Structura Acţionariatului

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura Acționariatului (% din Capitalul Social Subscris și Vărsat)30 iunie 2024

[name] [value]
Acţiuni proprii 38,31%
Persoane fizice române 25,49%
Acţionari instituţionali români 22,12%
Ministerul Finanţelor Publice 6,53%
Persoane fizice nerezidente 3,53%
Acţionari instituţionali străini 2,42%
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport)* 1,60%