Contractul de Administrare

Întrucât managementul Fondului intra in sfera de reglementare a Directivei 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative (“DAFIA”), acționarii Fondului au aprobat în data de 29 octombrie 2015 planul de implementare DAFIA, prin care, începând cu data de 1 aprilie 2016, administratorul de fond de investiții alternativ si administratorul unic al Fondului este Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“FTIS”/”Administratorul Fondului”).

În data de 29 octombrie 2015, acționarii au aprobat de asemenea noul contract de administrare cu FTIS (“Contractul de Administrare”), contract care a intrat în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2016.

Obligaţiile şi competenţele Administratorului Fondului în calitate de administrator unic si administrator de fond de investiții alternative al Fondului sunt prevăzute în Legea Societăţilor nr. 31/1990, în Legea nr. 297/2004, și în regulamentele aferente, precum şi în Actul Constitutiv, Regulile AFIA (care pot fi modificate ulterior în condiţiile legii), precum și de prevederile Contractului de Administrare.

Administratorul Fondului își exercită responsabilitățile și atribuțiile în conformitate cu hotărârile, și sub controlul, adunării generale a acționarilor și monitorizarea Comitetului Reprezentanților (“CR”).

Este de subliniat faptul că acest Contract de Administrare înlocuiește relațiile de administrare anterioare dintre Fond si fostul administrator, respectiv Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, actualul Administrator de Investiții al FTIS cu privire la Fond.

Aceste relații de administrare cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București au fost acoperite prin două contracte de administrare a investiților. Primul contract a fost in vigoare începând cu 2010 si până în 2014, când un nou contract de administrare a fost aprobat pentru a reflecta prelungirea mandatului FTIML. Acest al doilea contract de administrare a fost în vigoare până în data de 31 martie 2016.

Mandatul curent al Administratorului Fondului este pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 1 aprilie 2018.

Pentru mai multe detalii privind prevederile Contractului de Administrare vă rugăm să accesaţi Contractul de Administrare in vigoare.