Comitetul Reprezentanţilor

Conform Actului Constitutiv al Fondului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor numeşte 5 membri în Comitetul Reprezentanţilor şi stabileşte remuneraţia lor.

În prezent, membrii Comitetului Reprezentanţilor sunt:

Nume funcţia Data primei numiri data expirării mandatului

Ilinca von Derenthall

Președinte al Comitetului Reprezentanților

Membru independent și ne-executiv al Comitetului Reprezentanților

Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

26 noiembrie 2020

26 noiembrie 2023

Ciprian Ladunca

Membru independent și ne-executiv al Comitetului Reprezentanților

Președinte al Comitetului de Audit și Evaluare

Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

16 noiembrie 2020

16 noiembrie 2023

Nick Paris

Membru independent și ne-executiv al Comitetului Reprezentanților

Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

6 aprilie 2021

6 aprilie 2024

 

Mark H. Gitenstein

Membru independent și ne-executiv al Comitetului Reprezentanților

Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

 

23 aprilie 2013

 

29 septembrie 2022

Omer Tetik

Membru independent și ne-executiv al Comitetului Reprezentanților

Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

6 aprilie 2021 6 aprilie 2024

Pentru mai multe informaţii despre Comitetul Reprezentanţilor și restul Comitetelor, vă rugăm să apăsați aici.