Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

Data publicării
Subiect
06/03/2020 NN Group N.V.
01/07/2019 Fondurile de Pensii Private Allianz-Tiriac
21/09/2018 Anchorage Capital Group L.L.C

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului 30 septembrie 2020

[name] [value]
Acţionari instituţionali români 31,11%
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) 22,59%
Persoane fizice române 17,92%
Acţionari instituţionali străini 11,56%
Persoane fizice nerezidente 2,97%
Ministerul Finanţelor Publice 0,09%
Acţiuni proprii 13,76%