Despre Fondul Proprietatea

FTIFRO_WEBIM_0617_1140x186_B.jpg

Fondul Proprietatea este o societate pe acţiuni care funcţionează ca fond de investiţii alternativ cu o durată de funcționare până la 31 decembrie 2031 (care poate fi prelungită de către adunarea generală extraordinară a acționarilor cu perioade suplimentare de 5 ani/fiecare), incorporată în România, listată la Bursa de Valori Bucureşti începând cu ianuarie 2011 și pe Bursa de Valori Londra începând cu aprilie 2015. Fondul Proprietatea este înregistrat la ASF ca Fond de investiții alternativ destinat investitorilor de retail stabilit în România (F.I.A.I.R.), cu numărul PJR09FIAIR/400018.

Începând cu data de 1 aprilie 2016, Fondul Proprietatea este administrat în conformitate cu prevederile Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011, privind administratorii fondurilor de investiţii alternative.

Istoric Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea a fost creat în 2005 pentru a asigura resursele financiare necesare despăgubirii persoanelor expropriate de regimul comunist.

Citeşte mai mult

Despre Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea este o societate comercială pe acţiuni şi nu o instituţie guvernamentală. Prin urmare, acesta se află sub controlul Adunării Generale a Acţionarilor.

Citeşte mai mult

Structura Acţionariatului

Investitorii români, instituţionali şi individuali, deţin peste 67% din drepturile de vot ale Fondului.

Citeşte mai mult

Materiale listare

Fondul este tranzacţionat pe piaţa regular a BVB şi pe piaţa Specialist Fund Market a LSE.

Citeşte mai mult
VAN/acţiune (RON) 0,6622*
Pret/acţiune (RON) 0,3996**
Discount -39,66%
VAN pe acţiune (USD) 0,1424*
Preţ GDR (USD) 4,38**
Discount -38,48%