Notă privind confidențialitatea și modulele cookies

Version 1.0

PARTEA A: CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

La Franklin Templeton suntem preocupați de confidențialitate şi apreciem încrederea dumneavoastră în noi în momentul în care ne puneți la dispozitțe datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin urmare, vrem să vă prezentăm modul în care administram datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție dumneavoastră sau o terță parte. Scopul acestei Note este de a vă explica – în calitate de Subiect al Datelor – ce tip de informații cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră, de ce şi cum le procesăm în calitate de controlor al datelor. Regimul datelor cu caracter personal se va schimba începând cu 25 mai 2018, odată cu implementarea GDPR (Regulamentului Uniunii Europene cu privire la protecţia generală a datelor). Prezenta Notă stabilește drepturile dumneavoastră cu privire la acest nou regulament.

Din când în când, putem actualiza această notificare și orice nouă versiune va fi postată pe www.fondulproprietatea.ro ("website-ul nostru"). Vă recomandăm să o revizuiți periodic, pentru a vă asigura că sunteți întotdeauna la curent cu politicile noastre de confidenţialitate.

Angajamentele noastre privind confidențialitatea față de dumneavoastră:

 • Vom păstra datele dumneavoastră în siguranță și confidențiale;
 • Vă asiguram că vă puteți exercita drepturile;
 • Vom pregati angajații noștri să gestioneze corect informațiile dumneavoastră cu caracter personal.
 • Această notificare descrie practicile noastre atunci când folosim:

  1. informațiile personale ale persoanelor fizice domiciliate în Spațiul Economic European (SEE) sau ale persoanelor din afara SEE cărora societățile din grupul nostru le oferă serviciile noastre, incluzând, dar fără a se limita la persoanele care au investit în Fondul Proprietatea;
  2. informațiile personale ale membrilor Comitetului Reprezentanţilor;
  3. informațiile personale ale clienților, furnizorilor și companiilor care fac trimitere clienților către companiile din grupul nostru din SEE; și
  4. informațiile personale ale persoanelor cu sediul în SEE care pot vizita website-ul nostru care este destinat accesului din cadrul SEE, așa cum este indicat în meniul țării noastre sau pe pagina web.
 • Legislatia privind protecția datelor spune că ne este permis să folosim informațiile personale (inclusiv schimbul de informații cu terțe părți) în cazul în care avem un motiv intemeiat pentru a face acest lucru.

  În consecință, trebuie să avem unul sau mai multe dintre următoarele motive:

  • Pentru a îndeplini un contract pe care îl avem cu dumneavoastră.;
  • Când decurge dintr-o obligatie legală;
  • Când este în interesul nostru legitim*;
  • Când vă dați acordul.

  (*) Interesul nostru legitim este atunci când avem un motiv comercial pentru a folosi informațiile. 1} Cu toate acestea, trebuie să existe o abordare justă a ceea ce este bine și cel mai potrivit pentru dumneavoastră.

  În general, putem colecta următoarele tipuri de informații personale pe care ni le furnizați sau le primim de la părți terțe:

  • Date de identificare, cum ar fi numele, sexul, vârsta / data nașterii, loculnașterii, datele de contact, inclusiv adresa (privată și profesională), numărul de telefon (privat și profesional), e-mail (privat si profesional)
  • Profesia, funcția și poziția;
  • Semnătură;
  • Naționalitatea sau statutul civil;
  • Fotografia;
  • Informații privind pașaportul sau alt număr național de identificare;
  • Identificarea fiscala, cum ar fi Numărul de Asigurare Național;
  • Cont bancar personal și informații financiare, cum ar fi numărul de identificarea al contului, venitul și (pentru investitorii profesionali) licența financiară;
  • Detalii financiare și detaliile contului bancar;
  • Licența financiară, numărul si numele intermediarului;
  • Comunicări, inclusiv e-mailuri, apeluri telefonice și scrisori.

  În funcție de profilul dumneavoastra de Subiect al Datelor, motivele pentru procesarea informațiilor dumneavoastră personale pot fi diferite. Informații suplimentare pentru fiecare profil de Subiect al Datelor pot fi găsite în secțiunea 8.

  De asemenea, colectăm informații personale despre utilizatori prin intermediul Website-ului nostru și puteți consulta secțiunea 9 pentru mai multe informații.

 • Persoanele fizice au următoarele drepturi, în anumite circumstanțe, în ceea
  ce privește informațiile personale ale acestora:

  • Dreptul de a accesa informațiile personale
  • Dreptul de a rectifica informațiile personale
  • Dreptul de a restricționa utilizarea informațiilor personale
  • Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor personale
  • Dreptul de a se opune prelucrării informațiilor personale
  • Dreptul la portabilitatea datelor (în anumite circumstanțe specifice)
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

  Dacă, în calitate de persoană fizică, doriți să exercitați aceste drepturi, puteți să descărcați un Formular de solicitare a drepturilor individuale, disponibil la adresa www.franklintempletonglobal.com/formular-de-cerere-drepturi-individuale.pdf sau să ne contactați prin adresa menționată în partea B din prezenta Nota.

