NOTĂ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI MODULELE COOKIES

 • Informațiile prezentate în această Politică privind utilizarea de cookie-uri și tehnologii similare (“Politica de cookies” sau “Politica”) au scopul de a aduce la cunoștința dumneavoastră, în calitate de utilizator al acestui website („Website-ul”), în principal, mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea de cookie-uri și tehnologii similare (în mod colectiv “Cookie-uri”) prin intermediul acestui Website. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de Cookie-uri. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc mai jos, ne puteti contacta la următoarele adrese:

   

  Prezentul Website este operat de către Franklin Templeton International Services S.à r.l., sucursala București, cu sediul social în strada Buzești, nr. 76-80, clădirea Premium Point, etajul 8, sector 1, București, cod poștal 011017, România, telefon +40-21-200-96-00, fax +40-21-200-96-31/32, email office@fondulproprietatea.ro, denumită în continuare “Operatorul”, „noi”.

  Website-ul este adresat persoanelor care au cel puțin 18 ani. Serviciile noastre online nu sunt concepute pentru a fi utilizate de minori sub vârsta de 18 ani.

  • Aceasta Politică cuprinde informații cu privire la Cookie-uri, care vă permit să înțelegeți modul de funcționare a acestora și cum le folosim. Anumite detalii sunt prezentate și cu privire la prelucrările de date personale realizate prin intermediul Website-ului. Pentru informații complete cu privire la modul în care prelucrăm datele personale pe care le colectam cu ajutorul Cookie-urilor ori altfel prin intermediul Website-ului vă rugăm să analizați Politica generală de informare a persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica generală de informare”). Această Politică de cookies și Politica generală de informare sunt documente complementare și vă recomandam să le citiți pe amândouă.
 • Legislatia privind protecția datelor spune că ne este permis să folosim informațiile personale (inclusiv schimbul de informații cu terțe părți) în cazul în care avem un motiv intemeiat pentru a face acest lucru.

  În consecință, trebuie să avem unul sau mai multe dintre următoarele motive:

  • Pentru a îndeplini un contract pe care îl avem cu dumneavoastră.;
  • Când decurge dintr-o obligatie legală;
  • Când este în interesul nostru legitim*;
  • Când vă dați acordul.

  (*) Interesul nostru legitim este atunci când avem un motiv comercial pentru a folosi informațiile. Cu toate acestea, trebuie să existe o abordare justă a ceea ce este bine și cel mai potrivit pentru dumneavoastră (mai multe detalii sunt disponibile la cerere).

  În general, putem colecta următoarele tipuri de informații personale pe care ni le furnizați sau le primim de la părți terțe:

  • Date de identificare, cum ar fi numele, sexul, vârsta / data nașterii, locul nașterii, datele de contact, inclusiv adresa (privată și profesională), numărul de telefon (privat și profesional), e-mail (privat si profesional);
  • Profesia, funcția și poziția;
  • Semnătură;
  • Naționalitatea sau statutul civil;
  • Fotografia;
  • Iinformații privind pașaportul sau alt număr național de identificare;
  • Identificarea fiscală, cum ar fi Numărul național de asigurare;
  • Contul bancar personal și informații financiare, cum ar fi numărul de identificare al contului, venitul și (pentru investitorii profesionali) licența financiară;
  • Detalii financiare și detaliile contului bancar;
  • Licenta financiara;
  • Date cu privire la condamnari penale cerute potrivit Directivei Europene pentru prevenirea spalarii banilor;
  • Pe Website-ul nostru și pe site-urile rețelelor noastre de socializare, este posibil să colectăm informații privind activitatea web, modulele cookie, urmărirea implicării;
  • Comunicări, inclusiv e-mailuri, apeluri telefonice, apeluri și chat-uri pe platforme web, evenimente și webinarii în persoană și scrisori, denumite în continuare „Comunicări” în această notă;
  • Pentru unele dintre birourile noastre, înregistrările CCTV (supraveghere video cu circuit închis) pot fi colectate pentru interesele legitime ale lui Franklin Templeton, în conformitate cu legile locale.

  În funcție de profilul dumneavoastra de Subiect al Datelor, motivele pentru procesarea informațiilor dumneavoastră personale pot fi diferite. Informații suplimentare pentru fiecare profil de Subiect al Datelor pot fi găsite în secțiunea 8.

  De asemenea, colectăm informații personale despre utilizatori prin intermediul Website-ului nostru și puteți consulta secțiunea 9 pentru mai multe informații. 

 • Persoanele fizice au următoarele drepturi, în anumite circumstanțe, în ceea ce privește informațiile personale ale acestora:

  • Dreptul de a accesa informațiile personale
  • Dreptul de a rectifica informațiile personale
  • Dreptul de a restricționa utilizarea informațiilor personale
  • Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor personale
  • Dreptul de a se opune prelucrării informațiilor personale
  • Dreptul la portabilitatea datelor (în anumite circumstanțe specifice)
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

   

  Dacă, în calitate de persoană fizică, doriți să exercitați aceste drepturi, puteți să descărcați un Formular de solicitare a drepturilor individuale, disponibil la adresa www.franklintempletonglobal.com/formular-de-cerere-drepturi-individuale.pdf.

