Comitetul Reprezentanţilor

Conform Actului Constitutiv al Fondului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor numeşte 5 membri în Comitetul Reprezentanţilor şi stabileşte remuneraţia lor.

În prezent, membrii Comitetului Reprezentanţilor sunt:

Nume poziția în cadrul cr și/ sau a comitetelor consultative Data primei numiri data expirării mandatului

Ilinca von Derenthall

 • Președinte al Comitetului Reprezentanților

 • Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

26 noiembrie 2020

26 noiembrie 2026

Ciprian Ladunca

 • Președinte al Comitetului de Audit și Evaluare 

 • Membru al Comitetului Reprezentanților

16 noiembrie 2020

16 noiembrie 2026

Nick Paris

 • Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

 • Membru al Comitetului Reprezentanților

 • Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

6 aprilie 2021 Membru interimar din 7 aprilie 2024*
Martin Bernstein
 • Membru al Comitetului Reprezentanților

 • Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

 • Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

27 aprilie 2022 27 aprilie 2025
Marius – Alin Andrieș
 • Membru al Comitetului Reprezentanților
7 aprilie 2024 7 aprilie 2027

*Membru interimar din 7 aprilie 2024, până la următoarea AGA care aprobă un nou membru al Comitetului Reprezentanților.

Pentru mai multe informaţii despre Comitetul Reprezentanţilor și restul Comitetelor, vă rugăm să apăsați aici.