Istoric Fondul Proprietatea

România este singura ţară din Estul Europei în care se încearcă găsirea unei soluţii pentru restituirea la valoarea reală a proprietăţilor confiscate de statul comunist.

Fondul Proprietatea a fost creat în 2005 pentru a asigura resursele financiare necesare despăgubirii persoanelor expropriate în mod abuziv. În urma îndeplinirii unor etape strict determinate de lege, titularii drepturilor de despăgubire au devenit acționari ai Fondului Proprietatea. Despăgubirea a fost făcută în acţiuni reprezentând valoarea reală a imobilelor care nu s-au restituit în natură.

Vă rugăm să găsiţi mai jos câteva din principalele evenimente din istoria Fondului.

 

2010 – 2023

 • Principalele evenimente ale anului 2023:

  •    Eforturi susținute în vederea îmbunătățirii profilului Fondului și creșterii vizibilității acestuia, precum și a pieței de capital românești, a companiilor locale (listate sau candidate la listare), dar și a României în general, prin conferințe și alte evenimente atât în format fizic cât și online;
  •    Finalizarea IPO Hidroelectrica SA, prin care Fondul a vândut întreaga sa deținere în Hidroelectrica SA, iar compania a fost listată la Bursa de Valori București;
  •    Plata către acționari în iunie 2023 a distribuției de dividende din profitul anului 2022 de 0,05 Lei pe acțiune (269,8 milioane Lei) – 96,8% din sumele aferente distribuției au fost încasate până la 31 decembrie 2023;
  •    Plata către acționari în septembrie 2023 a distribuției speciale de dividende din sumele încasate în urma finalizării IPO Hidroelectrica SA, în valoare de 1,7225 Lei pe acțiune (9,2 miliarde Lei) – 94,5% din sumele aferente distribuției au fost încasate până la 31 decembrie 2023;
  •    Vânzarea întregii participații a Fondului în companiile din grupul Enel în cadrul unei tranzacții finalizate în octombrie 2023, pentru o valoare totală de 650 milioane Lei;
  •    Semnarea contractului pentru vânzarea deținerii Fondului în Engie Romania SA, sub condiția aprobării de către acționari a tranzacției în cursul anului 2024;
  •    Finalizarea Programului de răscumpărare nr. 14 pentru 2,1 miliarde de acțiuni (1,89 miliarde sub formă de acțiuni și 219,5 milioane acțiuni ordinare corespunzătoare GDR-urilor). Valoarea totală a programului, excluzând costurile de tranzacționare, a fost de 1.816,7 milioane Lei;
  •    Finalizarea Ofertelor Publice de răscumpărare nr. 11 și nr. 12, pentru un număr total de 1.895 milioane de acțiuni (1.693,4 milioane sub formă de acțiuni și 201,6 milioane acțiuni ordinare corespunzătoare GDR-urilor), efectuate pentru accelerarea Programului de răscumpărare nr. 14.

   

  Cele mai importante hotărâri ale acţionarilor în cursul anului 2023:

  •    Reducerea capitalului social subscris și vărsat al Fondului de la 3.233.269.110,76 Lei la 2.947.779.186,56 Lei, ca urmare a anulării a 549.019.085 acțiuni proprii achiziționate în 2022 în cadrul Programului de răscumpărare nr. 13;
  •    Distribuția unui dividend brut de 0,05 Lei pe acțiune din profitul net al anului 2022 (Data Plății 6 iunie 2023);
  •    Distribuția unui dividend special brut de 1,7225 Lei pe acțiune din sumele încasate în urma finalizării IPO Hidroelectrica SA (Data Plății 29 septembrie 2023);
  •    Reînnoirea mandatelor pentru 2 membri ai CR, pentru o perioadă de 3 ani, ca urmare a expirării mandatelor acestora în data de 15 noiembrie 2023 și respectiv 25 noiembrie 2023;
  •    Reînnoirea mandatului FTIS ca AFIA și Administrator Unic al FP pentru o perioadă de 1 an (1 aprilie 2024 – 31 martie 2025);
  •    Împuternicirea CR pentru organizarea unei proceduri de selecție în vederea numirii unui nou Administrator Unic pentru un mandat care să nu depășească 4 ani începând cu 1 aprilie 2025;
  •    Acoperirea rezervelor negative aferente Programului de răscumpărare nr. 12;
  •    Reducerea rezervei legale corespunzător cu reducerea capitalului social;
  •    Diferite modificări ale Actului Constitutiv al Fondului.