  Un rezumat al fiecărui drept și modul în care puteți lua măsuri pentru a-l exercita este prezentat mai jos

  În cazul în care primim o solicitare de a exercita unul dintre aceste drepturi, vom furniza informații despre acțiunea pe care o luăm fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Acest lucru poate fi prelungit cu încă două luni în anumite circumstanțe, de exemplu în cazul în care cererile sunt complexe sau numeroase.

  Informațiile vor fi furnizate gratuit, cu excepția cazurilor în care cererile sunt vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv. În aceste condiții, este posibil să percepem o taxă rezonabilă sau să refuzăm să acționăm în baza cererii. Vă vom informa cu privire la eventualele costuri înainte de a solutiona o astfel de cerere.

  Putem solicita informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a da curs unei analize.

  În cazul în care nu raspundem la o cerere, vă vom informa fără întârziere și în termen de o lună de la primirea cererii, furnizând motivele pentru care nu am luat măsurile solicitate.

  Dreptul de a accesa informațiile personale

  Persoanele fizice au dreptul de a ne confirma următoarele:

  • Dacă procesăm sau nu informații personale despre ele
  • Anumite informații specificate despre procesare.

  Persoanele fizice au, de asemenea, dreptul de a accesa informațiile personale și de a primi o copie.

  Dreptul de a restrictiona procesarea informațiilor personale

  Persoanele fizice au dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării informațiilorpersonale atunci când se aplică una dintre următoarele:

  • O persoană fizică contestă exactitatea informațiilor personale. Restricțiase va aplica până când vom lua măsuri pentru a verifica exactitatea informațiilor personale;
  • Prelucrarea este ilegală, dar o persoană nu dorește ca datele personale să fie șterse ci solicită, în schimb, restricționarea acestora;
  • Nu mai solicităm informațiile personale în scopul prelucrării, dar procesarea este încă solicitată de o persoană în legătură cu o reclamație legală;
  • O persoană și-a exercitat dreptul de a se opune prelucrării. Restricția se va aplica până când vom lua măsuri pentru a verifica dacă avem motive legitime convingătoare să continuăm procesarea.

  Dreptul de a se opune prelucrării informațiilor cu caracter personal

  În cazul în care informațiile personale sunt folosite in scopul comunicărilor de marketing adresate unei persoane, aceasta are dreptul de a se opune acestui lucru, în orice moment.

  O persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării informațiilor sale personale atunci când temeiul legal al procesării este în interesul nostru legitim. Va trebui să oprim procesarea până când vom putea verifica dacă avem motive temeinice legitime de prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile individului sau, alternativ, va trebui să continuăm procesarea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

  Dreptul de a rectifica informațiile personale

  Daca o persoană consideră că informatiile personale pe care le detinem despre el sunt inexacte, aceasta poate solicita ca acestea sa fie corectate. De asemenea poate solicita ca informațiile incomplete să fie actualizate punându-ne la dispoziție o confirmare scrisă a acestora.

  Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor personale ("dreptul de a fi uitat")

  O persoană poate solicita, de asemenea, ștergerea informațiilor personale în anumite circumstanțe, inclusiv următoarele (aceasta nu este o listă exhaustivă):

  • Informațiile personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
  • Prelucrarea s-a bazat pe un consimțământ care a fost retras și nu mai există alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Persoana fizică și-a exercitat dreptul de a se opune prelucrării și nu există motive întemeiate pentru a continua prelucrarea.

  Există, de asemenea, anumite excepții în cazul în care putem refuza o cerere de ștergere, de exemplu, în cazul în care informațiile personale sunt stocate in vederea respectării unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.

  Dacă o persoană solicită ștergerea informațiilor personale, este posibil sa fie eliminate înregistrări pe care le deținem în beneficiul lor, cum ar fi prezența lor pe o listă de suprimare și vor trebui să ne contacteze pentru a ne furniza informații personale dacă doresc să păstrăm acest lucru in viitor.

  Dreptul la portabilitatea datelor

  În cazul în care se bazează pe temeiul juridic al consimțământului sau dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care o persoană este parte, iar informațiile personale sunt prelucrate prin mijloace automate (de exemplu, electronic), o persoană are dreptul să primească toate informațiile personale pe care ni le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în format editabil și să le transmită direct unui alt controlor, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  O persoană are, de asemenea,dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru din Uniunea Europeană în care își are reședința, unde lucrează sau în care a avut loc o presupusă încălcare a legilor privind Protecția Datelor.

   

 • Dacă sunteți un deținător de GDRs și/sau investitori, contacte comerciale sau abonați care fac obiectul prezentei notificări, vă vom ține la curent cu detalii privind produsele și serviciile noastre prin e-mail, utilizând informațiile pe care le-ați furnizat. Vom obține mai întâi permisiunea dvs. dacă vom folosi adresele dvs. de e-mail personale sau orice altceva cerut de legea aplicabilă. În orice caz, vă puteți schimba preferințele contactând-ne după cum este descris mai jos.

