Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

Data publicării
Subiect
28/02/2018 Elliott Advisors
27/03/2017 NN Group N.V.

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului 31 mai 2018

[name] [value]
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) 30,73%
Fondul Proprietatea 17,74%
Acţionari instituţionali străini 16,59%
Persoane fizice române 16,32%
Acţionari instituţionali români 16,06%
Persoane fizice nerezidente 2,50%
Ministerul Finanţelor Publice 0,06%