Administrarea Fondului

FTIFRO_WEBIM_0617_1140x186_B.jpg

Începând cu septembrie 2010, Fondul a fost administrat de către Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti.

Întrucât managementul Fondului intră în sfera de reglementare a Directivei 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative (“DAFIA”), acționarii Fondului au aprobat în data de 29 octombrie 2015 planul de implementare DAFIA prin care, începând cu data de 1 aprilie 2016, administratorul fondului de investiții alternativ şi administratorul unic al Fondului este Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“FTIS”/”Administratorul Fondului”).

Începând cu aceeași dată, 1 aprilie 2016, FTIS a desemnat Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti drept administratorul său de investiții („Administratorul de Investiții”), delegând în consecință acestuia funcția de administrare a portofoliului şi a funcțiilor administrative cu privire la Fond. Delegarea sus menționată exclude în mod expres delegarea administrării riscului, funcție care va rămâne prerogativ exclusivă Administratorului Fondului.

FTIS este o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, înregistrată la Commission de Surveillance du Secture Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013,  având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul 36.979 şi în Registrul Autorității de Supraveghere Financiara din România (“ASF) sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016.

FTIML este înregistrat la ASF sub nr. PJM01SFIM/400005/14.09.2009 şi este autorizat şi reglementat în Marea Britanie de către Financial Conduct Authority, înregistrat în registrul acestei autorități sub numărul 121779, înregistrat ca echivalent străin al unui consultant de investiţii la US Securities Exchange Commission.

Despre Administratorul Fondului

Căutăm să identificăm valoarea fundamentală a unei afaceri şi să determinăm ceea ce activele acesteia pot genera în termeni de profituri şi fluxuri monetare

CITEŞTE MAI MULT

Reprezentanţi permanenți

Administratorul persoană juridică trebuie să își desemneze unul sau mai mulți reprezentanți permanenți, persoane fizice, în societatea administrată.

CITEŞTE MAI MULT

Contractul de Administrare

Detalii privind delegarea administrării portofoliului şi a serviciilor de administrare a Fondului pot fi găsite in contractul de Administrare.

CITEŞTE MAI MULT
VAN/acţiune (RON) 1,5881*
Pret/acţiune (RON) 1,2950**
Discount -18,46%
VAN pe acţiune (USD) 0,3816*
Preţ GDR (USD) 15,30**
Discount -19,81%