  În plus, ne vom asigura că toate companiile din afara grupului nostru care ne asistă la comercializarea produselor și serviciilor noastre sau cu care avem acorduri de marketing în comun, se află sub obligații contractuale pentru a proteja confidențialitatea informațiilor dumneavoastră personale și pentru a le utiliza numai pentru a furniza serviciile pe care noi le-am solicitat să le execute.

 • Pot apărea situații în care compania relevantă a grupului Franklin Templeton, care este controlorul de date, în conformitate cu partea B din prezenta Notă, va fi controlor comun cu o altă companie din cadrul grupului Franklin Templeton. Atunci când cealaltă companie din cadrul grupului Franklin Templeton are sediul în afara SEE, atunci controlorul de date responsabil cu răspunsul la cererile dvs de exercitare a drepturilor va fi compania relevantă prezentată în partea B a prezentei Note. În toate cazurile, orice reclamații și solicitări de exercitare a drepturilor dvs. trebuie adresate Responsabilului cu protecția datelor (a se vedea partea B din prezenta Notă), care va aranja ca controlorul comun responsabil să se ocupe de plângere sau de cerere.

  De asemenea, putem transfera și menține informațiile dvs. personale care fac obiectul prezentei Note pe servere sau baze de date în afara Spațiului Economic European (SEE).

  Țările cărora le transferăm date în afara SEE includ: Australia, Bahamas, Bermuda, Brazilia, Insulele Virgine Britanice, Canada, Chile, China, Columbia, Insulele Cayman, Hong Kong, India, Japonia, Republica Coreea, Malaezia, Mauritius, Mexic, Singapore, Africa de Sud, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii și Uruguay.

  Este posibil ca unele dintre aceste țări să nu aibă legi cu un nivel echivalent de protecție a datelor ca cele din locația dvs. Dacă trebuie să transferăm date cu caracter personal în afara SEE, vom lua măsuri pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale sunt protejate și după ce părăsesc SEE, în special vom folosi clauzele modelului UE privind protecția datelor aprobate de Comisia Europeană și permise în conformitate cu articolul 46 din GDPR. Dacă doriți să obțineți detaliile acestor garanții, puteți să le solicitați de la Responsabilul cu protecția datelor.

  Pe lângă schimbul de informații cu alte companii din grup și cu terțe părți, putem divulga sau transfera informațiile dvs. personale unui cumpărător sau cesionar, potențial sau actual, în cazul în care o companie Franklin Templeton sau activele sale sunt fuzionate sau vândute, sau se doreste o vanzare sau un transfer.

 • Vom păstra informațiile dvs. personale care fac obiectul prezentei Note atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate datele, în funcție de baza legală pe care au fost obținute aceste date și/sau dacă obligații juridice/reglementări aditionale ne imputernicesc să retinem informațiile personale. În termeni generali, aceasta va însemna că informațiile personale vor fi păstrate pe durata relației noastre și:

  • perioada impusă de legile și reglementările privind impozitele, compania și serviciile financiare; și
  • atâta timp cât este necesar ca persoanele să poată aduce o acțiune împotriva noastră și pentru ca noi să ne putem apăra împotriva oricărei reclamații legale. Aceasta va fi, în general, durata relației plus durata oricăror perioade legale de prescripție aplicabile în conformitate cu legislația aplicabilă.

  Aceasta poate diferi de la jurisdicție la jurisdicție, totuși, în majoritatea cazurilor, aceasta va fi în timpul relației noastre și apoi timp de 10 ani de la încheierea raportului juridic.

  În anumite circumstanțe, este posibil ca datele să trebuiască să fie păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp, de exemplu, în cazul în care avem o corespondență în derulare, sau dacă există o revendicare sau o anchetă in curs.

  Istoricul accesărilor pe pagina de internet este păstrat timp de 60 de zile pentru a sprijini investigația și raportarea oricărei încercări de încălcare a securității pe Website-ul nostru.

 • Am implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile menite să asigure securitatea informațiilor personale in cazul pierderii accidentale și a accesului, utilizării, modificării sau divulgării neautorizate. Angajații noștri sunt obligați să respecte proceduri specifice cu privire la menținerea confidențialității informațiilor personale ale investitorilor noștri. În plus, menținem garanții fizice, electronice și procedurale pentru a proteja informațiile personale pe care le procesăm. Aceasta include efectuarea de evaluări permanente ale sistemelor noastre care conțin informații despre investitori și efectuarea de modificări atunci când este cazul.

  Cu toate acestea, în ceea ce privește informațiile transmise prin Internet, Internetul este un sistem deschis, de aceea nu putem garanta si nu garantăm securitatea oricăror informații pe care o persoană le transmite pe sau prin intermediul Website-urilor noastre sau pe care le menținem altfel, deși Website-urile noastre utilizează protocolul securizat de transfer al fișierelor, acolo unde este cazul.

 • Informațiile personale ale investitorilor

  Informații personale pe care le colectăm despre investitorii în Fondul Proprietatea.

  Deținătorii de GDRs și investitorii sunt acționarii Fondului Proprietatea (prin actiuni sau GDRs).

