Întrebări frecvente

Informaţii generale

 • Introducere

  Istoria pieţelor de capital datează din Franţa secolului 12, când se presupune că au apărut primii brokeri, care tranzacţionau instrumente de datorie şi titluri guvernamentale. Pieţe bursiere neoficiale au existat în Europa începând cu anii 1600, când intermediarii se întâlneau în aer liber sau în cafenele pentru a realiza tranzacţii. Bursa de Valori din Amsterdam, fondată în 1602, a devenit prima bursă de valori oficială când a început să tranzacţioneze acţiuni ale Companiei Olandeze a Indiilor de Est. Acestea au fost primele acţiuni emise vreodată de o companie.

  La începutul anilor 1700 existau burse de valori complet operaţionale în Franţa şi Anglia, iar America a urmat în a doua jumătate a secolului. Bursele au devenit o modalitate importantă pentru companii de a strânge capital pentru investiţii, oferind în acelaşi timp investitorilor oportunitatea de a lua parte la câştigurile companiei. Perioada de început a burselor de valori a cuprins multe scandaluri şi prăbuşiri, deoarece nu existau reglementări şi aproape oricine putea să participe la bursă. Astăzi, bursele de valori operează în toată lumea şi sunt instituţii supravegheate strict. Investitorii care vor să cumpere şi să vândă acţiuni trebuie s-o facă printr-un broker, care plăteşte pentru a ocupa un loc la bursă. Companiile ale căror acţiuni se tranzacţionează la bursă se numesc 'listate' şi trebuie să îndeplinească criterii specifice, care variază de la o bursă la alta. Cele mai multe astfel de burse au început ca ringuri bursiere, în care brokerii se întâlneau faţă în faţă. Cea mai mare bursă de valori din lume, Bursa de Valori din New York, continuă să funcţioneze în acest mod, dar majoritatea burselor au devenit complet electronice.

  O companie listată la bursă are acces nelimitat la investitori. Acest lucru înseamnă oportunităţi de finanţare nelimitate, ceea ce poate ajuta proprietarii să strângă capital pentru companie şi să-şi extindă afacerea . În funcţie de popularitatea produselor sau de condiţiile de piată, preţul la bursă fluctuează. Investitorii obţin profit cumpărând atunci când preţurile sunt mici şi vânzând când acţiunile sunt la cel mai mare preţ. Deşi investitorii nu au de-a face direct cu bursa, ei angajează un broker, un specialist care este familiarizat cu bursa, pentru a cumpăra şi a vinde în numele lor. Brokerii primesc un comision pentru fiecare tranzacţie.

  Ce este Piaţa de Capital?

  Piaţa de capital este o platformă pentru tranzacţionarea acţiunilor companiilor publice listate. Este un loc în care se investesc bani în ideea că se vor aprecia mai repede decât ar face-o stând într-un cont bancar. Bineînteles, există şi riscul ca aceste companii în care se investeşte să nu performeze, iar atunci investiţia se diminuează.

  Ce este o Companie Publică?

  Companiile publice sunt listate sau se tranzacţionează pe bursă din două mari motive. În primul rând, ele oferă tututor investitorilor posibilitatea de a investi în ele. Aceasta înseamnă că în loc ca această companie să fie deţinută şi finantată de un grup de indivizi bogati, ea este împărţită în acţiuni de valoare mai mică, sau deţineri. Acţionarii deţin părţi din companie şi au un cuvânt de spus în ceea ce priveşte conducerea acesteia.

  Al doilea motiv este strângerea banilor. O companie care se tranzacţionează la bursă poate decide să emită, să zicem, încă un milion de acţiuni pe piaţă. Investitorii noi aduc bani noi, iar această finanţare poate fi folosită de la expansiunea afacerilor companiei până la plata datoriilor bancare. Astfel, îi oferă afacerii posibilitatea să crească.

  Mai există şi alte avantaje de a fi listat la bursă, reputaţia companiei fiind unul dintre ele

 • Introducere

  Fondurile închise de investitii sunt adesea confundate cu, şi denumite greşit Fonduri Mutuale. O diferenţă majoră este aceea că fondurile închise se comportă mai degrabă ca şi acţiunile – valoarea de piaţă este determinată de cererea şi oferta de acţiuni. Pe de altă parte, un fond mutual emite continuu acţiuni noi către investitori şi nu este tranzacţionat la bursă. Probabil că cea mai bună cale de a înţelege un fond închis de investiţii este să îl comparăm cu un fond mutual deschis.

  Fonduri Mutuale deschise vs. Fonduri închise de investiţii

  Ne putem gândi la un fond mutual ca fiind “deschis” deoarece uşa fluxului de bani – atât intrări de bani în fond (investiţii), cât şi ieşiri de bani din fond (compensări) – este întotdeauna deschisă. Cu alte cuvinte, managerul portofoliului continuă să investească noile sume atrase de la investitori iar fondul continuă să ofere noi acţiuni noilor investitori.

  Ne putem gândi la un fond închis de investiţii, astfel, ca fiind “închis”, deoarece uşa fluxului de bani – în şi din fond – este întotdeauna (cu puţine excepţii) închisă. Managerul investeşte o sumă fixă de bani strânsă (în cadrul unei oferte publice iniţiale) din acţiunile fondului. Cine doreşte să cumpere acţiuni ale fondului o poate face achiziţionându-le de la un alt investitor prin intermediul bursei. Numărul de acţiuni ale fondului nu fluctuează în funcţie de cererea investitorilor.

  Preţuri

  După cum am menţionat mai sus, un fond închis de investitii nu emite şi nu răscumpără continuu acţiuni ca un fond mutual. Valoarea unei acţiuni din acest fond se numeşte Valoare Unitară Netă a Activului (VUAN), la fel ca la fondurile deschise. Fondurile închise se tranzacţionează la bursă sau pe piaţa extrabursieră. În consecinţă, fondurile închise pot avea alt preţ, cunoscut ca preţul de piaţă, diferit de VUAN-ului acestora. Preţul de piată este preţul la care investitorii cumpără şi vând acţiuni ale fondul închis de investiţii.

