Rapoarte Semestriale

Pentru informații financiare în format Excel, vă rugăm să folosiți Centrul de Date Interactiv.

Perioadă Titlu
S1 2020

Raportul Semestrial 2020, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010, actualizat

S1 2019

Raportul Semestrial 2019, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010, actualizat

S1 2018

Raportul Semestrial 2018, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010

S1 2017

Raportul Semestrial 2017, cuprinde:

S1 2016

Raportul Semestrial 2016, cuprinde:

S1 2015

Raportul Semestrial 2015, cuprinde:

S1 2014

Raportul Semestrial 2014 cuprinde: 

S1 2013

Nota la Raportul Semestrial 2013

Raportul Semestrial 2013 cuprinde:

S1 2012

Raportul Semestrial 2012 cuprinde: 

S1 2011

Raportul Semestrial 2011 cuprinde: 

S1 2010 Situaţii Financiare la 30 iunie 2010
S1 2009 Situaţii Financiare la 30 iunie 2009
S1 2008 Situaţii Financiare la 30 iunie 2008
S1 2007

Situaţii Financiare la 30 iunie 2007