Despre Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea a fost înfiinţat de Guvernul României în decembrie 2005, pentru despăgubirea persoanelor* ale căror bunuri au fost expropriate, în mod abuziv, de regimul comunist (în special în cazurile în care restituirea în natură nu a fost posibilă), prin acordarea de acţiuni la Fondul Proprietatea, în funcţie de pierderile suferite.

Procesul de restituire este total independent de Fondul Proprietatea. Acesta este gestionat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - o entitate juridică specializată, din cadrul administraţiei centrale. 

Fondul Proprietatea este o societate comercială pe acţiuni şi nu o instituţie guvernamentală. Prin urmare, acesta se află sub controlul Adunării Generale a Acţionarilor.

Acţiuni emise de Fondul Proprietatea

În prezent, acţiunile Fondului Proprietatea sunt tranzacţionate de către titularii acestora, în mod liber, la Bursa de Valori Bucureşti (simbol FP) şi la London Stock Exchange (simbol FP.) prin intermediul Certificatelor de Depozit Globale (GDR-uri). 

Acţionarul iniţial unic al Fondului Proprietatea a fost Statul Român. Acţiunile emise de Fondul Proprietatea au fost transferate, cu titlu gratuit, deţinătorilor de titluri de despăgubire emise la data constituirii Fondului, dobânditorilor ulteriori sau persoanelor despăgubite prin decizii emise ulterior înfiinţării Fondului Proprietatea. Numărul acţiunilor transferate a fost stabilit prin raportarea la valoarea titlurilor de despăgubire deţinute.

Valoarea iniţială nominală a unei acţiuni emise de Fondul Proprietatea a fost de 1 RON. Ca urmare a mai multor distribuţii de numerar, valoarea nominală a unei acţiuni emise de Fondul Proprietatea este în prezent 0,52 RON, începând cu 16 iunie 2017. Pentru mai multe detalii privind modificările capitalului social al Fondului Proprietatea, vă rugăm să accesați secțiunea Întrebări frecvente a website-ului, rubrica Capitalul social al Fondului Proprietatea