  Colectăm anumite informații personale pe diverse conturi, dar nu se limitează la următorii deținători de GDRs și investitori in Fondul Proprietatea, direct de la deținătorii GDRs și de la investitori, prin intermediul consilierului profesional, al intermediarului, al băncii sau al altei firme.

  Putem colecta informațiile prin intermediul formularelor de cerere sau alte formulare, indiferent dacă primim formularele în scris sau în format electronic.

  Aceste informații personale includ, dar nu se limitează la următoarele:

  • datele de identificare și datele pe care le folosim pentru a comunica cu deținătorii de GDRs și investitorii, cum ar fi numele, functia, adresa curenta și cea anterioara (privata și profesionala), numărul de telefon (privat și profesional), adresa de e-mail, vârsta/data nașterii, locul nasterii, naționalitatea, sexul, starea civilă și o fotografie;
  • numerele de identificare pe care le primim de la deținătorii de GDRs și de la investitori sau de la terți, cum ar fi codul de identificare fiscală, numarul pașaportului, numărul național de identificare sau orice alt numar de identificare;
  • contul bancar personal și informații financiare, cum ar fi numărul de identificare al contului, venitul și (pentru investitorii profesionali) licența financiară;
  • informații despre investitori (solicitate prin Website-ul nostru sau altfel), inclusiv selectia investițiilor, detinerile de actiuni sau de GDRs;
  • comunicările sau întrebările investitorilor cu privire la investițiile acestora;
  • înregistrările apelurilor telefonice;
  • în cazul în care asigurăm accesul on-line la cont (la cererea detinatorului de GDRs sau a investitorului sau a consilierului financiar al acestuia), datele de autentificare și alte date similare, precum și informații privind utilizarea acestui tip de acces; și
  • alte informații generale pe care le putem obține despre detinatorii de GDRs și despre investitori, cum ar fi informații demografice.

  Cum folosim informațiile personale ale detinatorilor de GDRs și ale investitorilor

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm despre deținătorii de GDRs și investitori în următoarele scopuri:

  • stabilirea identității, verificarea tranzacțiilor in scopul combaterii spălării banilor, asistență în prevenirea fraudelor, finanțarii terorismului, luării de mită și corupției și ne asigurăm că nu furnizăm servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • analize și cercetări interne care ne ajută să ne îmbunătățim serviciile oferite detinatorilor de GDRs și investitorilor și de a le oferi servicii mai bune;
  • testarea în timp real a sistemelor noastre, in mod exceptional, pentru rezolvarea problemelor interne cât mai curând posibil pentru a ne permite să furnizăm servicii la standarde înalte;
  • protecția datelor deținătorilor de GDRs și a investitorilor nostri; și
  • oferirea deținătorilor de GDRs și investitorilor a mai multor opțiuni sau informații despre produse și servicii care ar putea fi de interes pentru ei, cu consimțământul detinatorului de GDRs sau al investitorului (a se vedea "Comunicări de marketing" de mai sus).

  Noi justificăm prelucrarea datelor personale ale deținătorilor de GDRs și ale investitorilor in baza următoarelor temeiuri legale:

  • îndeplinirea unei obligații legale la care suntem supuși, care poate include furnizarea anumitor informații legale sau reglementate și servicii de înregistrare pe care le furnizăm prin telefon;
  • îndeplinirea unei obligatii de interes public, de exemplu în cazul în care desfășurăm procesele noastre de verificare în vederea prevenirii fraudei, spălării banilor, finanțării terorismului, luării de mită și corupției și pentru a împiedica furnizarea de servicii financiare și de alte servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • urmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Interesul legitim se va aplica numai în cazul în care considerăm că acesta nu primeaza in fata intereselor sau drepturilor unui detonator de GDRs sau ale unui investitor care presupun protejarea informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

  • imbunătățirea și gestionarea serviciilor oferite deținătorilor de GDRs și investitorilor;
  • respectarea cerințelor noastre de reglementare și îmbunătățirea performanței globale a Fondul Proprietatea;
  • desfășurarea auditurilor interne în scopurile legitime ale administrării afacerii noastre;
  • testarea live, după cum este descrisă mai sus, în scenarii în care sunt necesare date reale, în scopul legitim de a asigura rezistența sistemelor noastre și de a oferi servicii la standarde înalte;
  • urmărirea eficacității trimiterilor prin poștă și direcționarea marketingului personalizat către deținătorii de GDRs și investitori, în scopul legitim de a promova afacerea și brandul nostru;
  • obținerea de consultanță profesională (inclusiv juridică) și urmărirea și raportarea litigiilor în derulare care implică deținătorii de GDRs și investitorii, pentru a ne proteja afacerea și brandul.

  Dacă un deținător de GDRs sau un investitor solicită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Responsabilul pentru protecția datelor.

  De asemenea, procesăm informații personale în cazul în care deținătorul de GDRs sau investitorul și-a dat consimțământul, cum ar fi în cazul anumitor comunicări de marketing. În cazul în care deținătorul de GDRs sau investitorul dorește să își retragă consimțământul, acesta trebuie să contacteze Responsabilul pentru protecția datelor.