  Tranzacţionare

  Fondurile închise se pot tranzacţiona “cu primă”, “cu discount” sau, rareori, la un preţ egal cu VUAN. Abilitatea de a cumpăra la preţ “cu discount” este beneficiul cheie al structurii închise pentru investitori. Dacă acţiunile sunt menţinute pentru o perioadă lungă de timp, preţul se poate apropia într-un final de VUAN-ul fondului. Creşterea preţului, împreună cu eventualele dividende sau dobânzi, pot furniza un randament peste medie.

  Similarităţi între Fondurile Închise şi Fondurile Mutuale

  Precum fondurile mutuale, fondurile închise sunt:

  • Un portofoliu diversificat de acţiuni, obligaţiuni sau o combinaţie între cele două
  • Administrate profesional de un manager de investiţii
  • Administrate activ sau pasiv
  • Obligate să distribuie câştigurile din capital şi din dividende către acţionari
  • Supravegheate de autoritatea de supraveghere a ţării repective

  Diferenţe între Fondurile Închise şi Fondurile Mutuale:

  Spre deosebire de fondurile mutuale, fondurile închise:

  • Sunt tranzacţionate pe bursă sau pe piaţa extrabursieră
  • Sunt vândute şi cumpărate la preţ de piată versus valoarea activului suport
  • Sunt evaluate în funcţie de cererea şi oferta pentru fond
  • Pot fi cumpărate şi vândute pe toată durata zilei de tranzacţionare
 • Diverse studii şi cercetări arată că pe termen mediu şi lung, piaţa de capital a furnizat câştiguri mai mari ajustate la riscul asumat. Acţiunile pot aduce un profit mai mare comparativ cu câştigul obţinut ca urmare a deţinerii unui cont bancar.

 • Atât acţionarii primari (beneficiarii direcţi ai procesului de restituire), cât şi aceia care achiziţionează acţiunile pe piaţa bursieră au dreptul de a deţine acţiuni în Fondul Proprietatea.

 • Există două situaţii:

  • dacă aţi primit acţiunile de la Statul român, ca despăgubire, aveţi nevoie de extrasul de cont deoarece acest document conţine şi codul confidenţial, element necesar pentru ca brokerul dumneavoastră să poată tranzacţiona acţiunile dumneavoastră. Lista de coduri confidenţiale se eliberează numai împreună cu extrasul de cont. Dacă la momentul dobândirii acţiunilor aţi obţinut un extras de cont de la Depozitarul Central, va fi necesară obţinerea unuia nou care să furnizeze şi codul confidenţial.
  • dacă aţi cumpărat acţiuni direct de pe bursa de valori, nu aveţi nevoie de niciun document de la Depozitarul Central deoarece aveți contractul de intermediere cu brokerul dumneavoastră.
 • Nu neapărat. Brokerul dumneavoastră se poate ocupa în numele dumneavoastră, în schimbul unei taxe, de obţinerea acestui extras şi a codului confidenţial. Brokerul va trebui însă să aibă un contract semnat în acest sens cu Depozitarul Central.

 • Ciclul de decontare al unei tranzacţii bursiere (vânzare sau cumpărare de acţiuni) este T+2, aceasta însemnând că banii intră în contul dumneavoastră deschis la broker după două zile lucrătoare de la data tranzacţiei. Spre exemplu, dacă aţi vândut acţiuni în ziua de luni, banii vor intra în contul dumneavoastră de brokeraj în ziua de joi. Este important de reţinut că banii vor intra iniţial în contul dumneavoastră de brokeraj (deschis în numele dumneavoastră la broker) nu în contul dumneavoastră bancar. Pentru ca banii sa ajungă în contul dumneavoastră bancar, trebuie să solicitaţi brokerului dumneavoastră să facă transferul banilor din contul de brokeraj în contul din bancă.

 • Da, puteţi împuternici o altă persoană să contacteze un broker pentru a tranzacţiona la Bursa de Valori Bucureşti. Aceasta se face printr-o împuternicire legalizată la notar. Drepturile şi obligaţiile persoanei împuternicite trebuie specificate clar în această împuternicire.

 • Da, este posibilă vânzarea a numai o parte din numărul total de acţiuni pe care le deţineţi la Fondul Proprietatea.

 • Răscumpărările zilnice de pe piaţă sunt suspendate în timpul desfăşurării unei oferte publice de răscumpărare şi vor fi reluate dupa finalizarea ofertei publice.

  În cazul unei oferte de preluare din partea unei terţe părţi, orice ofertă publică de răscumpărare necesită aprobare din partea reglementatorului local (ASF). Răscumpărările zilnice sunt în continuare posibile dacă Fondul nu este în posesia unei informaţii materiale care nu este publică.

Despre Franklin Templeton

 • Franklin Templeton International Services S.À R.L. este Administratorul de Fond de Investiții Alternative şi Administratorul Unic al Fondului Proprietatea, în conformitate cu prevederile Legii Societăţilor din România şi a Directivei 2011/61/UE privind Administratorii de Fonduri De Investiții Alternative.

 • Începând cu 1 aprilie 2016, Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti a fost desemnat administratorul de investiții al Fondului („Administratorul de Investiții”), delegând in consecință acestuia funcția de administrare a portofoliului si a funcțiilor administrative cu privire la Fond. Delegarea sus menționată exclude in mod expres delegarea administrării riscului, funcție care va rămâne prerogativa exclusivă a Administratorului Fondului.

