Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului (% din capitalul social subscris şi vărsat)31 octombrie 2022

[name] [value]
Acţionari instituţionali români 37,19%
Persoane fizice române 21,14%
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport)* 14,11%
Acţionari instituţionali străini 10,51%
Acţiuni proprii 7,96%
Ministerul Finanţelor Publice 5,96%
Persoane fizice nerezidente 3,13%