  Un rezumat al fiecărui drept și modul în care puteți lua măsuri pentru a-l exercita este prezentat mai jos.

  În cazul în care primim o solicitare de a exercita unul dintre aceste drepturi, vom furniza informații despre acțiunea pe care o luăm fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Acest lucru poate fi prelungit cu încă două luni în anumite circumstanțe, de exemplu în cazul în care cererile sunt complexe sau numeroase.

  Informațiile vor fi furnizate gratuit, cu excepția cazurilor în care cererile sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv. În aceste condiții, este posibil să percepem o taxă rezonabilă sau să refuzăm să acționăm în baza cererii. Vă vom informa cu privire la eventualele costuri înainte de a solutiona o astfel de cerere.

  Am putea solicita informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a raspunde unei cereri, iar dacă considerăm că aceste informații sunt insuficiente ne rezervăm dreptul de a respinge cererea dvs.

  În cazul în care nu raspundem la o cerere, vă vom informa fără întârziere și în termen de o lună de la primirea cererii, furnizând motivele pentru care nu am luat măsurile solicitate.

  Dreptul de a accesa informațiile personale

  Persoanele fizice au dreptul de a ne confirma următoarele:

  • Dacă procesăm sau nu informații personale despre ele
  • Anumite informații specificate despre procesare

  Persoanele fizice au, de asemenea, dreptul de a accesa informațiile personale și de a primi o copie.

  Dreptul de a restrictiona procesarea informațiilor personale

  Persoanele fizice au dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării informațiilorpersonale atunci când se aplică una dintre următoarele:

  • O persoană fizică contestă exactitatea informațiilor personale. Restricția se va aplica până când vom lua măsuri pentru a verifica exactitatea informațiilor personale;
  • Prelucrarea este ilegală, dar o persoană nu dorește ca datele personale să fie șterse ci solicită, în schimb, restricționarea acestora;
  • Nu mai solicităm informațiile personale în scopul prelucrării, dar procesarea este încă solicitată de o persoană în legătură cu o reclamație legală;
  • O persoană și-a exercitat dreptul de a se opune prelucrării. Restricția se va aplica până când vom lua măsuri pentru a verifica dacă avem motive legitime convingătoare să continuăm procesarea.

  Dreptul de a se opune prelucrării informațiilor cu caracter personal

  În cazul în care informațiile personale sunt folosite in scopul comunicărilor de marketing adresate unei persoane, aceasta are dreptul de a se opune acestui lucru, în orice moment.

  O persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării informațiilor sale personale atunci când temeiul legal al procesării este în interesul nostru legitim. Va trebui să oprim procesarea până când vom putea verifica dacă avem motive temeinice legitime de prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile individului sau, alternativ, va trebui să continuăm procesarea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

  Dreptul de a rectifica informațiile personale

  Daca o persoană consideră că informatiile personale pe care le detinem despre el sunt inexacte, aceasta poate solicita ca acestea sa fie corectate. De asemenea poate solicita ca informațiile incomplete să fie actualizate punându-ne la dispoziție o confirmare scrisă a acestora.

  Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor personale ("dreptul de a fi uitat")

  O persoană poate solicita, de asemenea, ștergerea informațiilor personale în anumite circumstanțe, inclusiv următoarele (aceasta nu este o listă exhaustivă):

  • Informațiile personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
  • Prelucrarea s-a bazat pe un consimțământ care a fost retras și nu mai există alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Persoana fizică și-a exercitat dreptul de a se opune prelucrării și nu există motive întemeiate pentru a continua prelucrarea.

  Există, de asemenea, anumite excepții în cazul în care putem refuza o cerere de ștergere, de exemplu, în cazul în care informațiile personale sunt stocate in vederea respectării unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.

  Dacă o persoană solicită  ștergerea  informațiilor  personale,  este posibil sa fie eliminate înregistrări pe care le deținem în beneficiul lor, cum ar fi prezența lor pe o listă de suprimare și vor trebui să ne contacteze pentru a ne furniza informații personale dacă doresc să păstrăm acest lucru in viitor.

  Dreptul la portabilitatea datelor

  În cazul în care se bazează pe temeiul juridic al consimțământului sau dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care o persoană este parte, iar informațiile personale sunt prelucrate prin mijloace automate (de exemplu, electronic), o persoană are dreptul să primească toate informațiile personale pe care ni le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în format editabil și să le transmită direct unui alt controlor, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  Autoritatea de supraveghere

  O persoană are, de asemenea,dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru din Uniunea Europeană în care își are reședința, unde lucrează sau în care a avut loc o presupusă încălcare a legilor privind Protecția Datelor.