  Delegarea funcției de administrare a portofoliului permite Administratorului de Investiții, printre altele, să:

  (i) administreze investiția, realizarea si reinvestirea activelor Fondului („Activele”) cu puterea discreționară de a, in numele si pe seama Fondului, cumpăra, subscrie, ori achiziționa in orice alt mod sau de a investi in diverse participații sau valori mobiliare, si de a vinde, răscumpăra, schimba, varia sau transpune in mod similar, sub condiția ca, in calitate de administrator al Activelor Fondului, Administratorul de Investiții sa respecte si sa se conformeze prevederilor Actului Constitutiv, Declarației de Politica Investiționala, tuturor regulamentelor, politicilor si obiectivelor de investiții, si restricțiilor aplicabile Activelor, astfel cum sunt descrise in Actul Constitutiv al Fondului, si in mod general, tuturor legilor si regulamentelor aplicabile Fondului;

   (ii) reprezinte Fondul in adunările generale ale acționarilor organizate de către societățile din portofoliul Fondului, si sa exercite toate drepturile de vot conferite de participațiile si valorile mobiliare ale Fondului;

   (iii) încheie orice fel de contracte in numele Fondului ce ar fi necesare sau recomandabile in vederea îndeplinirii politicii si obiectivelor de investiții;

   (iv) dea instrucțiuni de a se plăti băncii depozitare si/sau de a se depozita la aceasta toate sumele de bani, participațiile sau valorile mobiliare primite de acesta in numele Fondului.

  Delegarea funcțiilor administrative îi permite Administratorului de Investiții, printre altele, la:

  1. Gestionarea relației cu Depozitarul Central in ceea ce privește atribuțiile sale de menținere a registrului acționarilor – singura entitate care are dreptul de a tine registrul acționarilor potrivit legislației din Romania;  
  2. Păstrarea tuturor registrelor, înregistrărilor, contractelor, formularelor, hârtiilor, fișierelor si a altor documente societare cerute de legislația din Romania;  
  3. Determinarea si publicarea valorii activului net al Fondului precum si valoarea activului net per acțiune al Fondului;  
  4. Primirea oricărei si a tuturor notificărilor, corespondentei, telegramelor, mesajelor telex, recomandărilor telefonice sau a altor reprezentări si comunicări primite in numele Fondului;  
  5. Furnizarea si supravegherea facilitaților si serviciilor pentru pregătirea si emiterea declarațiilor, rapoartelor, notificărilor, anunțurilor, procurilor, proceselor verbale sau a altor documente similare acționarilor si Comitetului Reprezentanților;  
  6. Cooperarea la redactarea întregii documentații pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor Fondului;  
  7. Întocmirea bugetului anual;  
  8. Cooperarea la organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor Fondului si a întâlnirilor membrilor Comitetului Reprezentanților, inclusiv prin efectuarea aranjamentelor juridice necesare pentru a asigura săli de conferință corespunzătoare unor astfel de întâlniri, sau a altor tipuri de aranjamente;  
  9. Depunerea si publicarea oricăror documente legale, depunerea oricaror declarații fiscale;  
  10. Menținerea contactului cu toate autoritățile de supraveghere, reglementare, fiscale sau alte autorități de stat sau organizații profesionale din România in legătura cu Fondul, se conformează cu orice solicitare de informații din partea acestor autorități si oferă consultanta Fondului in legătura cu acestea (inclusiv rapoarte curente);  
  11. Cooperarea la întocmirea rapoartelor anuale, evidentelor contabile, raportărilor financiare, situațiilor financiare si a oricăror documente care trebuie trimise investitorilor sau autorităților relevante conform legilor aplicabile, regulamentelor sau Actului Constitutiv;  
  12. A răspunde întrebărilor investitorilor si a trimite corespondenta si alte documente acestora;  
  13. Activități privind relațiile publice;  
  14. Activități de marketing (cum ar fi, dar fără a se limita la, prezentări către acționari, întâlniri de grup sau individuale cu investitori instituționali, participarea la diverse conferințe globale si regionale din piețe de frontiera sau emergente, organizarea de evenimente pentru analiști si investitori.  

  FTIS este o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, înregistrata la Commission de Surveillance du Secture Financiere sub nr. A00000154/21.11.2013,  având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul 36.979 si in Registrul Autorității de Supraveghere Financiara din Romania (“ASF) sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016.

  Administratorul de Investiții este înregistrat la ASF sub nr. PJM01SFIM/400005/14.09.2009, si este autorizat şi reglementat în Marea Britanie de către Financial Conduct Authority, înregistrată în registrul acestei autorități sub numărul 121779, înregistrat ca echivalent străin al unui consultant de investiţii la US Securities Exchange Commission.

 • Franklin Templeton Investment Management Ltd. UK Sucursala Bucureşti, sau Fondul Proprietatea, sau Franklin Templeton International Services S.À R.L.  nu au fost implicate în crearea procesului de restituire prin care persoanele care au fost deposedate au primit despăgubiri în acţiuni la Fondul Proprietatea sau în bani. În plus, Franklin Templeton Investment Management Ltd. UK Sucursala Bucureşti, Fondul Proprietatea, sau Franklin Templeton International Services S.À R.L. nu au niciun fel de influenţă asupra deciziilor de restituire şi compensare. Orice întrebare referitoare la procesul de restituire şi compensare trebuie adresată către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor la:

  Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

  Calea Floreasca, nr 202, sector 1, Bucureşti

  Număr de telefon centrală: +4 021-200 94 60

  Alte numere de telefon:

  Departamentul Legii 10/2001: +4 021-200.94.80

  Departamentul despăgubirilor în bani: +4 021-200.94.77

 • Fondurile Franklin Templeton / alte entităţi din grup nu au cumpărat acţiuni Fondul Proprietatea și nu au în vedere efectuarea în viitor a unor astfel de tranzacții pentru a evita orice potențial conflict de interese. 

Despre Fondul Proprietatea

 • Fondul Proprietatea este o societate pe acţiuni care funcţionează ca o societate de investiţii de tip închis (Fond de Investiţii Alternativ) pe durată nelimitată, incorporată în România, listată la Bursa de Valori Bucureşti începând cu ianuarie 2011. Fondul Proprietatea este înregistrat la ASF ca organism de plasament colectiv, din categoria Alte organisme de plasament colectiv, cu numărul PJR09SIIR/400006/18.08.2010.

 • Fondul Proprietatea a fost fondat pentru a asigura resursele financiare necesare pentru acordarea compensaţiilor persoanelor expropriate abuziv de către fostul regim comunist, restituirea în natură nemaifiind posibilă.