 • Principalele evenimente ale anului 2022:

  •  Eforturi susținute în vederea îmbunătățirii profilului Fondului și creșterii vizibilității acestuia, precum și a pieței de capital românești, a companiilor locale (listate sau candidate la listare), dar și a României în general, prin conferințe și alte evenimente atât în format fizic cât și online;
  •  Finalizarea celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare pentru 549,0 milioane de acțiuni (460,6 milioane sub formă de acțiuni și 88,4 milioane acțiuni ordinare corespunzătoare GDR-urilor). Valoarea totală a programului, excluzând costurile de tranzacționare, a fost de 1.157,2 milioane Lei, iar prețul mediu a fost de 2,11 Lei pe acțiune;
  •  Finalizarea celei de-a zecea oferte publice de 325 milioane de acțiuni (264,6 milioane sub formă de acțiuni și 60,4 milioane  sub formă de GDR-uri), la un preț de 2,19 Lei pe acțiune și respectiv valoarea în USD echivalentă cu 109,50 RON per GDR, efectuate pentru accelerarea celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare;
  •  Plata către acționari în februarie 2022 a Distribuției speciale de dividende în valoare brută de 0,06 Lei pe acțiune (351,2 milioane Lei), aprobate în decembrie 2021 – 97,0% din sumele aferente Distribuției au fost încasate până la 31 decembrie 2022;
  •  Plata către acționari în iunie 2022 a Distribuției de dividende din profitul anului 2021, în valoare brută de 0,125 Lei pe acțiune (774,3 milioane Lei) – 96,1% din sumele aferente Distribuției au fost încasate până la 31 decembrie 2022;
  •  Finalizarea a două oferte de plasament privat accelerat pentru întreaga deținere a Fondului în OMV Petrom SA, și anume 4.052.067.726 de acțiuni pentru o valoare totală de 1.742,4 milioane Lei;
  •  Autorizarea de către ASF în data de 28 ianuarie 2022 a Fondului Proprietatea în calitate de Fond de Investiții Alternative de tip închis destinat investitorilor de retail;
  •  Plata către Fond de către statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, în data de 1 februarie 2022, a sumei de 189.182.422 Lei, reprezentând plata aferentă acțiunilor neplătite deținute de statul român în Fond (363.812.350 acțiuni neplătite, având o valoare nominală de 0,52 Lei pe acțiune);
  •  Aprobarea listării Hidroelectrica SA la BVB de către acționarii companiei în cadrul AGA din 31 martie 2022.

   

  Cele mai importante hotărâri ale acţionarilor în cursul anului 2022:

  • Vânzarea acțiunilor deținute de Fond în Hidroelectrica SA (în totalitate/ parțial) în cadrul unei oferte publice secundare;
  • Reducerea capitalului social subscris și vărsat al Fondului de la 3.334.342.422,84 Lei la 3.233.269.110,76 Lei, ca urmare a anulării a 194.371.754 acțiuni proprii achiziționate în 2021 în cadrul Programului de răscumpărare 12;
  • Numirea unui nou membru în Comitetul Reprezentanților;
  • Continuarea mandatului FTIS în calitate de AFIA și Administrator Unic al FP;
  • Distribuția unui dividend brut de 0,125 Lei pe acțiune din profitul net al anului 2021 (data plății 27 iunie 2022);
  • Aprobarea programului de răscumpărare pentru 2023 (Programul de răscumpărare 14);
  • Bugetul anului 2023;
  • Modificări aduse contractului de administrare în vigoare începând cu 1 aprilie 2022, dintre Fond și FTIS, ca urmare a cerințelor ASF;
  • Creșterea remunerației pentru membrii Comitetului Reprezentanților precum și creșterea perioadei de notificare în cazul retragerii din calitatea de membru.
 • Principalele evenimente ale anului 2021:

  • Finalizarea celui de-al doisprezecelea program de răscumpărare pentru 194,37 milioane de acțiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacționare a fost de 328,05 milioane Lei, iar prețul mediu a fost de 1,6878 Lei pe acțiune;
  • Prima distribuție brută de dividende speciale către acționari în valoare de 427,1 milioane Lei;
  • A doua distribuție brută de dividende speciale către acționari în valoare de 413,5 milioane Lei;
  • Eforturi susținute în vederea îmbunătățirii profilului Fondului și creșterii vizibilității acestuia, precum și a pieței de capital românești, a companiilor locale (listate sau propuse spre listare), dar și a României în general, prin conferințe și evenimente online.

