Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

Data publicării
Subiect
04/05/2021 Fondurile Silver Point Capital
06/03/2020 NN Group N.V.
01/07/2019 Fondurile de Pensii Private Allianz-Tiriac

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului 31 mai 2021

[name] [value]
Acţionari instituţionali români 34,26%
Persoane fizice române 17,06%
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) 18,34%
Acţionari instituţionali străini 13,81%
Persoane fizice nerezidente 3,09%
Ministerul Finanţelor Publice 0,10%
Acţiuni proprii 13,34%