  După parcurgerea anumitor etape stricte stabilite prin lege, titularii drepturilor de despăgubire, stabilite conform prevederilor legilor speciale, au devinit acţionari ai Fondului Proprietatea.

  Capital subscris şi vărsat actual al Fondului Proprietatea poate fi consultat aici. Iniţial, unicul acţionar al Fondului Proprietatea a fost Statul Român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. În urma procesului de compensare, deţinerea statului în Fondul Proprietatea s-a diminuat în timp,

  Capitalul social al Fondului Proprietatea poate fi modificat conform prevederilor din Actul Constitutiv şi conform legislaţiei în vigoare în România.

 • Fondul Proprietatea nu este guvernat sau administrat de nicio instituţie sau autoritate publică. Fondul este sub controlul adunării generale a acţionarilor, ca orice altă companie. În principiu, o instituţie publică este definită de lege ca fiind “orice organizaţie de stat sau administraţie locală autonomă, care nu este administraţie autonomă şi nici companie.”

  Spre deosebire de instituţiile publice, bugetele de venituri şi cheltuieli şi situatiile financiare ale Fondului Proprietatea sunt aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor (art. 7, paragraf 3, litera c – Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea).

 • Statul Român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, este acum acţionar minoritar al Fondului Proprietatea. În timp ce la debutul fondului, în 2005, statul deţinea 100% din capitalul social, participaţia acestuia s-a diminuat considerabil în timp. Este important de notat faptul ca guvernul nu deţine control şi nu poate influenţa procesul de luare a deciziilor de către administratorul fondului.

 • În cazul în care brokerul dumneavoastră nu vă poate oferi această informaţie, puteţi accesa website-ul Bursei de Valori Bucuresti şi, în caseta “caută simbol” din partea dreaptă sus a paginii, tastaţi simbolul “FP”, apoi apăsaţi Enter. Veţi fi direcţionat către o pagină cu informaţii despre Fondul Proprietatea, inclusiv cu informaţii despre evoluţia preţului acţiunii. În acelaşi loc puteţi accesa toate rapoartele curente şi comunicatele Fondului Proprietatea.

  De asemenea, informaţii privind evoluţia preţului acţiunii şi a discountului pot fi gasite şi pe pagina de internet a Fondului, aici.

 • Tranzacţionarea (vânzare sau cumpărare) se realizează la fel ca pentru orice altă acţiune listată la Bursă, printr-un simplu ordin de vânzare sau cumpărare lansat către un intermediar care prestează servicii de investiţii financiare (broker). În acest scop, orice cumpărător sau vânzător trebuie să semneze un contract de brokeraj cu unul din intermediarii înregistraţi la Bursa de Valori Bucureşti.

 • Numărul de acţiuni deţinut la Fondul Proprietatea este atestat de extrasul eliberat de către Depozitarul Central, situat în Bulevardul Carol I, nr 34 - 36, etajele 3, 8 şi 9, sector 2, cod poştal 020922, Bucureşti. Pentru obţinerea extrasului trebuie prezentate documentele menţionate pe pagina de internet a Depozitarului Central, aici

 • Fondul Proprietatea a fost listat pe Bursa de Valori Bucureşti în data de 25 ianuarie 2011.

 • Fondul Proprietatea a fost listat pe piaţa Specialist Fund Market a London Stock Exchange în data de 29 aprilie 2015.

 • Listarea la BVB a oferit acţionarilor iniţiali posibilitatea de a beneficia de efectele pozitive ale unei listări: transparenţă şi lichiditate mai mari, precum şi o formare mai eficientă a preţului. Astfel, ei pot să îşi vândă acţiunile la un preţ mai bun decât acela de pe piaţa gri.

 • Bursa de Valori Bucureşti s-a dovedit a fi prea mică pentru Fondul Proprietatea. Pentru a asigura un preţ corect acţiunilor Fondul Proprietatea este necesară o lichiditate adecvată. Listarea Fondului Proprietatea pe o bursă internaţională este o modalitate de a asigura această lichiditate, precum şi o modalitate de expunere a acţiunilor Fondul Proprietatea investitorilor străini interesaţi.

 • Începând cu 21 decembrie 2010, dată la care CNVM a emis Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare (CIVM), nu se mai pot efectua tranzacţii cu acţiunile Fondului Proprietatea prin intermediul Depozitarului Central. Tranzacţionarea a fost reluată o dată cu listarea Fondului Proprietatea la Bursa de Valori Bucureşti și poate fi realizată numai prin tranzacționare pe Bursa de Valori București sau pe London Stock Exchange.

 • Întrucât Fondul Proprietatea este o companie listată, publică rapoarte regulate privind activitatea sa şi cele mai recente informaţii, pe care le trimite Bursei de Valori Bucureşti şi Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Toţi acţionarii şi investitorii au posibilităţi egale de a avea acces la aceste informaţii publice, în limba română și în limba engleză, care pot fi consultate şi aici.

  În acelaşi timp, toţi acţionarii şi investitorii pot obţine informaţii despre Fondul Proprietatea contactând biroul Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti:

  Tel: +40 21 200 96 00

  Fax: +40 21 200 96 31/32

  E-mail: office@fondulproprietatea.ro 

  Website: www.fondulproprietatea.ro

 • Începând cu luna august 2010, cand a fost înregistrat la CNVM, Fondul calculează şi publică rapoarte lunare privind Valoarea Activului Net ("VAN"), conform legislaţiei şi reglementărilor româneşti în vigoare. Valoarea activului net este calculată lunar, pentru ultima zi lucrătoare a lunii, precum şi pentru datele în care sunt înregistrate la registrul Comerţului modificări ale capitalului social ale Fondului.

  Valoarea activului net este certificată de către depozitarul Fondului Proprietatea, în prezent BRD Groupe Societe Generale. Termenul pentru depunerea şi publicarea rapoartelor privind VAN este de 15 zile calendaristice după data relevantă de raportare.

