Comitetul Reprezentanţilor

Conform Actului Constitutiv al Fondului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor numeşte 5 membri în Comitetul Reprezentanţilor şi stabileşte remuneraţia lor.

În prezent, membrii Comitetului Reprezentanţilor sunt:

Nume poziția în cadrul cr și/ sau a comitetelor consultative Data primei numiri data expirării mandatului

Ilinca von Derenthall

 • Președinte al Comitetului Reprezentanților

 • Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

26 noiembrie 2020

25 noiembrie 2023

Ciprian Ladunca

 • Președinte al Comitetului de Audit și Evaluare 

 • Membru al Comitetului Reprezentanților

16 noiembrie 2020

15 noiembrie 2023

Nick Paris

 • Președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

 • Membru al Comitetului Reprezentanților

 • Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

6 aprilie 2021

6 aprilie 2024

Omer Tetik
 • Membru al Comitetului Reprezentanților

6 aprilie 2021 6 aprilie 2024
Martin Bernstein
 • Membru al Comitetului Reprezentanților

 • Membru al Comitetului de Audit și Evaluare

 • Membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare

27 aprilie 2022 27 aprilie 2025

Pentru mai multe informaţii despre Comitetul Reprezentanţilor și restul Comitetelor, vă rugăm să apăsați aici.