   

  Cele mai importante hotărâri ale acţionarilor în cursul anului 2021:

  • Aprobarea unor modificări ale Actului Constitutiv;
  • Numirea a doi noi membri în cadrul Comitetului Reprezentanților;
  • Anularea acțiunilor răscumpărate de Fond în cursul anului 2020;
  • Distribuția unui dividend special în valoare brută de 0,072 Lei, plătibil începând cu 22 iunie 2021, conform propunerii Administratorului Unic;
  • Distribuția unui dividend special în valoare brută de 0,07 Lei, plătibil începând cu 27 august 2021, conform propunerii Administratorului Unic;
  • Aprobarea reînnoirii mandatului pentru o perioadă de doi ani începând cu 1 aprilie 2022;
  • Aprobarea Declarației de Politică Investițională, în vigoare începând cu 1 aprilie 2022;
  • Aprobarea distribuției unui dividend special în valoare brută de 0,06 Lei, plătibil începând cu 18 februarie 2022;
  • Aprobarea celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare a unui număr maxim de 800 milioane acțiuni, începând cu 1 ianuarie 2022 și până la 31 decembrie 2022.
 • Principalele evenimente ale anului 2020 au fost:

  • Finalizarea celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare pentru 797,96 milioane de acțiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacționare a fost de 1,07 miliarde Lei, iar prețul mediu a fost de 1,3347 Lei pe acțiune;
  • Distribuția brută de dividende către acționari în valoare de 418,0 milioane Lei, aferente anului financiar 2019;
  • Finalizarea celor trei oferte publice de răscumpărare a 585 milioane de acțiuni (374 milioane sub formă de acțiuni și 211 milioane sub formă de GDR-uri) la un preț de cumpărare de 1,39 Lei pe acțiune, respectiv valoarea echivalentă în USD a 69,50 Lei pe GDR, care au fost realizate pentru accelerarea celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare;
  • Eforturi susținute în vederea îmbunătățirii profilului Fondului și creșterii vizibilității acestuia, precum și a pieței de capital românești, a companiilor locale (listate sau propuse spre listare), dar și a României în general, prin conferințe și evenimente online.

   

  Cele mai importante hotărâri ale acţionarilor în cursul anului 2020:

  • Anularea acțiunilor răscumpărate de Fond în cursul anului 2019;
  • Noua Declarație de Politică Investițională, în vigoare începând cu 23 iulie 2020;
  • Distribuția unui dividend brut în valoare de 0,0642 Lei pe acțiune pentru anul financiar 2019, conform propunerii Administratorului Unic;
  • Aprobarea mai multor modificări ale Actului Constitutiv (o parte din acestea au fost avizate de către ASF în 2020, iar altele în februarie 2021);
  • Numirea a doi noi membri în cadrul Comitetului Reprezentanților;
  • Aprobarea celui de-al doisprezecelea program de răscumpărare a unui număr maxim de 800 milioane acțiuni, începând cu 1 ianuarie 2021 și până la 31 decembrie 2021.
 • Principalele evenimente ale anului 2019 au fost:

  • Finalizarea celui de-al zecelea program de răscumpărare pentru 403,8 milioane de acțiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacționare a fost de 439,0 milioane Lei, iar prețul mediu a fost de 1,0872 Lei pe acțiune;
  • Actualizarea politicii Fondului privind distribuțiile anuale de numerar;
  • Distribuția brută de dividende către acționari în valoare de 642,3 milioane Lei, aferente anului financiar 2018;
  • Finalizarea celei de-a șasea oferte publice de răscumpărare a 150 milioane de acțiuni (90,1 milioane sub formă de acțiuni și 59,9 milioane sub formă de GDR-uri), la un preț de cumpărare de 1,21 Lei pe acțiune, respectiv valoarea echivalentă în USD a 60,50 Lei pe GDR, care a fost realizată pentru accelerarea celui de-al zecelea program de răscumpărare;
  • Eforturi susținute în vederea îmbunătățirii profilului Fondului și creșterii vizibilității acestuia, precum și a pieței de capital românești, a companiilor locale (listate sau propuse spre listare), dar și a României în general, în rândul celor mai importante centre financiare din Statele Unite ale Americii și Europa;
  • Înregistrarea unui număr record de investitori instituționali străini și analiști ca participanți la evenimentele „Romania Investor Days” din Londra și „Fondul Proprietatea Investor Days” din București.