  Prima valoare a activului net a fost publicată de Fondul Proprietatea pentru data de 31 mai 2010. Valorile activului net pentru perioada mai-iulie 2010 au fost publicate voluntar, fără a exista o obligaţie legală, iar valoarea pentru luna august 2010 a fost prima valoare oficială transmisă către CNVM ca urmare a înregistrării Fondului Proprietatea la CNVM ca un fond inchis de investiţii.

  Rapoartele lunare VAN publicate de Fondul Proprietatea, împreună cu metodologia de calcul a VAN, pot fi găsite pe website-ul Fondului, aici.

 • Este important ca acţionarii să înţeleagă diferenţa dintre VAN (Valoarea Activului Net) şi preţul de piaţă (cotat la BVB). VAN (Valoarea Activului Net) este calculată la fiecare dată relevantă, potrivit reglementărilor în vigoare şi aplicabile Fondului Proprietatea în România şi emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (vă rugăm să accesaţi întrebarea privind Calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la momentul actual, aici).

  La fel ca în cazul oricărei alte companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, preţul de piaţă al acţiunilor Fondul Proprietatea este rezultatul cererii şi ofertei, adică preţul la care cumpărătorii şi vânzătorii sunt de acord să realizeze o tranzacţie. Nici Franklin Templeton Investment Management Ltd. UK Sucursala Bucureşti și FTIS nu au control asupra evoluţiei zilnice a preţului sau asupra cumpărătorilor şi vânzătorilor de acţiuni Fondului Proprietatea. Astfel, este posibil ca preţul să fie mai mic decât VAN (discount) sau mai mare decât VAN (premium). Este imposibil de controlat sau de anticipat care va fi preţul de piaţă într-o anumită zi.

 • Pentru entităţile listate, valoarea nominală a unei acţiuni este folosită doar în scop contabil şi nu influenţează preţul la care acţiunile companiei sunt tranzacţionate pe bursa de valori. Preţul la care acţiunile companiei sunt tranzacţionate este determinat de cererea şi oferta pentru acele acţiuni, reprezentând preţul la care acţionarii şi investitorii sunt dispuşi să vândă, respectiv să cumpere şi nu există vreo legătură între valoarea nominală a acţiunii şi preţul de pe piaţă. 

  Pentru a avea o imagine mai bună, puteţi vedea în graficul de mai jos  comparaţii între valoarea nominala şi preţul de pe piaţă al Fondului şi al altor companii de pe Bursa de Valori Bucureşti (OMV Petrom, BRD, Banca Transilvania, Electrica, etc).

  Nominal value vs Share pri-1.jpg

Performanţa Fondului Proprietatea

 • Administratorul Fondului calculează şi publică lunar rapoarte care conţin cifre actualizate privind Valoarea Activului Net al Fondului, performanţele preţului acţiunii şi GDR-ului. Puteţi găsi aceste rapoarte pe pagina de internet a Fondului, aici.

 • Randamentul unei investiţii de 100 LEI în acţiuni Fondul Proprietatea la data listării la BVB şi apoi la începutul fiecărui an, ar fi fost de 242 LEI până la data de 29 iunie 2018, incluzând dividendele şi distribuţiile de numerar plătite de Fond, ceea ce reprezintă un randament de 141%. Un grafic comparativ cu o investiţie similară în indicele BET poate fi găsit mai jos:

  FP share price returns since listing - RO.jpg

  Declaraţie de declinare a responsabilităţii:

  Această prezentare conține informații cu caracter general și reflectă opiniile personale ale prezentatorului. Conținutul acestei prezentări nu trebuie considerat o recomandare de investiții, juridică sau fiscală, sau o ofertă de a cumpăra sau vinde acțiuni emise de Fondul Proprietatea SA (“Fondul“) . Citiți Prospectul de listare înainte de a investi în acest Fond. Investitorii existenți și investitorii potențiali  interesați să investească în acțiuni emise de Fond, trebuie să consulte Prospectul oficial al Fondului, care conține cele mai recente amendamente și rapoarte (disponibil în limbile română și engleză pe pagina de internet a Fondului, www.fondulproprietatea.ro ) precum și mai multe detalii cu privire la potențialele riscuri pe care o astfel de investiție le implică și ar trebui să se adreseze unui consultant de investiții înainte de a se hotărî să investească. Performanțele anterioare nu sunt un indicator sau o garanție a performanțelor viitoare. Această prezentare este adresată exclusiv destinatarului și nu poate fi distribuită sau folosită de alte persoane. Fondul nu este o schemă de plasament colectiv în sensul Legii din 2000 privind serviciile și piețele financiare. În consecintă, promovarea Fondului și distribuirea acestei prezentări în Regatul Unit este limitată de lege și toate sau cele mai multe dintre măsurile de protecție prevăzute de sistemul de reglementare al pieței financiare din Regatul Unit nu se vor aplica în cazul unei investiții în Fond. În special, nu vor fi acordate despăgubiri conform Programului de compensare a serviciilor financiare din Regatul Unit. Distribuirea acestei prezentări poate fi restrictionată prin lege în anumite jurisdicții, iar persoanele care intră în posesia acestei prezentări au obligația de a se informa cu privire la conținutul acesteia și de a observa și respecta aceste restricții și limitări. Acțiunile emise de Fond nu au fost și nu vor fi înregistrate conform legii US Securities Act din 1933, cu modificările ulterioare, sau la nicio autoritate pentru valori mobiliare din orice stat sau teritoriu aflate sub jurisdicția Statelor Unite ale Americii. Acțiunile emise de Fond nu pot fi oferite, vândute sau transmise în Staele Unite ale Americii sau către cetățenii americani sau resortisanți. Informațiile din aceasta prezentare sunt la data curentă, cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, și nu sunt o analiză completă a fiecărui aspect material privind piața de capital, sau a oricărui alt sector industrial, titlu de valoare sau portofoliu. Declarațiile administratorului Fondului au fost obținute din surse considerate de încredere, dar nu există nicio garanție privind integralitatea și acuratețea lor. Deoarece piața și condițiile economice pot suferi schimbări rapide, opiniile expuse sunt valabile numai la data acestei prezentări. Referințele la anumite titluri de valoare au doar scopul limitat de a ilustra condițiile generale de piată sau economice și nu reprezintă o recomandare de a cumpăra sau a vinde un titlu de valoare sau o recomandare referitoare la deținerile autorului sau a oricărui cont administrat de acesta. Opiniile administratorului au scopul de a oferi o mai bună înțelegere a modului în care administratorul analizează titlurile de valoare și nu reprezintă o recomandare sau o îndrumare de investiție  individuală pentru niciun titlu de valoare în mod special, sau strategie ori produs de investiții. Prețul acțiunilor și veniturile provenite din acțiuni pot crește sau pot scădea, iar dumneavoastră puteți pierde o parte sau tot capitalul investit. Performanțele anterioare nu sunt un indicator al performanțelor viitoare. Fluctuațiile de curs valutar pot afecta valoarea investițiilor în străinătate. Referințele la anumite titluri de valoare au un scop comparativ și sunt furnizate cu scopul de a ilustra condițiile de investiții din perioada la care fac referire. Un indice nu este controlabil și nu pot fi facute investiții direct într-un indice. Performanța unui indice nu include deducerea cheltuielilor și nu reprezintă performanța oricărui fond Franklin Templeton. Toate investițiile sunt supuse anumitor riscuri. În mod general, investițiile care oferă un randament potențial mai mare sunt însoțite de un grad mai mare de risc. Titulrile de valoare și acțiunile care reprezintă o deținere într-o companie au înregistrat o performanță superioară pe termen lung comparativ cu cea a altor clase de active, dar au tendința de a fluctua mai mult pe perioade scurte de timp. Companiile mici sau relativ mici pot fi mai sensibile la schimbările condițiilor economice din cauza unor factori precum veniturile relativ scăzute, liniile de producție limitate și o cotă de piață mica.  Acțiunile companiilor mici au prezentat istoric o volabilitate a prețului mai mare comparativ cu cea a companiilor mari, în special pe termen scurt. Potențialul de creștere semnificativ oferit de piețele emergente este însoțit de un risc mai mare comparativ cu cel aferent piețelor dezvoltate , incluzând riscul legat de volatilitatea pieței și a cursului valutar, de evoluțiile sociale și politice adverse, de mărimea relative mică și lichiditatea redusă de pe aceste piețe.

