Comitetul Reprezentanţilor

Conform Actului Constitutiv al Fondului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor numeşte 5 membri în Comitetul Reprezentanţilor şi stabileşte remuneraţia lor.

În prezent, membrii Comitetului Reprezentanţilor sunt:

Nume funcţia mandat până la data
Sorin – Mihai  Mîndruţescu  Preşedinte 30 septembrie 2019
Mark H. Gitenstein Membru 30 septembrie 2019
Steven van Groningen Membru 14 aprilie 2021
Julian Healy Membru 5 aprilie 2021
Piotr Rymaszewski Membru 5 aprilie 2021

Pentru mai multe informaţii despre Organizarea, Funcţionarea şi Obligaţiile Comitetului Reprezentanţilor, vă rugăm să citiţi capitolul V din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea.