Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

Data publicării
Subiect
21/09/2018 Anchorage Capital Group L.L.C
27/03/2017 NN Group N.V.

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului 31 ianuarie 2019

[name] [value]
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) 29,92%
Acţionari instituţionali români 17,71%
Persoane fizice române 16,41%
Acţionari instituţionali străini 16,08%
Persoane fizice nerezidente 2,54%
Ministerul Finanţelor Publice 0,08%
Acţiuni proprii 17,26%