 • Dacă sunteți un actual sau fost actionar și / sau deținător de GDR ("investitor"), contact de afaceri, abonat sau potențial client caruia is se adreseaza această notificare, vă vom ține la curent cu detalii despre produsele și serviciile noastre prin intermediul Comunicărilor utilizând informațiile pe care le-ați furnizat. Atunci când acest lucru este impus de reglementări și / sau de lege, vom cere consimțământul dumneavoastra adecvat pentru utilizarea datelor dvs. de contact, inclusiv a adresei dvs. de e-mail. În orice caz, vă puteți modifica preferințele în ceea ce privește comunicările  de  marketing contactandu-ne.

  În plus, ne vom asigura că orice terță parte care ne asistă în activitatea de marketing pentru produsele și serviciile noastre sau cu care avem acorduri de marketing are obligații contractuale de a proteja confidențialitatea informațiilor dvs. personale și o va folosi numai pentru a furniza serviciile aferente contractului.

 • Orice reclamații și solicitări de exercitare a drepturilor dvs. trebuie adresate Responsabilului cu protecția datelor, care va aranja ca controlorul comun responsabil să se ocupe de plângere sau de cerere.

  De asemenea, putem transfera și menține informațiile dvs. personale care fac obiectul prezentei Note pe servere sau baze de date în afara Spațiului Economic European (SEE).

  Alternativ, Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat direct la:

  Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg Grand Duchy of Luxembourg

  Adresă email: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

  Dacă trebuie să transferăm date cu caracter personal în afara SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale sunt protejate și după ce părăsesc SEE, în special vom folosi clauzele modelului UE privind protecția datelor aprobate de Comisia Europeană și permise în conformitate cu articolul 46 din GDPR. Dacă doriți să obțineți detaliile acestor garanții, puteți să le solicitați de la Responsabilul cu protecția datelor.

  Pe lângă schimbul de informații cu alte companii din grup și cu terțe părți, putem divulga sau transfera informațiile dvs. personale unui cumpărător sau cesionar, potențial sau actual, în cazul în care o companie Franklin Templeton sau activele sale sunt fuzionate sau vândute, sau se doreste o vanzare sau un transfer.

 • Vom păstra informațiile dvs. personale care fac obiectul prezentei Note atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate datele, în funcție de baza legală pe care au fost obținute aceste date și/ sau dacă obligații juridice/ reglementări aditionale ne imputernicesc să retinem informațiile personale. În termeni generali, aceasta va însemna că informațiile personale vor fi păstrate pe durata relației noastre și:

  • perioada impusă de legile și reglementările privind impozitele, compania și serviciile financiare; și
  • atâta timp cât este necesar ca persoanele să poată aduce o acțiune împotriva noastră și pentru ca noi să ne putem apăra împotriva oricărei reclamații legale. Aceasta va fi, în general, durata relației plus durata oricăror perioade legale de prescripție aplicabile în conformitate cu legislația aplicabilă.

   

  Aceasta poate diferi de la jurisdicție la jurisdicție, totuși, în majoritatea cazurilor, aceasta va fi în timpul relației noastre și apoi timp de 10 ani de la încheierea raportului juridic.

  Păstrăm informațiile dvs. personale dacă ați investit în Fondul Proprietatea timp de 10 ani după încheierea raportului juridic.

  În anumite circumstanțe, este posibil ca datele să trebuiască să fie păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp, de exemplu, în cazul în care avem o corespondență în derulare, sau dacă există o revendicare sau o anchetă in curs.

  Istoricul accesărilor pe pagina de internet este păstrat timp de 60 de zile pentru a sprijini investigația și raportarea oricărei încercări de încălcare a securității pe Website-ul nostru.

 • Am implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile menite să asigure securitatea informațiilor personale in cazul pierderii accidentale și a accesului, utilizării, modificării sau divulgării neautorizate. Angajații noștri sunt obligați să respecte proceduri specifice cu privire la menținerea confidențialității informațiilor personale ale investitorilor noștri. În plus, menținem garanții fizice, electronice și procedurale pentru a proteja informațiile personale pe care le procesăm. Aceasta include efectuarea de evaluări permanente ale sistemelor noastre care conțin informații despre investitori și efectuarea de modificări atunci când este cazul.

  Cu toate acestea, în ceea ce privește informațiile transmise prin Internet, Internetul este un sistem deschis, de aceea nu putem garanta si nu garantăm securitatea oricăror informații pe care o persoană le transmite pe sau prin intermediul Website-urilor noastre sau pe care le menținem altfel, deși Website-urile noastre utilizează protocolul securizat de transfer al fișierelor, acolo unde este cazul.

 • Informațiile personale ale investitorilor

  Informațiile personale pe care le colectăm despre investitorii în Fondul Proprietatea. Investitorii includ actuali și foști detinatori de GRD-uri și acționari ai Fondului Proprietatea.

  Colectăm anumite informații personale, dar acest lucru nu se limitează la următoarele: direct de la investitori, prin intermediul consilierului profesionist indicat de investitori, al intermediarului, al băncii sau al altei firme.

  Putem colecta informațiile prin intermediul formularelor de cerere sau alte formulare, indiferent dacă primim formularele în scris sau în format electronic.