   

  Cele mai importante hotărâri ale acţionarilor în cursul anului 2019:

  • Noua Declarație de Politică Investițională, în vigoare începând cu 28 iunie 2019;
  • Distribuția unui dividend brut în valoare de 0,0903 Lei pe acțiune pentru anul financiar 2018, conform propunerii Administratorului Unic;
  • Aprobarea celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare a unui număr maxim de 800 milioane acțiuni, începând cu 1 ianuarie 2020 și până la 31 decembrie 2020.
 • Principalele evenimente ale anului 2018 au fost:

  • Finalizarea celei de-a cincea oferte publice de răscumpărare a 1,2 miliarde de acțiuni (652,8 milioane sub formă de acțiuni și 547,2 milioane sub formă de GDR-uri), la un preț de cumpărare de 0,9350 Lei pe acțiune, respectiv valoarea echivalentă în USD a 46,75 Lei pe GDR, care a fost realizată pentru accelerarea celui de-al nouălea program de răscumpărare;
  • Distribuția brută de dividende către acționari în valoare de 500,0 milioane Lei, aferente anului financiar 2017;
  • Finalizarea celui de-al nouălea program de răscumpărare a 1,49 miliarde acțiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacționare a fost de 1,39 miliarde Lei, iar prețul mediu ponderat al valorii cumulate a acțiunilor și GDR-urilor achiziționate a fost de 0,9319 Lei pe acțiune;
  • Eforturi susținute în vederea îmbunătățirii profilului Fondului și creșterii vizibilității acestuia, precum și a pieței de capital românești, a companiilor locale (listate sau propuse spre listare), dar și a României în general, în rândul celor mai importante centre financiare din Statele Unite ale Americii, Europa și Orientul Mijlociu;
  • Înregistrarea unui număr mare de investitori instituționali străini și analiști ca participanți la evenimentele „Romania Investor Days” din Londra și „Fondul Proprietatea Investor Days” din București

   

  Cele mai importante hotărâri ale acţionarilor în cursul anului 2018:

  • Noua Declarație de Politică Investițională, în vigoare începând cu 1 aprilie 2018; 
  • Distribuția unui dividend brut în valoare de 0,0678 Lei pe acțiune pentru anul financiar 2017, conform propunerii Administratorului Unic; 
  • Aprobarea celui de-al zecelea program de răscumpărare a unui număr maxim de 750 milioane acțiuni, începând cu 1 ianuarie 2019 și până la 31 decembrie 2019
 • Principalele evenimente ale anului 2017 au fost:

  • Finalizarea celei de-a patra oferte publice de răscumpărare a 640 milioane de acţiuni (370,7 milioane sub forma de acţiuni şi 269,3 milioane sub forma de GDR-uri), la un preţ de cumpărare de 0,91 Lei pe acţiune, respective valoarea în USD echivalentă a 45,50 Lei pe GDR, realizată pentru accelerarea celui de-al șaptelea program de răscumpărare;
  • Distribuţia brută de 480,5 milioane Lei către acţionari prin reducerea valorii nominale a acţiunilor Fondului de la 0,62 Lei pe acţiune la 0,57 Lei pe acţiune;
  • Finalizarea celui de-al şaptelea program de răscumpărare a 830,2 milioane acţiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacţionare a fost de 744,5 milioane Lei, iar preţul mediu a fost de 0,8967 Lei pe acţiune;
  • Distribuţia brută de 443,5 milioane Lei către acţionari prin reducerea valorii nominale a acţiunilor Fondului de la 0,57 Lei pe acţiune la 0,52 Lei pe acţiune;
  • Încheierea unui Memorandum de Înţelegere cu Electrica SA pentru vânzarea deţinerilor Fondului în subsidiarele Electrica;
  • Vânzarea cu succes a 1.454 milioane de acţiuni deţinute în OMV Petrom SA (2,6% din totalul de acţiuni emise de către comanie şi 20,4% din deţinerea Fondului în companie), prin intermediul unei oferte de plasament privat accelerat pe BVB;
  • Vânzarea întregii deţineri în subsidiarele Electrica pentru o valoarea totală a tranzacţiei în sumă de 752,0 milioane Lei. De asemenea, Fondul a încasat valoarea dividendelor rămase de primit în sumă de 97,9 milioane Lei distribuite de subsidiarele Electrica;
  • Finalizarea celui de-al optulea program de răscumpărare a 141,9 milioane acţiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacţionare a fost de 122,3 milioane Lei, iar preţul mediu a fost de 0,8642 Lei pe acţiune;
  • Începerea celui de-al nouălea program de răscumpărare pentru un număr maxim care va fi determinat astfel încât numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate în cadrul acestui program și/sau în cadrul programelor anterioare) să nu depășească 20% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, care reprezintă la data de 31 decembrie 2017, un total de 1.866,9 acţiuni proprii;
  • Eforturi susținute în vederea îmbunătăţirii profilului Fondului și creşterii vizibilităţii acestuia, precum și a pieţei de capital românești, a companiilor locale (listate sau propuse spre listare), dar și a României în general, în rândul celor mai importante centre financiare din Statele Unite ale Americii, Europa și Orientul Mijlociu;
  • Înregistrarea unui număr record de investitori instituţionali străini și analiști la evenimentele „Romania Investor Days” din Londra și New York și “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days” din București.

