Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura Acționariatului (% din Capitalul Social Subscris și Vărsat)28 februarie 2023

[name] [value]
Acţionari instituţionali români 37,79%
Persoane fizice române 21,23%
Acţionari instituţionali străini 11,68%
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport)* 11,34%
Acţiuni proprii 8,88%
Ministerul Finanţelor Publice 5,96%
Persoane fizice nerezidente 3,12%