  Aceste informații personale includ, dar nu se limitează la următoarele:

  • datele de identificare și datele pe care le folosim pentru a comunica cu investitorii, cum ar fi numele, functia, adresa curentă și cea anterioară (privată și profesională), numărul de telefon (privat și profesional), adresa de e-mail, vârsta/data nașterii, naționalitatea, sexul, starea civilă și o fotografie;
  • numerele de identificare pe care le primim de la investitori sau de la terți, cum ar fi codul de identificare fiscală, pașaportul, numărul național de identificare sau orice alt număr de identificare;
  • contul bancar personal și informații financiare, cum ar fi numărul de identificare, venitul și (pentru investitorii profesionali) licența financiară;
  • informații despre tranzacțiile investitorilor (solicitate prin website-ul nostru sau altfel), inclusiv selectarea investițiilor, detinerile de acțiuni sau GDR-uri;
  • Comunicările sau întrebările investitorilor cu privire la investițiile acestora;
  • înregistrările Comunicărilor;
  • informații privind condamnările penale dacă suntem autorizați să folosim aceste informații conform legii aplicabile;
  • pentru evenimentele noastre, webinarii și implicarea cu Website-urile noastreși platformele rețelelor noastre de socializare, este posibil să colectăm și să utilizăm detaliile dvs. de înregistrare, să urmărim implicarea în eveniment/Website/platforma rețelei de socializare pentru confirmarea creditelor de educație continuă sau pentru analize interne și cercetări pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim produsele și serviciile;
  • atunci când sunt invitați să participe la oricare sesiune găzduită pentru dezvoltarea utilizatorului Website-ului nostru, sesiunile pot include urmărirea mișcărilor ochilor, a clicurilor mouse-ului și înregistrarea video a experiențelor utilizatorilor; și
  • alte informații generale pe care este posibil să le obținem despre investitori, cum ar fi informațiile demografice.

   

  Cum folosim datele cu caracter personal ale investitorilor

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm despre investitori în următoarele scopuri:

  • verificarea identității, verificarea tranzacțiilor în scopuri de prevenire a spălării banilor, așa cum este cerut de regulile și reglementările privind spălarea banilor, actualizate, contribuind la prevenirea fraudelor, finanțării terorismului, luării de mită și a corupției și pentru a nu furniza servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • analize și cercetări interne care să ne ajute să îmbunătățim serviciile noastre către investitori
  • testarea în timp real a sistemelor noastre, in mod exceptional, pentru rezolvarea problemelor interne cât mai curând posibil pentru a ne permite să furnizăm servicii la standarde înalte;
  • protecția datelor deținătorilor de conturi și ale investitorilor nostri; și
  • oferirea catre investitorilor a mai multor opțiuni sau informații despre produse și servicii care ar putea fi de interes pentru ei, cu consimțământul acestora (a se vedea "Comunicări de marketing" de mai jos).

  Noi  justificăm prelucrarea datelor personale ale investitorilor in baza următoarelor temeiuri legale:

  • îndeplinirea unei obligații legale la care suntem supuși, care poate include furnizarea anumitor informații legale sau reglementate și servicii de înregistrare pe care le furnizăm prin intermediul Comunicărilor;
  • îndeplinirea obligațiilor legale cu investitorii;
  • îndeplinirea unei obligatii de interes public, de exemplu în cazul în care desfășurăm procesele noastre de verificare în vederea prevenirii fraudei, spălării banilor, finanțării terorismului, luării de mită și corupției și pentru a împiedica furnizarea de servicii financiare și de alte servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • urmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Interesul legitim se va aplica numai în cazul în care considerăm că acesta nu primează in fața intereselor sau drepturilor unui investitor și care presupune protejarea informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

  • Imbunătățirea și gestionarea serviciilor oferite investitorilor;
  • respectarea cerințelor noastre de reglementare și îmbunătățirea performanței globale a Fondul Proprietatea;
  • Desfășurarea auditurilor interne în scopurile legitime ale administrării afacerii noastre;
  • Testarea live, după cum este descrisă mai sus, în scenarii în care sunt necesare date reale,în scopul legitim de a asigura rezistența sistemelor noastre și de a oferi servicii la standarde înalte;
  • Urmărirea eficacității trimiterilor prin poștă și direcționarea marketingului personalizat către investitori, în scopul legitim de a promova afacerea și brandul nostru sau în cazul în care a fost obținut consimțământul;
  • Obținerea de consultanță profesională (inclusiv juridică) și urmărirea și raportarea litigiilor în derulare care implică investitorii, pentru a ne proteja afacerea și brandul.

  Dacă un investitor solicită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Responsabilul pentru Protecția Datelor.

  De asemenea, procesăm informații personale în cazul în care investitorul și-a dat consimțământul, cum ar fi în cazul anumitor comunicări de marketing (consultați secțiunea „Comunicări de marketing” de mai sus). În cazul în care investitorul dorește să își retragă consimțământul, acesta trebuie să contacteze Responsabilul pentru protecția  datelor.

