Administrarea Fondului

FTIFRO_WEBIM_0617_1140x186_A.jpg

Fondul Proprietatea este administrat de entități din grupul Franklin Templeton Investments începând cu septembrie 2010. La acel moment funcția de administrator unic era îndeplinită de Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti.

În octombrie 2015, în contextul intrării în vigoare a Directivei 2011/61/UE privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Fondul calificându-se ca fond de investiții alternative, acționarii Fondului au aprobat ca începând cu data de 1 aprilie 2016, Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“FTIS”) să îndeplinească functiile de administrator de fonduri de investiții alternative şi de administrator unic al Fondului.

La acel moment, FTIS a delegat către Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti funcția de administrare a portofoliului şi funcțiile administrative cu privire la Fond, păstrând în competența sa funcția administrării riscului.

FTIS este o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, înregistrată la Commission de Surveillance du Secture Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013,  având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul 36.979 şi în Registrul Autorității de Supraveghere Financiara din România (“ASF) sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016.

Ca urmare a implementării Brexit-ului la nivelul administrării Fondului, începând cu 1 decembrie 2020, Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala București a încetat să presteze activitățile desfășurate în baza contractului de delegare. Astfel, FTIS prin intermediul sucursalei sale din București prestează în favoarea Fondului toate activitățile de management al portofoliului, administrare a riscului și alte funcții administrative.

Despre Administratorul Fondului

Căutăm să identificăm valoarea fundamentală a unei afaceri şi să determinăm ceea ce activele acesteia pot genera în termeni de profituri şi fluxuri monetare

CITEŞTE MAI MULT

Reprezentant permanent

Administratorul persoană juridică trebuie să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică, în societatea administrată.

CITEŞTE MAI MULT

Contractul de Administrare

Detalii privind delegarea administrării portofoliului şi a serviciilor de administrare a Fondului pot fi găsite in contractul de Administrare.

CITEŞTE MAI MULT
VAN/acţiune (RON) 0,6569*
Pret/acţiune (RON) 0,5170**
Discount -21,30%
VAN pe acţiune (USD) 0,1426*
Preţ GDR (USD) 5,40**
Discount -24,26%