Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

Data publicării
Subiect
01/07/2019 Fondurile de Pensii Private Allianz-Tiriac
21/09/2018 Anchorage Capital Group L.L.C
27/03/2017 NN Group N.V.

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului 31 iulie 2019

[name] [value]
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) 27,26%
Acţionari instituţionali români 20,91%
Persoane fizice române 15,97%
Acţionari instituţionali străini 14,57%
Persoane fizice nerezidente 2,50%
Ministerul Finanţelor Publice 0,08%
Acţiuni proprii 18,71%