  În anumite situații, în cazul în care un investitor nu furnizează informațiile personale obligatorii (de exemplu, pentru a efectua controale in vederea combaterii spălării banilor), nu vom putea furniza produsele și serviciile noastre în baza contractului cu ei sau nu vom putea să ne conformăm unei obligații legale. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizarii informațiilor pentru investitor.

  Destinatarii informatiilor personale ale investitorilor

  Vom dezvălui informațiile personale ale investitorilor după cum urmează:

  • Companiilor si entitatilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • și categoriilor relevante de terți detaliate în Anexa

  Informații despre Comitetul Reprezentantilor

  Colectăm următoarele informații de la membrii Comitetului   Reprezentantilor:

  • Date de identificare, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;
  • Identificarea fiscală, cum ar fi Numărul național de asigurare;
  • Date din pașaport;
  • Detalii financiare cum ar fi detaliile contului bancar;
  • Comunicări.

   

  Cum folosim informațiile pe care le colectăm despre membrii Comitetului Reprezentantilor

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm despre membrii Comitetului Reprezentantilor pentru:

  • Gestionarea și îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul contractelor noastre cu membrii Comitetului Reprezentanților;
  • respectarea oricăror obligații contractuale, legale sau de reglementare;
  • Gestionarea afacerilor noastre și a altor scopuri legitime de afaceri și altfel pentru a permite îndeplinirea îndatoririlor Comitetului Reprezentanților.

  Noi justificăm procesarea informațiilor personale ale membrilor Comitetului Reprezentanților cu privire la următoarele temeiuri juridice:

  • îndeplinirea obligațiilor noastre sau încheierea unui contract cu membrii Comitetului Reprezentantilor;
  • îndeplinirea unei obligații legale la care suntem supuși, care poate include anumite declaratii legale sau normative;
  • îndeplinirea unei obligatii de interes public, de exemplu în cazul în care desfășurăm procesele noastre de verificare în vederea prevenirii fraudei, spălării banilor, finanțării terorismului, luării de mită și corupției și pentru a împiedica furnizarea de servicii financiare și de alte servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • urmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Un interes legitim se va aplica numai atunci când considerăm că acesta nu excede intereselor sau drepturilor unui membru al Comitetului Reprezentantilor care necesită protecția informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

  • imbunătățirea  și gestionarea  serviciilor noastre;
  • respectarea cerințelor noastre de reglementare;
  • imbunătățirea  performanței  generale a Fondului Proprietatea.

  Dacă un membru al Comitetului Reprezentantilor solicită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Responsabilul pentru protecția datelor.

  În anumite circumstanțe, în cazul în care un membru al Comitetului Reprezentantilor nu furnizează informațiile personale necesare (de exemplu, pentru a efectua controale în vederea combaterii spălării banilor), nu vom putea să ne îndeplinim obligațiile contractuale cu aceștia sau nu vom fi capabili să respectăm o obligație legală. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizarii informațiilor pentru membrul Comitetului  Reprezentantilor.

  Destinatari de date cu caracter personal despre Comitetul Reprezentantilor

  Vom dezvălui informațiile personale ale membrii Comitetului Reprezentantilor după cum urmează:

  • companiilor si entitatilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • și categoriilor relevante de terți detaliate în Anexa

  Contact de afaceri și informații despre clienți potențiali

  Colectăm informații personale din contactele noastre de afaceri   și potențialii clienți, cum ar fi reprezentanți ai băncilor sau ai societatilor financiare, consilieri profesioniști, furnizori și potențiali investitori, inclusiv următoarele:

  • numele, titlul postului, profesia și datele de contact, inclusiv e-mail;
  • Comunicarea cu contactele noastre de afaceri și clienții potențiali;
  • pentru evenimentele noastre, webinarii și implicarea cu Website-urile noastre și platformele rețelelor noastre de socializare, este posibil să colectăm și să utilizăm detaliile dvs. de înregistrare, să urmărim implicarea în eveniment/ Website/ platforma rețelei de socializare pentru confirmarea creditelor de educație continuă sau pentru analize interne și cercetări pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim produsele și serviciile;
  • atunci când sunt invitați să participe la oricare sesiune găzduită pentru dezvoltarea utilizatorului site-ului nostru web, sesiunile pot include urmărirea mișcărilor ochilor, a clicurilor mouse-ului și înregistrarea video a experiențelor utilizatorilor; și
  • licență financiară.

   

  Cum folosim contactul de afaceri și informațiile potențiale ale clienților

  Folosim informațiile personale de la contactele noastre de afaceri în următoarele scopuri:

  • să comunicăm despre serviciile pe care le oferim și furnizăm clienților sau investitorilor comuni pe care Contactele noastre comerciale ni i-au introdus;
  • să permitem Contactelor comerciale să utilizeze serviciile noastre on-line;
  • să transmitem comunicări de marketing (consultați secțiunea de mai sus Comunicări de marketing) despre serviciile și produsele noastre pe care le considerăm de interes pentru potentialii clienti, Contactele noastre comerciale sau pentru clienții sau investitorii comuni pe care ni i-au prezentat;
  • să invităm Contactele noastre comerciale la evenimente;
  • pentru analize interne și de cercetare, pentru a ne ajuta să îmbunătățim serviciile noastre;
  • să comunicăm despre bunurile și serviciile pe care le obținem de la furnizorii noștri