   

  Cele mai importante hotărâri ale acţionarilor în cursul anului 2017:

  • Returnarea a 0,05 Lei pe acţiune către acționari, conform propunerii Administratorului Unic al Fondului;
  • Aprobarea noului mandat FTIS în calitate de Administrator Unic și Societate de Administrarea Investițiilor pentru Fondul Proprietatea începând cu data de 1 aprilie 2018 şi a principalelor sale aspecte comerciale;
  • Aprobarea celui de-al nouălea program de răscumpărare a unui număr maxim de 20% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă.
  • Ianuarie: Atingerea limitei de 1/3 din capitalul social subscris pentru facilitatea GDR, limită stabilită conform reglementărilor în vigoare, în mai puţin de un an de la listarea Fondului pe LSE.
  • Aprilie: Plasamentul cu succes a 22,5 milioane de acţiuni deţinute în Romgaz SA (5,8% din totalul acţiunilor emise  de companie şi 100% din deţinerea Fondului în companie), în urma unui plasament privat accelerat pe BVB şi pe LSE.
  • Iunie:
   • Distribuţia brută de 516,9 milioane Lei către acţionari prin reducerea valorii nominale a acţiunilor Fondului de la 0,90 Lei pe acţiune la 0,85 Lei pe acţiune.
   • Vânzarea în întregime a deţinerilor în companiile E.ON.
  • Iulie: Inițierea celei de-a treia oferte publice de răscumpărare
  • Septembrie:
   • Finalizarea celei de-a treia oferte de cumpărare a 575 milioane de acţiuni (388,6 milioane sub forma de acţiuni și 186,4 milioane sub formă de GDR-uri), la un preţ de cumpărare de 0,8420 Lei pe acţiune și respectiv valoarea în USD echivalentă cu 42,10 Lei pe GDR, realizată pentru accelerarea celui de-al șaselea program de răscumpărare.
   • Finalizarea celui de-al şaselea program de răscumpărare a 891,8 milioane de acţiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacţionare a fost de 731,9 milioane Lei, iar preţul mediu a fost de 0,8208 Lei pe acţiune.
   • Începerea celui de-al şaptelea program de răscumpărare a 366,5 milioane de acţiuni, echivalentul a 3,40% din capitalul social subscris al Fondului la 31 decembrie 2016.
   • Actualizarea Politicii privind distribuțiile anuale de numerar în vederea distribuirii a cel puţin 0,05 Lei pe acţiune, anual, în absenţa unor condiţii de piaţă sau circumstanţe excepţionale şi sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau fiscale din România și sub rezerva disponibilităţilor de finanţare.
   • Organizarea conferinţei “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days” în Bucureşti.
  • Octombrie:
   • Vânzarea parţială a 3,6 miliarde de acţiuni în OMV Petrom SA printr-o ofertă publică de secundară atât pe BVB (3,3 miliarde acțiuni ordinare) cât și pe LSE prin listarea GDR-urilor (373,8 milioane acţiuni sub formă de GDR-uri). Valoarea tranzacţiilor a fost de 682,3 milioane Lei şi 19,2 milioane USD, şi a reprezentat 6,4% din capitalul social al companiei. Fondul și-a redus deţinerea de la 18,99% la 12,57% crescând semnificativ numărul de acțiuni tranzacționabile (Eng: free float), de la 9,4% la 15,8%.
   • Aprobarea de către acționari a unei distribuţii speciale de numerar de 0,05 Lei pe acţiune, în plus față de distribuția de numerar anuală, plătibilă acţionarilor Fondului începând cu 27 martie 2017.
   • Aprobarea de către acționari a celui de-al optulea program de răscumpărare a unui număr maxim de acțiuni reprezentând 10% din capitalul social subscris la data relevantă, începând de la data la care reducerea de capital social ca urmare a anulării acțiunilor răscumpărate în cadrul celui de-al şaselea program de răscumpărare este efectivă.
  • Februarie:
   • Finalizarea celui de-al patrulea program de răscumpărare a 990,9 milioane de acțiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacționare a fost 1.046,1 milioane Lei, fiind efectuat la un preț mediu de 1,0558 Lei pe acțiune.
   • Începerea celui de-al 5-lea program de răscumpărare a 227,6 milioane de acțiuni.
  • Aprilie: Listarea secundară pe London Stock Exchange – Specialist Fund Market prin intermediul GDR-urilor.
  • Iunie: Distribuție brută în valoare de 534,3 milioane de Lei către acționari, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Fondului de la 0,95 Lei pe acțiune la 0,90 Lei pe acțiune.
  • Iulie: Finalizarea celui de-al cincilea program de răscumpărare a 227,6 milioane de acțiuni. Valoarea totală a programului excluzând costurile de tranzacționare a fost 193,5 milioane Lei, fiind efectuat la un preț mediu de 0,8501 Lei pe acțiune.
  • Septembrie: Începerea celui de-al șaselea program de răscumpărare pentru 891,8 milioane de acțiuni, echivalentul a 8,2% din capitalul subscris vărsat al Fondului la 31 decembrie 2015.
  • Octombrie:
   • Plasarea a 16,0 milioane de acțiuni deținute în Romgaz SA (4,2% din totalul acțiunilor emise de companie), printr-un proces accelerat de bookbuilding pe Bursa de Valori București și London Stock Exchange.