Portofoliul Fondului Proprietatea

 • Vom continua să administrăm activ deţinerile din portofoliul Fondului pentru a îmbunătăţi mai departe performanţele operaţionale şi financiare ale companiilor. Deşi am constatat un progres semnificativ general, continuăm să credem că există în continuare potential de creştere a valorii. Guvernanţa corporativă rămâne un element cheie pentru noi şi sunt în continuare câteva companii de stat care ar trebui să numească membrii independenţi în consiliile de administraţie, precum şi manageri profesionişti. În acelaşi timp, obiectivul nostru de a creşte ponderea companiilor listate în portofoliu la 100% rămâne neschimbat. De aceea, colaborăm cu Guvernul în vederea extinderii listei companiilor care vor fi listate, pentru a include Hidroelectrica, Aeroporturi Bucureşti, Portul Constanţa şi Salrom. Un lucru este sigur: mai sunt în continuare multe lucruri de făcut, atât în ceea ce priveşte îmbunătăţirea managementului cât şi în ceea ce priveşte îndeplinirea acţiunilor corporative necesare creării de valoare pentru acţionarii Fondului.

Dividende şi Distribuţii

 • Politica privind distribuţiile anuale de numerar este publicată pe pagina de internet a Fondului, aici.

 • Distribuţiile brute anuale sunt calculate conform Politicii Fondului privind Distribuţiile anuale de numerar, pe care o puteţi găsi aici.

  Conform Politicii în vigoare în prezent, Administratorul Fondului intenționează să recomande acționarilor spre aprobare o distribuție anuală de numerar de cel puțin 0,05 RON per acțiune, sub rezerva legii aplicabile și a aprobărilor necesare, a oricăror restricții prevăzute de reglementările legale sau fiscale din România precum și a resurselor de finanțare disponibile.

  În cazul distribuițiilor de dividende suma distribuibilă este calculată în general ca: sumă a (1) venitului provenit din dividendele anuale primite de Fond de la societățile din portofoliu, cu excepția distribuțiilor speciale de numerar, (2) plus dobânzile la soldurile de numerar, (3) mai puțin cheltuielile și impozitele și (4) mai puțin alocările obligatorii la rezerve în conformitate cu reglementările în vigoare.

  În cazul returnării de capital, suma distribuibilă se va baza pe cea mai bună estimare a Administratorului Fondului conform ultimelor situații financiare disponibile la momentul propunerii respectivei distribuții spre aprobarea acționarilor, supusă restricțiilor din reglementările legale sau fiscale din România și este condiționată de existența surselor de finanțare disponibile. 

 • Valoarea brută a dividendelor cuvenite se calculează astfel: numărul de acţiuni deţinut de dvs. la Data de Înregistrare înmulţit cu valoarea brută a dividendului pe acţiune, aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor.

  Dividendele sunt plătite nete de impozitul pe dividende din România. 

 • Nu, conform deciziilor acţionarilor Fondului privind distribuţiile de dividende şi de numerar de până la această dată, aceste sume pot fi plătite numai sub formă de numerar.

 • Da, în general, impozitul pe dividende din România va fi reţinut de către Fondul Proprietatea din valoarea brută a dividendelor dumneavoastră.

 • Nu, nu este prevăzută plata vreunei dobânzi pentru perioada dintre Data Plăţii dividendelor ce vi se cuvin şi data la care vă revendicaţi dividendele / depuneţi o cerere de plată.

 • Dividendele şi distribuţiile de numerar se supun termenului general de prescripție. Prin urmare, acționarii pot solicita plata acestor sume doar în termen de 3 ani calculați de la Data Plății fiecărei distribuţii.

