Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului (% din capitalul social subscris şi vărsat)31 iulie 2022

[name] [value]
Acţionari instituţionali români 36,02%
Persoane fizice române 20,17%
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport)* 14,26%
Acţionari instituţionali străini 11,04%
Acţiuni proprii 9,69%
Ministerul Finanţelor Publice 5,78%
Persoane fizice nerezidente 3,04%