   • Aprobarea de către acționari a continuării mandatului FTIML în calitate de Administrator Unic și Manager al Fondului Proprietatea.
   • Aprobarea de către acționari a modificărilor în Declarația de Politică Investițională.
   • Aprobarea de către acționari a celui de-al șaptelea program de răscumpărare a maxim 10% din capitalul social subscris la data relevantă, începând de la data la care reducerea de capital social ca urmare a anulării acțiunilor răscumpărate în cadrul celui de-al cincilea program de răscumpărare este efectivă.
   • Aprobarea de către acționari a planului de implementare a Directivei AFIA, inclusiv (i) Actul Constitutiv modificat al Fondului, (ii) încetarea mandatului FTIML în calitate Administrator Unic și Manager al Fondului, (iii) numirea FTIS ca Administrator Unic și Manager al Fondului, (iv) noul Contract de Administrare a Investițiilor, toate intrând în vigoare la 1 aprilie 2016.
   • Organizarea conferinţei “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days” în Bucureşti.
  • Martie: Începerea celui de al treilea program de răscumpărare a 252,9 milioane de acțiuni sau echivalentul a 2,0% din capitalul social vărsat al Fondului.
  • Aprilie:
   • Listarea secundară a Fondului Proprietatea la London Stock Exchange.
   • Actualizarea politicii privind distribuțiile anuale către acționari pentru asigurarea continuării distribuțiilor în numerar către acționari, după ce ASF a emis o interpretare privind definiția VAN, care de fapt restricționează Administratorul Fondului cu privire la distribuirea dividendelor.
  • Iunie:
   • Plasarea a 19,2 milioane de acțiuni deținute în Romgaz SA (4,99% din totalul de acțiuni emise de către companie), printr-un proces accelerat de bookbuilding pe Bursa de Valori București și London Stock Exchange.
   • Organizarea conferinţei “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days”, în Mamaia, Constanţa.
  • Iulie:
   • Plasarea a 9,9 milioane de acțiuni deținute în Transelectrica SA (13,50% din totalul de acțiuni emise de către companie), printr-un proces accelerat de bookbuilding pe Bursa de Valori București.
   • Finalizarea celui de-al treilea program de răscumpărare a 252,9 milioane de acțiuni sau echivalentul a 2,0% din capitalul social vărsat al Fondului. Valoarea totală a programului de răscumpărare a fost de 205,5 milioane Lei și a fost efectuată la un preț mediu pe acțiune de 0,8125 Lei.
   • Distribuția a 601,3 milioane Lei către acționari prin reducerea valorii nominale a acţiunii Fondului de la 1 Leu pe acțiune la 0,95 Lei pe acțiune.
  • Septembrie: Reînnoirea mandatului FTIML în calitate de Administrator Unic şi Manager al Fondului Proprietatea, începând cu septembrie 2014.
  • Octombrie: Începerea celui de-al patrulea program de răscumpărare a 990,9 milioane acțiuni, echivalentul a 8,0% din capitalul social vărsat al Fondului.
  • Noiembrie:
   • Plasarea a 2,0 milioane de acțiuni deținute în Conpet SA, printr-un proces accelerat de bookbuilding pe Bursa de Valori București.
   • Aprobarea celui de-al cincilea program de răscumpărare a unui număr maxim de 227.572.250 acțiuni (2,03% din capitalul social vărsat al Fondului), începând cu data la care diminuarea capitalului social aprobată prin hotărârea AGEA din data de 23 septembrie 2014 devine efectivă.
   • Organizarea conferinţei “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days”, ediţia toamnă, în Bucureşti.
  • Decembrie: Finalizarea celei de-a doua oferte publice de cumpărare pentru răscumpărarea a 750 milioane de acțiuni la un preț de 1,11 Lei pe acțiune, ofertă lansată pentru accelerarea celui de-al patrulea program de răscumpărare. Indicele de alocare a fost de 0,0742.
  • Aprilie:
   • Începerea celui de-al doilea program de răscumpărare.
   • Participări record ale investitorilor şi analiştilor în cadrul evenimentelor “Fondul Proprietatea - Zilele Analiştilor şi Investitorilor” ediţiile de primăvară şi toamnă.
   • Extinderea mandatului FTIML în calitate de Administrator Unic şi Manager al Fondului Proprietatea, începând cu septembrie 2014.
   • Organizarea conferinţei “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days”, ediţia primăvară, în Bucureşti.
  • Mai: Plasamentul a 632,5 milioane de acţiuni deținute în OMV Petrom SA, printr-un proces accelerat de bookbuilding la Bursa de Valori București.
  • Iunie: Distribuirea de dividende în valoare de 536,4 milioane Lei aferente anului financiar 2012.
  • Octombrie:
   • Lansarea ofertei publice pentru 600 millioane de acţiuni în vederea accelerării celui de al doilea program de răscumpărare.
   • Organizarea evenimentului “Romania Investor Day in London”.
  • Noiembrie:
   • Extinderea mandatului FTIML în calitate de Administrator Unic şi Manager al Fondului Proprietatea, începând cu septembrie 2014.
   • Aprobarea celui de-al treilea program de răscumpărare a 1,9% din acţiunile existente ale Fondului.