  În anumite situații, în cazul în care un deținător de GDRs sau un investitor nu furnizează informațiile personale obligatorii (de exemplu, pentru a efectua controale in vederea combaterii spălării banilor), nu vom putea furniza produsele și serviciile noastre în baza contractului cu ei sau nu vom putea să ne conformăm unei obligații legale. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele pentru detinatorul de GDRs sau investitor, determinate de nefurnizarea informatiilor.

  Destinatarii informatiilor personale ale deținătorilor de GDRs si investitorilor

  Vom dezvălui informațiile personale ale deținătorilor de GDRs și ale investitorilor după cum urmează:

  • companiilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • terților care ne-au prezentat deținătorii de GDRs și investitorii, cum ar fi furnizorii de servicii financiare care oferă produse și servicii bancare, de trust și de custodie, în scopul procesării datelor în scopurile menționate mai sus, inclusiv acces prin intermediul portalului nostru;
  • unor terțe părți care lucrează în numele nostru sau pentru detinatorul de GDRs sau pentru investitor, cum ar fi custozii și administratorii de investiții, inclusiv cei externi grupului de companii Franklin Templeton;
  • terților care furnizează servicii tehnice pentru procesarea tranzacțiilor solicitate de investitori sau legate de administrarea investițiilor lor, cum ar fi furnizorii de aplicații bancare și alte sisteme IT, precum și furnizorii de servicii de tipărire pe care ii folosim pentru a procesa aceste informații;
  • terților care administrează sisteme relevante pentru efectuarea tranzacțiilor pentru detinatorii de GDRs și investitori, cum ar fi sistemele de mesagerie comercială;
  • terților care furnizează servicii societăților din grupul Franklin Templeton, cum ar fi consilierii profesionali (de exemplu, auditori și avocați);
  • unei părți care reprezintă un detinator de GDRs sau un investitor (de exemplu, ca răspuns la procesul legal);
  • autorităților competente, cum ar fi autoritățile fiscale, instanțele judecătorești, autoritățile de reglementare și autoritățile de securitate sau de poliție, atunci când acest lucru este necesar sau solicitat de lege sau când considerăm că este necesar.

  Informații despre Comitetul Reprezentantilor

  Colectăm următoarele informații de la membrii Comitetului Reprezentantilor:

  • Date de identificare, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;
  • Identificarea fiscală, cum ar fi Numărul național de asigurare;
  • Date din pașaport;
  • Detalii financiare cum ar fi comisioanele plătite și detaliile contului bancar;
  • Comunicări, inclusiv e-mailuri, apeluri telefonice și scrisori.

  Cum folosim informațiile pe care le colectăm despre membrii Comitetului Reprezentantilor

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm despre membrii Comitetului Reprezentantilor pentru:

  • gestionarea și îndeplinirea obligațiilor noastre din contractele încheiate cu membrii Comitetului Reprezentantilor;
  • respectarea oricăror obligații contractuale, legale sau de reglementare;
  • gestionarea afacerilor noastre și a altor scopuri legitime comerciale și altminteri, pentru a permite îndeplinirea îndatoririlor membrii Comitetului Reprezentantilor.

  Noi justificăm prelucrarea informațiilor personale ale membrilor Comitetului Reprezentantilor in baza următoarele temeiuri juridice:

  • îndeplinirea obligațiilor noastre sau încheierea unui contract cu membrii Comitetului Reprezentantilor;
  • îndeplinirea unei obligații legale la care suntem supuși, care poate include anumite declaratii legale sau normative;
  • îndeplinirea unei obligatii in interes public, de exemplu în cazul în care desfășurăm procesele noastre de verificare în ceea ce privește prevenirea fraudei, spălării banilor, finanțării terorismului, luării de mită și corupției și pentru a împiedica furnizarea de servicii financiare și de alte servicii persoanelor care pot face obiectul unor sancțiuni economice sau comerciale;
  • urmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Un interes legitim se va aplica numai atunci când considerăm că acesta nu excede intereselor sau drepturilor unui membru al Comitetului Reprezentantilor care necesită protecția informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

  • imbunătățirea și gestionarea serviciilor noastre;
  • respectarea cerințelor noastre de reglementare;
  • imbunătățirea performanței generale a Fondului Proprietatea.

  Dacă un membru al Comitetului Reprezentantilor solicită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Responsabilul pentru protecția datelor.

  În anumite circumstanțe, în cazul în care un membru al Comitetului Reprezentantilor nu furnizează informațiile personale necesare (de exemplu, pentru a efectua controale în vederea combaterii spălării banilor), nu vom putea să ne îndeplinim obligațiile contractuale cu aceștia sau nu vom fi capabili să respectăm o obligație legală. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizarii informațiilor pentru membrul Comitetului Reprezentantilor.

