Comitetul Reprezentanţilor

Conform Actului Constitutiv al Fondului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor numeşte 5 membri în Comitetul Reprezentanţilor şi stabileşte remuneraţia lor.

În prezent, membrii Comitetului Reprezentanţilor sunt:

Nume poziția în cadrul cr Data primei numiri data expirării mandatului

Ilinca von Derenthall

  • Președinte al Comitetului Reprezentanților

  • Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

26 noiembrie 2020

26 noiembrie 2023

Ciprian Ladunca

  • Președinte al Comitetului de Audit și Evaluare

16 noiembrie 2020

16 noiembrie 2023

Nick Paris

  • Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

  • Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

6 aprilie 2021

6 aprilie 2024

Omer Tetik
  • Membru

6 aprilie 2021 6 aprilie 2024
Martin Bernstein
  • Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

  • Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

27 aprilie 2022 27 aprilie 2025

Pentru mai multe informaţii despre Comitetul Reprezentanţilor și restul Comitetelor, vă rugăm să apăsați aici.