   • Organizarea conferinţei “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days”, ediţia toamnă, în Bucureşti.
  • Decembrie:
   • Încheierea celui de-al doilea program de răscumpărare a 1,1 miliarde de acţiuni sau 7,9% din capitalul social, prin răscumpărări de pe piaţă deschisă (501 milioane de acţiuni achiziţionate la un preţ mediu de 0,7239 Lei pe acţiune) şi printr-o ofertă publică de cumpărare (600 milioane de acţiuni achiziţionate la un preţ de 1 Leu pe acţiune).
   • Plasarea întregii deţineri în Transgaz SA printr-un proces de bookbuilding accelerat la Bursa de Valori București
  • Februarie: Road-show-uri în SUA şi Europa.
  • Martie: Road-show Orientul Mijlociu.
  • Aprilie:
   • Aprobarea AGA privind cel de-al doilea program de răscumpărare a 7,9% din acţiunile existente ale Fondului.
   • Organizarea conferinţei “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days”, ediţia primăvară, în Bucureşti.
  • Mai: Road-show-uri în SUA şi Europa.
  • Iunie:
   • Aprobarea AGA privind listarea secundară a Fondului la Bursa de Valori din Varşovia în vederea creşterii cererii pentru acţiunile Fondului prin atragerea de noi investitori care nu sunt activi pe piaţa românească.
   • Distribuirea de dividende în valoare de 508 milioane Lei aferente anului financiar 2011.
  • Octombrie: Road-show în SUA.
  • Noiembrie:
   • Extinderea mandatului privind listarea Fondului la Bursa de Valori din Varşovia până la 30 iunie 2013.
   • Organizarea conferinţei “Fondul Proprietatea Analyst and Investor Days”, ediţia toamnă, în Bucureşti.
  • Decembrie: Schimbarea cu succes a metodologiei de evaluare a VAN pentru a permite evaluarea companiilor aflate în insolvență și reorganizare pe baza unei evaluări independente, în loc să fie evaluate la valoare zero, și excluderea acțiunilor proprii răscumpărate din numărul total de acțiuni utilizate în calculul VAN pe acțiune. Aceste modificări ne-au permis să depășim limitările existente în legislația română în vigoare, care altfel ar fi restricționat capacitatea Fondului de a distribui dividende pentru anul financiar 2012.
  • Ianuarie: listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti şi organizarea primului road-show internaţional, care a readus România pe piaţa marilor investitori instituţionali.
  • Martie: încheierea primei etape în implementarea programului de răscumpărare de acţiuni, prin selectarea companiei Wood & Co. pentru executarea programului de răscumpărare.
  • Mai: începerea primului program de răscumpărare.
  • Iunie:
   • Distribuirea dividendelor aferente anului financiar 2010 în valoare de 432,7 milioane Lei (0,03141 Lei pe acţiune), care reprezintă cea de-a doua distribuire de dividende către acţionarii Fondului de la preluarea de către Adminstratorul Fondului. În mai puţin de nouă luni, au fost plătite acţionarilor Fondului un total de 1,5 miliarde Lei (0,1130 Lei pe acţiune).
   • Organizarea unui road-show în Europa pentru a furniza investitorilor ultimele informaţii legale de Fond.
  • Iulie:
   • Începerea investigării opţiunilor aferente unei posibile listări secundare a Fondului la Bursa de Valori din Varşovia.
   • Organizarea unui road-show în S.U.A în vederea continuării eforturilor noastre de a asigura o înţelegere pe scară largă a Fondului.
  • August: Încheierea procesului de selecţie a noului Depozitar al Fondului, după expirarea contractului cu Bancpost. Începând cu 18 august ING Bank a devenit noul Depozitar.
  • Septembrie: Încheierea programului de răscumpărare.
  • Noiembrie: Aprobarea eliminării resctricţiilor de vot de către acţionari. Decizia a intrat în vigoare începând cu 13 ianuarie 2012.
  • Decembrie: road-show-uri în Europa şi în S.U.A.
  • 25 februarie 2010: semnarea Contractului de Administrare dintre SC Fondul Proprietatea SA şi Franklin Templeton Investment Management Ltd UK prin care Franklin Templeton Investment Management Ltd UK a fost numit Societate de Administrare a Investiţiilor Fondului şi Administrator Unic.
  • 17 iulie 2010: A fost promulgată Legea nr. 142/2010, care prevedea necesitatea reducerii capitalului social al Fondului prin decizia Consiliului de Supraveghere de la 14.240.540.675 RON la 13.757.592.587 RON, prin anularea unui număr total de 482.948.088 acțiuni nevărsate ale Statului Român.
  • iulie 2010: Conform prevederilor din Legea 247, Consiliul de Supraveghere a aprobat reducerea capitalului social al Fondului conform celor de mai sus.
  • 3 august 2010: Consiliul de Supraveghere a aprobat majorarea capitalului social al Fondului de la 13.757.592.587 RON la 13.778.392.208 RON, reflectând contribuțiile din surse dedicate ale Ministerului Finantelor Publice la capitalul social al Fondului.
  • 29 septembrie 2010: Mandatul Franklin Templeton Investment Management Ltd UK Sucursala Bucureşti ca Administrator Unic al Fondului devine efectiv.