  Noi justificăm procesul de prelucrare pe următoarele baze juridice:

  • îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul contractelor încheiate cu alte companii;
  • surmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Un interes legitim se va aplica numai atunci când considerăm că nu excede intereselor sau drepturilor unui Contact comercial care necesită protecția informațiilor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

  • imbunătățirea și gestionarea serviciilor noastre;
  • promovarea afacerii și a bradului noastre;
  • Îmbunătățirea  performanței  generale a Fondului Proprietatea;
  • Realizarea auditurilor interne în scopurile legitime ale administrării afacerii noastre;
  • Urmărirea eficacității trimiterii prin poștă și direcționarea marketingului personalizat către Contactele comerciale în scopul legitim de a promova afacerea și brandul nostru sau în cazul în care a fost obținut consimțământul;
  • Adăugarea de informatii in sistemele de management al relațiilor cu clienții pentru a facilita relațiile în desfășurare și a crea noi oportunități pentru afacere.

  Dacă un Contact comercial sau un potential client necesită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Reprezentantul pentru protecția datelor.

  În anumite situații, în cazul în care un Contact comercial nu furnizează informațiile personale solicitate (de exemplu, în legătură cu serviciile noastre online), nu ne vom putea îndeplini obligațiile contractuale cu aceștia sau să nu le vom putea furniza produsele și serviciile in cauza. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizarii informațiilor pentru Contactul comercial.

  Destinatarii contactelor de afaceri și a datelor potențialilor clienți

  Putem divulga informațiile personale ale Contactelor comerciale sau ale potentialilor clienti ai companiei după cum urmează:

  • companiilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • și categoriilor relevante de terți detaliate în Anexa.
 • Informațiile pe care le colectăm despre utilizatorii Website-ului nostru

  Colectăm informații personale despre utilizatori prin intermediul Website- ului nostru, inclusiv următoarele:

  • Informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când introduc informații pe Website-ul nostru, cum ar fi atunci când trimit un mesaj "Contactați-ne" (cum ar fi numele, adresa de e-mail, formula de adresare);
  • Informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când se abonează la buletine de știri, comunicate de presă sau alte periodice prin intermediul Website-ului nostru (cum ar fi numele, adresa de e-mail, formula de adresare, tipul investitorului și țara de reședință);
  • Informații pecareutilizatorii le furnizează atunci când răspund la un sondajsaula o comunicare de marketing, cum ar fi opinia lor despre serviciile noastre și informații despre ei înșiși (cum ar fi categoria de vârstă, serviciile utilizate, de unde ne cunosc, opiniile lor despre serviciile noastre);
  • Informații colectate în jurnalele noastre web, cum ar fi informații despre dispozitive (de exemplu, marca și modelul dispozitivului, dimensiunile ecranului), numere unice de identificare (de exemplu adresa IP și ID-ul dispozitivului) și informații despre browser (de exemplu adresa URL, tipul de browser, paginile vizitate, data/ora de acces);
  • Informații captate de cookie-urile noastre (vedeți secțiunea "Module cookie, etichete și tehnologii similare" de mai jos);
  • informații despre publicitate (cum ar fi dimensiunea/tipul anunțului, afișările anunțurilor, locația/formatul anunțului, datele despre interacțiunile cu anunțul);
  • Informații comportamentale (cum ar fi informații despre comportamentul sau presupusele arii de interes ale persoanelor, corelate acestora și care pot fi folosite pentru a crea un profil de utilizator)

   

  Website-ul este adresat persoanelor care au cel puțin 18 ani. Serviciile noastre on-line nu sunt concepute pentru a fi utilizate de minori sub vârsta de 18 ani.

  În anumite situații, în cazul în care un utilizator al website-ului nu furnizează informațiile personale solicitate (de exemplu, în legătură cu serviciile noastre on-line), nu vom putea să ne îndeplinim obligațiile contractuale cu aceștia sau nu le putem furniza produse și servicii. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizării informațiilor pentru utilizator.

  Cum folosim informațiile despre utilizatorii website-urilor

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm de la utilizatorii Website- ului nostru pentru:

  • personalizarea experienței lor pe Website-ul nostru;
  • a furniza produse și servicii solicitate de utilizatorii website-ului;
  • a administra website-ul, a investiga orice plângere și a furniza servicii clienților; și
  • a efectua analize statistice și ale tendințelor pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și performanța Website-ului nostru.

  Vă rugăm să găsiti mai jos informații despre datele culese prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire.