  Destinatarii informatiilor referitoare la membrii Comitetului Reprezentantilor

  Vom dezvălui informațiile personale ale membrii Comitetului Reprezentantilor după cum urmează:

  • companiilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • terților care furnizează în numele nostru servicii în beneficiul membrilor Comitetului Reprezentantilor, cum ar fi furnizorilor de servicii de salarizare;
  • custozilor, intermediarilor, platformelor de tranzacționare, sistemelor de mesagerie comercială, platformelor bancare și părților terțe externe care furnizează servicii de administrare, transfer sau gestionare a activelor și altor părți terțe interesate de serviciile pe care le oferim detinatorilor de GDRs, investitorilor și clienților instituționali;
  • terților care lucrează în numele nostru să deservească sau să întrețină sisteme de procesare a informațiilor despre conturi, cum ar fi furnizorii de sisteme informatice pe care le folosim pentru a procesa aceste informații sau care furnizează alte servicii tehnice, cum ar fi imprimarea;
  • terților care prestează servicii către Franklin Templeton, cum ar fi consilierii profesioniști (de exemplu, auditori și avocați);
  • autorităților competente, cum ar fi autoritățile fiscale, instanțele judecătorești, autoritățile de reglementare și autoritățile de securitate sau poliție, atunci când acest lucru este necesar sau solicitat de lege, sau în cazul în care considerăm că este necesar.

  Colectăm informații personale ale Contactelor noastre comerciale, cum ar fi reprezentanți ai băncilor sau ai firmelor financiare, consilieri profesioniști și furnizori, inclusiv următoarele:

  Informațiile Contactelor comerciale

  • numele, titlul postului, profesia și datele de contact, inclusiv e-mail;
  • în cazul în care oferim acces on-line la conturi, autentificare și alte acreditări similare, precum și informații despre utilizarea acestor servicii de catre Contacteler noastre comerciale;
  • comunicarea cu Contactele noastre comerciale;
  • licența financiară, numărul dealerului și numele distribuitorului.

  Com folosim informatiile Contactelor comerciale

  Folosim informațiile Contactelelor noastre comerciale în următoarele scopuri:

  • să comunicăm despre serviciile pe care le oferim și furnizăm clienților sau investitorilor comuni pe care Contactele noastre comerciale ni i-au introdus;
  • să permitem Contactelor comerciale să utilizeze serviciile noastre on-line;
  • să transmitem comunicări de marketing despre serviciile și produsele noastre pe care le considerăm de interes pentru Contactele noastre comerciale sau pentru cliențil sau investitorii comuni pe care ni i-au introdus;
  • să invităm Contactele noastre comerciale la evenimente;
  • pentru analize interne și de cercetare, pentru a ne ajuta să îmbunătățim serviciile noastre;
  • să comunicăm despre bunurile și serviciile pe care le obținem de la furnizorii noștri.

  Noi justificăm procesul de prelucrare pe următoarele baze juridice:

  • îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul contractelor încheiate cu alte companii;
  • urmărirea intereselor noastre legitime și ale terților. Un interes legitim se va aplica numai atunci când considerăm că nu excede intereselor sau drepturilor unui Contact comercial care necesită protecția informațiilor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

  • îmbunătățirea și gestionarea serviciilor noastre;
  • promovarea afacerii și a bradului noastre;
  • îmbunătățirea performanței generale a Fondului Proprietatea;
  • realizarea auditurilor interne în scopurile legitime ale administrării afacerii noastre;
  • urmărirea eficacității trimiterii prin poștă și direcționarea marketingului personalizat către Contactele comerciale în scopul legitim de a promova afacerea și brandul nostru;
  • adăugarea de informatii in sistemele de management al relațiilor cu clienții pentru a facilita relațiile în desfășurare și a crea noi oportunități pentru afacere.

  Dacă un Contact comercial necesită informații suplimentare cu privire la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Reprezentantul pentru protecția datelor.

  În anumite situații, în cazul în care un Contact comercial nu furnizează informațiile personale solicitate (de exemplu, în legătură cu serviciile noastre online), nu ne vom putea îndeplini obligațiile contractuale cu aceștia sau să nu le vom putea furniza produsele și serviciile in cauza. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizarii informațiilor pentru Contactul comercial.

  Vom obține consimțământul Contactelor noastre comerciale pentru a le trimite comunicări de marketing, acolo unde acest lucru este impus de legea aplicabilă. Dacă un Contact comercial dorește să-și retragă consimțământul, trebuie să contacteze Reprezentantul pentru protecția datelor.

  Destinatarii datelor Contactelor comerciale

  Putem divulga informațiile personale ale Contactelor comerciale ale companiei după cum urmează:

  • companiilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus;
  • custozilor, intermediarilor, platformelor de tranzacționare, sistemelor de mesagerie comercială, platformelor bancare și părților terțe externe care furnizează servicii de administrare, transfer sau gestionare a activelor și altor părți terțe interesate de serviciile pe care le oferim detinatorilor de GDRs, investitorilor și clienților instituționali;
  • terților care lucrează în numele nostru pentru a deservi sau întreține baze de date cu datele Contactelor comerciale și sisteme de procesare a informațiilor despre conturi, cum ar fi furnizorii de sisteme IT pe care le folosim pentru a procesa aceste informații sau care furnizează alte servicii tehnice, cum ar fi imprimarea;
  • terților care prestează servicii către Franklin Templeton, cum ar fi consilierii profesioniști (de exemplu, auditori și avocați);
  • autorităților competente, cum ar fi autoritățile fiscale, instanțele judecătorești, autoritățile de reglementare și autoritățile de securitate sau de poliție, atunci când acest lucru este necesar sau solicitat de lege sau când considerăm că este necesar.