 • În cazul în care datele dumneavoastră de înregistrare s-au schimbat, trebuie să contactaţi Depozitarul Central şi să depuneţi o cerere de actualizare a datelor dumneavoastră personale (de ex. nume, adresă). O dată ce această modificare a fost efectuată, Depozitarul Central va emite un nou extras de cont care confirmă noile date de înregistrare. Cu acest extras de cont puteţi ori să contactaţi Agentul de Plată (în prezent, BRD- Groupe Societe Generale) pentru a colecta dividendele ce vi se cuvin sau, să adresaţi cererea de plată a dividendelor Depozitarului Central, iar ei vor contact Agentul de Plată şi vor csolicita efectuarea plăţii dividendelor ce vi se cuvin, în contul dumenavoastră.

 • Începând cu Data Plăţii aprobată de acţionari în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, pentru fiecare distribuţie în parte.

 • Data Plăţii este data de la care acţionarii pot începe să-şi revendice dividendele de la Agentul de Plată.

 • Data de Referinţă este data la care un acţionar trebuie să deţină acţiunile înregistrate la Depozitarul Central, pentru a avea drept de vot în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.

 • Data de Înregistrare este data la care un acţionar trebuie să deţină acţiunile înregistrate la Depozitarul Central, pentru a avea dreptul de a primi dividende sau distribuţi de numerar.

 • De fiecare dată când un acţionar a încredinţat un mandat care ulterior a fost revocat, vă rugăm informaţi Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom sucursala Bucureşti: Bucureşti, str. Buzeşti, str. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 8, sector 1, număr de telefon +4021 200 96 28, adresă email office@fondulproprietatea.ro. Noi vom comunica mai departe acest lucru Agentului de Plată.

 • Dorim să vă asigurăm că vom respecta prevederile Politicii de Distribuții prin care ne asumăm angajamentul de a continua distribuțiile de numerar către acționarii Fondului Proprietatea, în măsura în care există disponibilități financiare, se obțin toate aprobările necesare și sunt îndeplinite toate cerințele legale și de reglementare prevăzute de legislația română în vigoare.   

 • Valoarea brută a dividendului aferent anului financiar 2019 ce urmează a fi plătit începând cu date de 1 iulie 2020 este de 0,0642 ron pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare 10 iunie 2020 (Ex date fiind 9 iunie 2020). Fondul Proprietatea va reține la sursă și va declara către Autoritățile Fiscale din România, impozitul pe dividend în cuantum de 5%.

 • În general, distribuțiile plătite de către Fondul Proprietatea acționarilor săi, atât celor persoane fizice cât și celor persoane juridice, sunt impozitate cu cota standard de impozitare din România de 5%.  

  În anumite circumstanțe pot exista totusi excepții de impozitare, în cazul acționarilor persoane juridice care dețin o cotă mai mare de 10% din capitalul social al Fondului Proprietatea pentru o perioadă mai mare de un an neîntrerupt înainte de data la care începe plata distribuției de dividend în cauză. Mai mult decât atât, Autoritățile Guvernamentale Române, Fondurile de Pensii Românești și Fondurile de Investiții  Românești fără personalitate juridică pot fi scutite de la plata impozitului pe dividend dacă îndeplinesc anumite cerințe legale.

  Distribuțiile de dividende acordate de Fondul Proprietatea acționarilor nerezidenți persoane fizice și juridice sunt în general supuse unei rețineri la sursă în România în cuantum de 5%, nerezidenții putând beneficia de cote reduse de reținere la sursă sau exceptări fiscale în temeiul tratatelor de evitare a dublei impuneri, Directivei UE privind Societățile Mamă - Filiale sau a Directivei Consiliului privind acordul încheiat între UE și Confederația Elvețiană în ceea ce privește impozitarea veniturilor din economii. Mai mult, fondurile de pensii și fondurile de investiții din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European pot beneficia de exceptări de la reținerea la sursă a impozitului dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

  Pentru a stabili dacă e cazul de a aplica o cotă redusă/scutire de impozitare este necesară o analiză individuală realizată de aționar.  

  Mai mult decât atât vă rugăm să aveți în vedere faptul că acționarilor rezidenți în afara teritoriului României li se poate solicita de către Autoritățile Fiscale de pe teritoriul în care se află înregistrați să își declare veniturile încasate ca dividend de la Fondul Proprietatea. Având în vedere acest lucru vă recomandăm să solicitați consultanță profesională fiscală în ceea ce privește oricare obligație fiscală ați avea pe teritoriul țării dumneavoastră de rezidență. 

   

   

 • Potrivit prevederilor legale românești referitoare la contribuțiile sociale, investitorii individuali români în Fondul Proprietatea pot avea obligaţia de a plăti contribuţii sociale reprezentând asigurarea de sănătate pe venitul din investiţii (inclusiv pentru distribuţiile de dividende) dacă venitul total estimat pentru acel an, provenit din surse non-salariale ( ex. din activităţi independente, imobiliare, alte investiţii din piaţa de capital şi agricultură) depăşeşte cuantumul a 12 salarii brute minime pe economie.

  Pentru a determina situaţia în care trebuie plătită contribuţia de sănătate, investitorul în cauză va trebui să realizeze o analiză individuală.

 • Motivele pentru care nivelul distribuției de dividend a scăzut comparativ cu anul trecut sunt în principal următoarele:

  1. Modificarea adusă modalității de calcul a veniturilor din dividende, destinate distribuției anuale de dividend către acționari ca urmare a modificării Politicii Fondului privind distribuţiile anuale de numerar. Potrivit Politicii Fondului privind distribuțiile anuale de numerar actualizate, dividendele speciale încasate de Fond de la companiile din portofoliu nu sunt destinate distribuției de dividend către acționari. Distribuțiile speciale de dividend sunt considerate sumele distribuite de către companiile din portofoliul Fondului care provin din alte surse decât din profitul net reflectat în ultimele situații financiare anuale, Dividendele speciale sunt folosite pentru alte evenimente corporative adresate acționarilor (ex. programe de răscumpărare). În anul 2019 Fondul a încasat ca dividend special suma de 259 milioane Ron.
  2. O parte semnificativă din profitul aferent anului 2019 a provenit din modificările valorilor juste nerealizate care nu sunt destinate distribuției, conform Politicii de distributie anuale a numerarului Fondului. Cu toate acestea, ca urmare a faptului că profitul aferent anului 2019  a fost mai mare, și cota alocată rezervei legale a crescut față de anul 2018, iar aceasta a fost dedusă din profitul distribuibil în conformitate cu prevederile Politicii de distribuție anuală a numerarului.