  Noi justificăm procesul de prelucrare pe următoarele baze juridice:

  • consimțământul privind primirea comunicărilor noastre de marketing (consultați secțiunea de mai sus, Comunicări de marketing), acolo unde este cazul. În cazul în care o persoană dorește să își retragă consimțământul, va avea opțiunea de "Dezabonare" sau poate contacta Responsabilul pentru protecția datelor;
  • respectarea cerințelor legale sau de reglementare; și
  • urmărirea intereselor noastre legitime. Un interes legitim se va aplica numai în cazul în care considerăm că nu excede interesele sau drepturile unui utilizator al website-ului care necesită protejarea informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

  • promovarea Fondului Proprietatea prin intermediul Website-ului nostru și al altor Comunicări;
  • monitorizarea, investigarea și raportarea oricăror încercări de încălcare a securității Website-urilor  noastre;
  • îmbunătățirea performanței Website-ului nostru și a experienței utilizatorilor;
  • îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate cu utilizatorii noștri;
  • adminsitrarea afacerii și a mărcii noastre prin monitorizarea profilului nostru public și răspunsul prompt la reclamații;
  • Îmbunătățirea securității, performanței și experienței utilizatorilor Website-ului nostru.

  Dacă un utilizator al Website-ului necesită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Reprezentantul  pentru  protecția datelor.

  Informațiile din sondaje: Ocazional, am putea cere utilizatorilor să participe la un scurt sondajcare să ne ajute să facem alegeri inteligente in vederea găsirii de solutii de îmbunătățire a Website-ului nostru. Informațiile pe care utilizatorii le furnizează ca răspuns la astfel de sondaje nu vor fi identificate cu aceștia decât dacă își dau consimțământul.

  Destinatarii datelor despre utilizatorii website-urilor

  Putem divulga informațiile personale ale utilizatorilor website-urilor după cum urmează:

  • companiilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • și categoriilor relevante de terți detaliate în Anexa

   

  Link-uri externe

  Website-ul nostru poate conține link-uri către website-uri sau conținut redactat și controlat de terțe părti, asupra cărora nu avem control. Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri terțe pentru a vă familiariza cu practicile lor de confidențialitate și pentru a afla despre eventualele opțiuni pe care aceste companii vi le pot oferi cu privire la informațiile dvs. personale.

 • COMPANIILE SI FONDURILE GRUPULUI FRANKLIN TEMPLETON

  Franklin Templeton și toate companiile grupului său au acces la informații despre persoanele care fac obiectul prezentei notificări. Cu toate acestea, numai controlorii de date corespunzători au acces la datele relevante ale investitorilor. Fondurile Franklin Templeton și companiile lor de administrare acționează în calitate de controlor comun.

  Mai jos sunt mentionate cele mai impactate companii din grupul de fonduri si fonduri Pentru lista completa, va rugam sa accesati: www.franklintempletonglobal.com/privacy/fund-entities

  Cum să ne contactați

  Dacă o persoană dorește să-și exercite drepturile individuale sau să adreseze orice întrebări, preocupări sau plângeri referitoare la această notificare sau la practicile noastre privind confidențialitatea, ei ne pot contacta la adresa relevantă pentru țara lor, enumerată mai jos.

  Persoana fizică ar trebui să adreseze plicul către:

  “Agentul FAO pentru protecția datelor / FAO Data Protection Officer”.

  Alternativ, Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat direct la:

  Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  8A, rue Albert Borschette

  L-1246 Luxembourg

  Marele Ducat de Luxemburg

  Email: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

  Companiile din grupul Franklin Templeton
  Luxemburg România

  Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  8A, rue Albert Borschette

  L-1246 Luxembourg

  Marele Ducat de Luxemburg

  Franklin Templeton International Services S.à r.l., Sucursala Bucuresti

  Fondul Proprietatea S.A.

  Premium Point

  78-80 Buzesti, 8th floor

  District 1, Bucharest, Romania

   

   

   

   

   

   

 • PARTI TERȚE ȘI ALTE CATEGORII DE DESTINATARI

   

  Deținători de conturi și Investitori Contacte de afaceri și potențiali clienți Directori externi Utilizatori de site-uri web și rețele media de socializare

