Industrie grea 2,56%
Aluminiu 1,45%
Altele 0,20%
Lichidităţi nete şi creanţe* 10,26%
VAN/acţiune (RON) 1,5881*
Pret/acţiune (RON) 1,2950**
Discount -18,46%
VAN pe acţiune (USD) 0,3816*
Preţ GDR (USD) 15,30**
Discount -19,81%