2005 – 2009

  • Iunie 2009: Franklin Templeton Investment Management Ltd UK este declarat câştigătorul procesului de selecţie internaţională a Administratorului Fondului.
  • Demarerea procesului de selecţie internaţională a Administratorului Fondului.
  • 29 iunie 2007: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 81) , a modificat Legea 247 și a recunoscut nevoia de a evalua contribuția Statului Român la capitalul social al Fondului și, în consecință, a stabilit criteriile de evaluare pentru activele din portofoliul Fondului. Prin aceeași lege, au fost eliminate anumite acțiuni din portofoliul Fondului, în timp ce participația Fondului la anumite societăți a fost majorată și au fost adăugate alte active.
  • octombrie 2007: Raportul de evaluare elaborat de un evaluator independent conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 81/2007 a arătat că valoarea activelor aduse ca aport la capitalul social al Fondului, stabilită conform regulilor incluse în această ordonanță de urgență, se ridica la 13.282.601.016 RON (adică valoarea capitalului social iniţial 14.240.540.675 RON minus 957.939.659 RON). Acțiunile corespunzătoare acestei sume și alocate Statului Român au fost considerate nevărsate.
  • octombrie 2007–iulie 2010: Statul Român a contribuit cu numerar/valori mobiliare pentru plata acțiunilor nevărsate, din diferite surse prevăzute de Legea 247.
  • Februarie 2006: Ministerul Finanţelor Publice a început să contribuie la capitalul social al Fondului cu anumite sume în numerar, derivate din datoria externă primită de Statul Român de la diferite ţări
  • 22 iulie 2005: Fondul a fost înfiinţat prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare(„Legea 247”). Capitalul social al Fondului nu a fost specificat în această etapă.
  • 5 decembrie 2005: Prin Hotărârea Guvernului nr. 1481, a fost adoptat Actul Constitutiv al Fondului, în urma căruia, capitalul social al Fondului s-a stabilit la suma de 12,240,540,675 RON (reprezentând numai contribuţia Statului Român, constând în acţiuni deţinute în diferite societăţi). La acea dată, nu a fost efectuată nici o evaluare a activelor care constituiau capitalul Fondului.