Structura Acţionariatului

Acţionari semnificativi conform notificărilor primite

Data publicării
Subiect
01/07/2019 Fondurile de Pensii Private Allianz-Tiriac
21/09/2018 Anchorage Capital Group L.L.C
27/03/2017 NN Group N.V.

 

Rapoarte privind Structura Acţionariatului

Structura acţionariatului 31 decembrie 2019

[name] [value]
The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) 28,23%
Acţionari instituţionali români 27,40%
Persoane fizice române 18,93%
Acţionari instituţionali străini 16,75%
Persoane fizice nerezidente 3,04%
Ministerul Finanţelor Publice 0,09%
Acţiuni proprii* 5,57%