Rapoarte Lunare

Mai jos puteţi vizualiza rapoartele lunare publicate de Administratorul Fondului, rapoarte care cuprind informaţii cheie ar fi: valoarea VAN şi evoluţia preţului acţiunii, structura portofoliului pe tipuri de active şi sectoare, structura pe ţări, top deţineri etc. Rapoartele sunt publicate lunar, la 15 zile calendaristice după sfârşitul fiecărei luni.