Structura Acţionariatului

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura Acționariatului (% din Capitalul Social Subscris și Vărsat)31 ianuarie 2024

[name] [value]
Acţiuni proprii 37,26%
Acţionari instituţionali români 24,63%
Persoane fizice române 23,71%
Ministerul Finanţelor Publice 6,54%
Persoane fizice nerezidente 3,27%
Acţionari instituţionali străini 2,46%
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport)* 2,13%