Despre Fondul Proprietatea

FTIFRO_WEBIM_0617_1140x186_B.jpg

Fondul Proprietatea este o societate pe acţiuni care funcţionează ca o societate de investiţii de tip închis (Fond de Investiţii Alternativ) pe durată nelimitată, incorporată în România, listată la Bursa de Valori Bucureşti începând cu ianuarie 2011. Fondul Proprietatea este înregistrat la ASF ca organism de plasament colectiv, din categoria alte organisme de plasament colectiv, cu numărul PJR09SIIR/400006/18.08.2010.

Începând cu data de 1 aprilie 2016, Fondul Proprietatea este administrat în conformitate cu prevederile Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011, privind administratorii fondurilor de investiţii alternative.

Istoric Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea a fost creat în 2005 pentru a asigura resursele financiare necesare despăgubirii persoanelor expropriate de regimul comunist.

Citeşte mai mult

Despre Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea este o societate comercială pe acţiuni şi nu o instituţie guvernamentală. Prin urmare, acesta se află sub controlul Adunării Generale a Acţionarilor.

Citeşte mai mult

Structura Acţionariatului

Investitorii români, instituţionali şi individuali, deţin aproximativ 61% din drepturile de vot ale Fondului.

Citeşte mai mult

Materiale listare

Fondul este tranzacţionat pe piaţa regular a BVB şi pe piaţa Specialist Fund Market a LSE.

Citeşte mai mult
VAN/acţiune (RON) 2,0812*
Pret/acţiune (RON) 1,7640**
Discount -15,24%
VAN pe acţiune (USD) 0,4879*
Preţ GDR (USD) 20,50**
Discount -15,97%