Rapoarte Trimestriale

Pentru informații financiare în format Excel, vă rugăm să folosiți Centrul de Date Interactiv.

Perioadă Titlu

T3 2020

Raportul Trimestrial 30 septembrie 2020, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 30 septembrie 2020, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

T1 2020

Raportul Trimestrial 31 martie 2020, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 31 martie 2020, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

T3 2019

Raportul Trimestrial 30 septembrie 2019, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 30 septembrie 2019, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

T1 2019

Raportul Trimestrial 31 martie 2019, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 29 martie 2019, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările ulterioare

T3 2018

Raportul Trimestrial 28 septembrie 2018, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010, actualizat

T1 2018

Raportul Trimestrial 31 martie 2018, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010, actualizat
T3 2017

Raportul Trimestrial 30 septembrie 2017, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010

T1 2017

Raportul Trimestrial 31 martie 2017, cuprinde:

T3 2016

Raportul Trimestrial 30 septembrie 2016, cuprinde:

T1 2016

Raport trimestrial 31 martie 2016, include:

T3 2015

Raport trimestrial 30 septembrie 2015, include:

T1 2015

Raport trimestrial 31 martie 2015, include:

T3 2014

Raport trimestrial 30 septembrie 2014, include:

T1 2014

Raport trimestrial 31 martie 2014, include:

T3 2013

Raport trimestrial 30 septembrie 2013, include:

T1 2013

Raport trimestrial 31 martie 2013, include:

T3 2012

Raport trimestrial 30 septembrie 2012, include:

T1 2012

Raport trimestrial 31 martie 2012, include:

T3 2011

Raport trimestrial la 30 septembrie 2011, include:

T1 2011

Raport trimestrial la 31 martie 2011, include:

T1 2011

Situaţii financiare IFRS individuale simplificate la 31 martie 2011