Taxare

 • În cazul vânzării de acțiuni Fondul Proprietatea, obligația fiscală revine acționarilor.

  Acționari individuali

  Câștigul de capital net obținut de acționarii individuali din vânzarea de acțiuni este supus impozitului pe venit la o rată de 10%. Suma impozabilă se calculează pe tranzacție pe baza diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de achiziție al acțiunilor. Câștigul / pierderea de capital anual (determinată prin adăugarea tuturor câștigurilor și pierderilor pe parcursul anului, pe țara sursă) poate fi diminuată prin pierderi din același tip de tranzacții și țări reportate din anii precedenți. În general, taxele de brokeraj și de tranzacție percepute în legătură cu achiziția sau vânzarea de acțiuni ar trebui să fie deductibile din impozite. Dacă acționarii individuali nerezidenți sunt rezidenți fiscali ai țărilor care au încheiat tratate de dubla impozitare cu România (și certificatele de rezidență fiscală sunt disponibile în acest sens), ei pot solicita scutiri în baza acestor tratate pentru a obține scutiri în România pentru câștigurile de capital.
  Vă rugăm să rețineți că acționarilor rezidenți din afara României li se poate solicita să declare câștigurile de capital rezultate din vânzarea de acțiuni la declarația fiscală în țara de reședință. Astfel, recomandăm să solicitați consultanță fiscală profesională în legătură cu obligațiile fiscale care apar în țara de reședință.


  Acționari corporativi

  Câștigurile de capital obținute de acționarii corporativi din vânzarea de acțiuni sunt, în general, incluse în veniturile obișnuite care fac obiectul impozitului general pe venit la o rată de 16%. Cu toate acestea, venitul din vânzarea acțiunilor Fondului Proprietatea ar putea fi scutit de impozit dacă în momentul vânzării de acțiuni, un beneficiar român de venit deține cel puțin 10% din capitalul social al Fondul Proprietatea pe o perioadă neîntreruptă de 1 an. Dacă acționarii corporativi nerezidenți sunt rezidenți fiscali ai țărilor care au încheiat tratate de dubla impozitare cu România, pot obține potențiale scutiri în baza acestor tratate pentru a-și reduce sarcina fiscală.
  Vă rugăm să rețineți că acționarilor rezidenți din afara României pot fi solicitați să declare câștigurile de capital rezultate din vânzarea de acțiuni la declarația fiscală în țara de reședință. Astfel, recomandăm să solicitați consultanță fiscală profesională în legătură cu obligațiile fiscale care apar în țara de reședință.

 • Distribuția de dividende

  Distribuțiile de dividende realizate de Fondul Proprietatea către acționarii individuali români, precum și acționarii corporativi români sunt, în general, supuși impozitului pe dividende de 5% din România. Cu toate acestea, o distribuție de dividende realizată către un acționar corporatist român poate fi scutită de impozitul pe dividende, dacă entitatea beneficiară deține cel puțin 10% din capitalul social al Fondul Proprietatea pe o perioadă neîntreruptă de 1 an înainte de data plății dividendului. Mai mult, agențiile guvernamentale române, fondurile de pensii românești și fondul de investiții din România fără personalitate juridică pot beneficia de scutiri de impozit pe dividende, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții legale.

  Distribuțiile de dividende realizate de Fondul Proprietatea către acționarii individuali nerezidenți, precum și către acționarii societăți nerezidente sunt, în general, supuse impozitului pe dividende de 5% din România, cu excepția cazului în care o rată redusă de impozit / scutire de impozit ar putea fi aplicată pe baza prevederilor tratatelor de dublă impunere, directivei UE-părinți-filială sau acordului privind schimbul automat de informații despre conturile UE-Elveția. Mai mult, fondurile de pensii cu sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European pot beneficia de scutiri de impozit pe dividende, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții legale.

  Vă rugăm să rețineți că acționarilor rezidenți din afara României li s-ar putea solicita să declare veniturile din dividende distribuite de Fondul Proprietatea pe declarația fiscală din țara de reședință. Astfel, recomandăm să solicitați consultanță fiscală profesională în legătură cu obligațiile fiscale care apar în țara de reședință.


  Distribuții de numerar rezultate din reducerea capitalului social

  Tratamentul fiscal al distribuțiilor de numerar rezultate din reducerea capitalului social este incert în conformitate cu legislația fiscală din România. Pe baza înțelegerii noastre actuale a legislației fiscale românești, credem că există argumente bune pentru a presupune că o astfel de distribuție de numerar nu este supusă impozitului pe profit din România. Cu toate acestea, există riscul ca autoritățile fiscale române să aibă o perspectivă diferită asupra tratamentului fiscal al unei astfel de distribuții de numerar.

   

 • Pe baza prevederilor din România privind contribuțiile sociale, acționarii individuali români ai Fondului Proprietatea ar putea fi răspunzători pentru plata contribuțiilor la asigurările de sănătate pentru veniturile din investiții (inclusiv distribuțiile de dividende) începând cu anul 2018, cu condiția ca venitul total ne-salarial estimat pentru un an dat (de exemplu, venituri din activități independente, imobiliare, alte investiții de capital și agricultură) să depășească 12 salarii minime brute.
  În acest caz, investitorii individuali vor trebui să depună declarația fiscală unică până la 25 mai 2020 (pentru raportarea din perioada 2019-2020) și să plătească contribuția privind asigurările de sănătate pentru 2019 cel mai târziu la 25 mai 2020, iar pentru 2020 până la 15 martie 2021.