   

 • Informațiile pe care le colectăm despre utilizatorii Website-ului nostru

  Colectăm informații personale despre utilizatori prin intermediul www.fondulproprietatea.ro dupa cum urmeaza:

  • informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când introduc informații pe Website-ul nostru, cum ar fi atunci când trimit un mesaj "Contactați-ne" (cum ar fi numele, adresa de e-mail, formula de adresare);
  • informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când se abonează la buletine de știri, comunicate de presă sau alte periodice prin intermediul Website-ului nostru (cum ar fi numele, adresa de e-mail, formula de adresare, tipul investitorului și țara de reședință);
  • informații pe care le oferă utilizatorii atunci când postează conținut pe site-urile de socializare;
  • informații pe care utilizatorii le oferă in biografiile lor de pe platformele de social-media;
  • informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când răspund la un sondaj sau la o comunicare de marketing, cum ar fi opinia lor despre serviciile noastre și informații despre ei înșiși (cum ar fi categoria de vârstă, serviciile utilizate, de unde ne cunosc, opiniile lor despre serviciile noastre);
  • informații pe care utilizatorii le furnizează atunci când se înregistrează pentru un cont on-line prin intermediul Website-urilor noastre (cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa, data nașterii, numerele unice de identificare (de exemplu, numărul de referință al clientului, codul numeric personal). Decizia de a furniza aceste date este optională. Cu toate acestea, dacă utilizatorul decide să nu furnizeze astfel de informații, este posibil să nu poată accesa anumite conținuturi sau caracteristici disponibile pe sau prin intermediul Website-ului nostru;
  • informații colectate în jurnalele noastre web, cum ar fi informații despre dispozitive (de exemplu, marca și modelul dispozitivului, dimensiunile ecranului), numere unice de identificare (de exemplu adresa IP și ID-ul dispozitivului) și informații despre browser (de exemplu adresa URL, tipul de browser, paginile vizitate, data/ora de acces);
  • informații captate de cookie-urile noastre (vedeți secțiunea "Module cookie, etichete și tehnologii similare" de mai jos);
  • informații despre publicitate (cum ar fi dimensiunea/tipul anunțului, afișările anunțurilor, locația/formatul anunțului, datele despre interacțiunile cu anunțul); și
  • informații comportamentale (cum ar fi informații despre comportamentul sau presupusele arii de interes ale persoanelor, corelate acestora și care pot fi folosite pentru a crea un profil de utilizator).

  Website-ul este adresat persoanelor care au cel puțin 18 ani.

  În anumite situații, în cazul în care un utilizator al website-ului nu furnizează informațiile personale solicitate (de exemplu, în legătură cu serviciile noastre on-line), nu vom putea să ne îndeplinim obligațiile contractuale cu aceștia sau nu le putem furniza produse și servicii. Vom clarifica dacă și când va apărea această situație și care vor fi consecințele nefurnizării informațiilor pentru utilizator.

  Cum folosim informațiile despre utilizatorii website-urilor și platformelor de social media

  Folosim informațiile personale pe care le colectăm de la utilizatorii Website-ului nostru pentru:

  • personalizarea experienței lor pe Website-ul nostru;
  • monitorizarea conținutului social media pentru a gestiona relațiile cu clienții noștri și pentru a promova afacerea și brandul nostru;
  • a trimite un link al continutului si al profilului unei terte părti către departamentul avizat, dacă există o interacțiune pe un site de social media cu un utilizator terț de social media, interactiune in baza careia ar trebui să reacționăm;
  • a furniza produse și servicii solicitate de utilizatorii website-ului;
  • a administra website-ul, a investiga orice plângere și a furniza servicii clienților;
  • a furniza utilizatorilor website-ului și persoanelor fizice care accesează paginile noastre web de pe site-urile de socializare, informații și oferte despre produse sau servicii care i-ar putea interesa (vezi secțiunea Comunicari de marketing de mai sus); și
  • a efectua analize statistice și ale tendințelor pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și performanța Website-ului nostru.

  Vă rugăm să găsiti mai jos informații despre datele culese prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire.

  Noi justificăm prelucrarea noastră pe următoarele baze juridice:

  • consimțământul privind primirea comunicărilor noastre de marketing (consultați secțiunea Comunicări de marketing), acolo unde este cazul. În cazul în care o persoană dorește să își retragă consimțământul, va avea opțiunea de "Dezabonare" sau poatev contacta Responsabilul pentru protecția datelor.
  • respectarea cerințelor legale sau de reglementare; și
  • urmărirea intereselor noastre legitime. Un interes legitim se va aplica numai în cazul în care considerăm că nu excede interesele sau drepturile unui utilizator al website-ului sau al platformelor de social media care necesită protejarea informațiilor lor personale.