  Administratori

  Agentii de transfer

  Arhive de documente, furnizori de stocare și distrugere

  Autoritati fiscale

  Autoritati de reglementare

  Autoritățile de poliție si paza

  Consilieri profesioniști, cum ar fi auditorii și avocații

  Curieri

  Custozi

  Furnizori de aplicații bancare

  Furnizori de management al evenimentelor

  Furnizori de servicii financiare

  Furnizorii de servicii IT

  Furnizorii de servicii de tiparire

  Furnizori de sisteme de mesagerie comerciala

  Furnizori de soluții bazate pe cloud

  Instanțe

  Managerii de Investiţii

  Părți reprezentând un titular de cont sau un investitor

  Administratori

  Administratori de baze de date pentru contactele de afaceri 

  Agentii de transfer

  Arhive de documente, furnizori de stocare și distrugere

  Autoritati fiscale

  Autoritati de reglementare

  Autoritățile de poliție si paza

  Brokeri

  Consilieri profesioniști, cum ar fi auditorii și avocații

  Curieri

  Custozi

  Platforme bancare

  Administratori de baze de date de contacte de afaceri

  Furnizori de management al evenimentelor

  Furnizorii de servicii IT

  Furnizorii de servicii de tiparire

  Furnizori de sisteme de mesagerie comerciala

  Furnizori de soluții bazate pe cloud

  Instanțe

  Platforme de tranzactionare

  Servicii de management a activelor

  Administratori

  Agentii de transfer

  Arhive de documente, furnizori de stocare și distrugere

  Autoritati fiscale

  Autoritati de reglementare

  Autoritățile de poliție si paza

  Brokeri

  Consilieri profesioniști, cum ar fi auditorii și avocații

  Curieri

  Custozi

  Furnizori de management al evenimentelor

  Furnizorii de servicii IT

  Furnizori de servicii referitore la statele de salarii

  Furnizorii de servicii de tiparire

  Furnizori de sisteme de mesagerie comerciala

  Furnizori de soluții bazate pe cloud

  Instanțe

  Platforme de tranzactionare

  Platforme bancare

  Servicii de management a activelor

  Administratori de baze de date de contacte de afaceri

  Cookie-uri social media

  Furnizori de sisteme de procesare

  Ce fac aceste părți terțe

  Administratori - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitor sau client institutional pentru a deservi sau a mentine conturile

  Administratori de baze de date pentru contactele de afaceri - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru a deservi sau întreține baze de date de contact de afaceri și informații de procesare a sistemelor de cont, cum ar fi sistemele furnizorilor care lucreaza la website.

  Arhive de documente, furnizori de stocare și distrugere - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru a furniza servicii de arhivare și stocare a documentelor.

  Agentii de transfer - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitor sau clientul instituțional pentru a deservi sau a menține conturi

  Autorități fiscale - Autorități competente, dacă este cazul sau cerute de lege sau în cazul în care considerăm că este necesar.

  Autorități de reglementare - Autoritățile competente, dacă este necesar sau solicitate prin lege sau în cazul în care considerăm că este necesar.

  Autoritățile de poliție si de paza - Autorități competente în cazul în care acest lucru este necesar sau solicitat de lege sau în cazul în care considerăm că este necesar.

  Brokeri - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitorul sau clientul instituțional pentru a deservi sau a mentine conturi.

  Consilieri profesioniști, cum ar fi auditorii și avocații - Terți care oferă servicii societăților din grupul Franklin Templeton cum ar fi consilierii profesioniști (de exemplu, auditori și avocați).

  Curieri - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru a furniza servicii de curierat.

  Custozi – Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitorul sau clientul instituțional pentru a deservi sau a menține conturi

  Furnizori de aplicații bancare - Terțe părți care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau care se referă la administrarea investiției lor, în special pentru sistemele bancare.

  Furnizori de management al evenimentelor - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru planificarea, organizarea și facilitarea evenimentelor.

  Furnizori de servicii financiare - Părți terțe care au introdus titulari de conturi sau investitori în FT. Acești furnizori de servicii oferă servicii bancare, fidejusiune și produse și servicii de custodie pentru a procesa datele, inclusiv accesul prin portalul nostru.

  Furnizori de media sociale - Furnizori de servicii sociale care susțin pagini web ale lui Franklin Templeton, cum ar fi Twitter și LinkedIn.

  Furnizorii de servicii de tiparire - Terțe părți care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau care se referă la administrarea lor de investiții, în special pentru servicii de tipărire.

  Furnizori de sisteme de mesagerie comerciala - Terțe părți care administrează sisteme relevante pentru efectuarea tranzacțiilor pentru titularii de cont, investitori sau clienți instituționali

  Furnizorii de sisteme informatice - Terți care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau care se referă la administrarea lor de investiții, în special pentru sistemele informatice.

  Furnizori de sisteme de procesare a contului - Terțe părți care lucrează în numele FT pentru a deservi sau întreține baze de date de contact de afaceri și pentru a prelucra informații de sistem, cum ar fi sistemele furnizoare care susțin Wevsite-ul nostru.

  Furnizori de soluții bazate pe cloud - Terțe părți care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau se referă la administrația lor de investiții, în special pentru sistemele informatice. Aceasta include, de asemenea, soluții bazate pe cloud, cum ar fi serviciile de traducere și soluțiile de training.

  Instanțe - Tribunale competente carora ne adresam in conditiile legii sau în cazul în care considerăm că este necesar.

  Manageri de investitii – Terțe părți care lucreaza în numele FT sau in nunele titularului de cont sau al investitorului pentru a deservi sau mentine conturi

  Părțile care reprezintă un titular de cont sau un investitor - Părți terțe reprezentând un investitor, de ex. ca răspuns la un demers legal.

  Furnizori de servicii referitoare la statele de salarii - terțe părți care prestează servicii în numele FT, în beneficiul directorilor externi.

  Platforme bancare - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitor sau clienti institutionali care furnizează servicii de administrare, transfer sau management a activelor.

  Platforme de tranzactionare - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitorul sau clientul instituțional pentru a deservi sau a menține conturi

  Servicii de management a activelor - Terțe părți care lucrează în numele FT sau pentru titularul de cont, investitor sau clienti institutionali care furnizează servicii de administrare, transfer sau management a activelor.