Termeni şi condiţii

Această pagină de internet este pentru informaţii generale. Nimic din aceasta pagină de internet nu este destinat să constituie consultanţă pentru investiţii, probleme juridice sau fiscale, şi nici nu reprezintă o ofertă sau o invitaţie pentru cumpărarea sau vânzarea de acţiuni la SC Fondul Proprietatea SA (“Fondul”) sau la orice alt emitent de valori mobiliare menţionat în această pagină. Orice persoană care are în vedere efectuarea unei investiţii în Fond sau în orice alt titlu de valoare menţionat aici trebuie să consulte prospectul emitentului şi să consulte proprii consultanţi legali, contabili şi consultanţi fiscali pentru a face o evaluare   independentă a adecvării şi consecinţelor unei investiţii în valori mobiliare. Prospectul Fondului conţine informaţii importante cu privire la potenţialele riscuri presupuse în astfel de investiţii care nu sunt incluse aici.

Acţiunile emise de Fond şi cele emise de Societate nu au fost şi nu vor fi înregistrate conform Legii valorilor mobiliare a SUA din 1933, astfel cum a fost modificată, sau a oricărei autorităţi a valorilor mobiliare din orice stat sau teritoriu aflat sub jurisdicţia Statelor Unite ale Americii. Aceste acţiuni nu pot fi oferite, vândute sau livrate în Statele Unite ale Americii sau unor cetăţeni americani sau resortisanţi . 

Informaţiile prezentate în această pagină de internet sunt cele existente la momentul redactării acesteia, cu excepţia cazului în care se indică altfel, şi nu reprezintă o analiză completă a fiecărui fapt semnificativ referitor la piaţă şi a oricărui sector industrial, valori mobiliare sau portofoliu. Elementele de fapt citate de administrator au fost obţinute din surse considerate de încredere, însă administratorul nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul complet sau acurateţea acestora. În plus, nicio responsabilitate nu este acceptată pentru actualizarea oricărui fapt sau oricărei ipoteze în acest document. Deoarece condiţiile pieţei şi cele economice fac obiectul unei schimbări rapide, opiniile furnizate sunt valabile doar la momentul redactării acestor materiale. Orice declaraţii anticipative sunt bazate pe anumite ipoteze; evenimentele reale sunt greu de previzionat şi sunt independente de voinţa autorului, prin urmare, evenimentele reale pot diferi de cele previzionate. Trimiterile la anumite valori mobiliare sunt făcute doar în scopul limitat de a ilustra condiţiile generale ale pieţei şi cele economice şi nu sunt recomandări de a cumpăra sau vinde o valoare mobiliară sau o indicaţie a deţinerilor autorului sau a deţinerilor din conturi gestionate de acesta. Opiniile administratorului Fondului sunt menite exclusiv să ofere o perspectivă asupra modului în care administratorul analizează valorile mobiliare şi nu reprezintă o recomandare sau un sfat de a investi într-o anumită valoare mobiliară, strategie sau produs de investiţii.  

Preţul acţiunilor şi veniturilor obţinute cu acestea pot atât să coboare, cât şi să crească şi este posibil să pierdeţi o parte sau tot capitatul investit de dumneavoastră. Performanţele anterioare ale fondului / societăţii de administrare a investiţiilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Fluctuaţiile de curs valutar pot afecta valoarea investiţiilor străine. Toate investiţiile fac obiectul anumitor riscuri. În general, investiţiile care oferă un potenţial pentru randamente mai mari sunt însoţite de un grad mai ridicat de risc. Performanţa istorică a acţiunilor şi a altor instrumente de capitaluri proprii reprezentând un titlu de proprietate într-o societate comercială a depăşit performanţa pe termen lung a altor clase de active, dar tinde să fluctueze mai mult pe termen mai scurt. Companiile mici sau cele relativ noi pot fi, în mod particular, sensibile la schimbarea condiţiilor economice datorită unor factori precum venituri relativ mici, linii de producţie limitate şi cote mici de piaţă. Acţiunile companiilor mai mici au prezentat, istoric vorbind, o volatilitate mai mare a preţurilor în comparaţie cu acţiunile companiilor mai mari, în special pe termen scurt. Potenţialul de creştere semnificativă oferit de Pieţele Emergente rămâne în continuare însoţit de riscuri sporite în comparaţie cu pieţele dezvoltate, inclusiv în ceea ce priveşte riscurile legate de volatilitatea pieţei şi a monedei, de evoluţiile sociale şi politice negative şi de dimensiunile relativ mici şi lichiditatea mai scăzută ale acestor pieţe. 

Citiţi prospectul de emisiune înainte de a investi în acest fond / societate de administrare a investiţiilor. Prospectul Fondului şi amendamentele sunt disponibile la adresa de internet www.fondulproprietatea.ro. Sediul SC Fondul Proprietatea SA este în Strada Buzeşti nr. 78 – 80, etajul 7, Bucureşti, sector 1, cod poştal 011017, România. Codul Unic de Înregistrare (CUI) a Fondului Proprietatea este 18253260 şi numărul de înregistrare la Registrul Comerţului este J40/21901/2005. Capitalul social subscris este de 13.778.392.208 RON şi capitalul social vărsat este de 13.412.554.856 RON. Această pagină de internet este controlată de Franklin Templeton Investment Management Limited (“FTIML”), înregistrată la CNVM sub nr. PJM05SSAM/400001/14.09.2009, care este autorizată şi supravegheată în Marea Britanie de către Autoritatea de Servicii Financiare sub nr. de înregistrare 121779, înregistrată ca şi echivalent străin a unui consultant de investiţii la Comisia pentru Operaţiuni cu Valori Mobiliare din SUA iar sucursala din România este reglementată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.