Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

Data publicării
Subiect
21/09/2018 Anchorage Capital Group L.L.C
27/03/2017 NN Group N.V.

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului 31 mai 2019

[name] [value]
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) 29,12%
Acţionari instituţionali români 19,24%
Persoane fizice române 16,07%
Acţionari instituţionali străini 14,45%
Persoane fizice nerezidente 2,51%
Ministerul Finanţelor Publice 0,08%
Acţiuni proprii 18,53%