Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

Data publicării
Subiect
21/09/2018 Anchorage Capital Group L.L.C
27/03/2017 NN Group N.V.

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului 31 august 2018

[name] [value]
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) 30,72%
Acţionari instituţionali străini 16,53%
Persoane fizice române 16,62%
Fondul Proprietatea 16,69%
Acţionari instituţionali români 16,81%
Persoane fizice nerezidente 2,55%
Ministerul Finanţelor Publice 0,08%