  Am stabilit că interesele noastre legitime includ următoarele:

  • promovarea Fondului Proprietatea prin intermediul Website-ului nostru și al altor comunicări;
  • monitorizarea, investigarea și raportarea oricăror încercări de încălcare a securității Website-urilor noastre;
  • îmbunătățirea performanței Website-ului nostru și a experienței utilizatorilor;
  • îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate cu utilizatorii noștri;
  • administrarea afacerii și a mărcii noastre prin monitorizarea profilului nostru public și răspunsul prompt la reclamații; și
  • Îmbunătățirea securității, performanței și experienței utilizatorilor Website-ului nostru.

  Dacă un utilizator al website-ului sau o persoană care accesează paginile noastre web de pe site-urile de social media necesită informații suplimentare referitoare la interesele noastre legitime aplicate informațiilor lor personale, aceștia pot contacta Reprezentantul pentru protecția datelor.

  Informațiile din sondaje: ocazional, am putea cere utilizatorilor să participe la un scurt sondaj care să ne ajute să facem alegeri inteligente in vederea găsirii de solutii de îmbunătățire a Website-ului nostru. Informațiile pe care utilizatorii le furnizează ca răspuns la astfel de sondaje nu vor fi identificate cu aceștia decât dacă își dau consimțământul.

  Destinatarii datelor despre utilizatorii website-urilor și platformelor de social media

  Putem divulga informațiile personale ale utilizatorilor website-urilor și platformelor de social media după cum urmează:

  • companiilor noastre afiliate grupului Franklin Templeton, pentru a procesa datele în scopurile menționate mai sus; și
  • terților care lucrează în numele nostru pentru a deservi sau întreține baze de date cu datele Contactelor comerciale și sisteme de procesare a informațiilor despre conturi, cum ar fi furnizorii de sisteme suport pentru Website-ul nostru.

  Link-uri externe

  Website-ul nostru poate conține link-uri către website-uri sau conținut redactat și controlat de terțe părti, asupra cărora nu avem control. Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri terțe pentru a vă familiariza cu practicile lor de confidențialitate și pentru a afla despre eventualele opțiuni pe care aceste companii vi le pot oferi cu privire la informațiile dvs. personale.

PARTea B: companiile şi fondurile din grupul FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton și toate companiile grupului său enumerate mai jos vor avea acces la informații despre persoanele care fac obiectul prezentei notificări. Cu toate acestea, numai controlorii de date corespunzători vor avea acces la datele relevante ale investitorilor.

Cum să ne contactați

Dacă o persoană dorește să-și exercite drepturile individuale sau să adreseze orice întrebări, preocupări sau plângeri referitoare la această notificare sau la practicile noastre privind confidențialitatea, ei ne pot contacta la adresa relevantă pentru țara lor, enumerată mai jos. Persoana fizică ar trebui să adreseze plicul către: "Agentul FAO pentru protecția datelor".

Alternativ, Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat direct la: Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Email Address: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

Companiile din grupul Franklin Templeton

AUSTRIA: Franklin Templeton Austria GmbH Universitätsring 10 4th Floor, 1010 Vienna, Austria

BELGIUM: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Belgian Branch 28 avenue Marnix 1000 Brussels, Belgium

FRANCE: Franklin Templeton France SA 20 Rue de la Paix 75002 Paris, France

GERMANY: Franklin Templeton Investment Services GmbH Franklin Templeton Investment Management Limited, German Branch Mainzer Landstr. 16 D-60325 Frankfurt am Main. Germany

NETHERLANDS: Franklin Templeton Investment Management Limited World Trade Center Amsterdam H-toren, 16e verdieping Zuidplein 134 1077 XV Amsterdam, Netherlands

HUNGARY: Franklin Templeton Magyarország Kft. 1051 Budapest Sas utca 10-12, Hungary

ITALY: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Italian Branch C.so Italia, n.1 20122 Milano, Italy

LUXEMBOURG: Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

POLAND: Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 29th Floor 00-124 Warsaw, Poland

ROMANIA: Franklin Templeton Investment Management Ltd UK Premium Point 78-80 Buzesti, 08th floor District 1, Bucharest, Romania

SLOVAKIA: Franklin Templeton Slovakia, s.r.o. Regus Business Centre Karadzicova 8/A 821 08 Bratislava, Slovakia

SPAIN: Franklin Templeton Investment Management Limited Calle Jose Ortega y Gasset, 29–5a planta 28006 Madrid, Spain

SWEDEN: Franklin Templeton Investment Management Limited Blasieholmsgatan 5 SE-111 48 Stockholm, Sweden

UNITED KINGDOM: Franklin Templeton Investment Management Limited Franklin Templeton Global Investors Limited Franklin Templeton Fund Management Limited Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6HL, United Kingdom

Pentru Fondul Proprietatea, vă rugăm să contactați direct Responsabilul pentru protectia datelor.