Contractul de Administrare

Întrucât managementul Fondului intra in sfera de reglementare a Directivei 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative (“DAFIA”), acționarii Fondului au aprobat în data de 29 octombrie 2015 planul de implementare DAFIA, prin care, începând cu data de 1 aprilie 2016, administratorul de fond de investiții alternativ si administratorul unic al Fondului este Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“FTIS”/”Administratorul Fondului”).

Obligaţiile şi competenţele Administratorului Fondului în calitate de administrator unic si administrator de fond de investiții alternative al Fondului sunt prevăzute în Legea Societăţilor nr. 31/1990, în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și în Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, precum şi în Actul Constitutiv, Regulile AFIA (care pot fi modificate ulterior în condiţiile legii), precum și de prevederile Contractului de Administrare.

Administratorul Fondului își exercită responsabilitățile și atribuțiile în conformitate cu hotărârile, și sub controlul, adunării generale a acționarilor și monitorizarea Comitetului Reprezentanților (“CR”).

Mandatul curent al Administratorului Fondului este pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 aprilie 2024, așa cum a fost aprobat de acționarii Fondului în 26 martie 2024.