Rapoarte Semestriale

Pentru informații financiare în format Excel, vă rugăm să folosiți Centrul de Date Interactiv.

AN RAPORT
2023

Raportul Semestrial 2023, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 30 iunie 2023, întocmită în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 7/2020

2022

Raportul Semestrial 2022, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor la 30 iunie 2022, întocmită în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 7/2020

2021

Raportul Semestrial 2021, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010, actualizat

2020

Raportul Semestrial 2020, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010, actualizat

2019

Raportul Semestrial 2019, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010, actualizat

2018

Raportul Semestrial 2018, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS

(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010

2017

Raportul Semestrial 2017, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare, pe baza IFRS
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010
2016

Raportul Semestrial 2016, cuprinde:

(1) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare,
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010
2015

Raportul Semestrial 2015, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare  întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti,
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010,
(3) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare
2014

Raportul Semestrial 2014, cuprinde: 

(1) Situaţiile financiare  întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti,
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010,
(3) Situaţii financiare interimare simplificate întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportări financiare interimare
2013

Nota la Raportul Semestrial 2013

Raportul Semestrial 2013, cuprinde:

(1) Situaţiile financiare  întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti,
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010,
(3)  Situaţiile financiare IFRS individuale simplificate
2012

Raportul Semestrial 2012, cuprinde: 

(1) Situaţiile financiare  întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti,
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor, întocmită în conformitate cu Regulamentul CNVM 4/2010,
(3)  Situaţiile financiare IFRS individuale simplificate
2011

Raportul Semestrial 2011, cuprinde: 

(1) Situaţiile financiare IFRS individuale simplificate,
(2) Situaţia activelor şi obligaţiilor, incluzând Situaţia detaliată a investiţiilor,
(3) Situaţiile financiare  întocmite în conformitate cu reglementările contabile româneşti
2010 Situaţii Financiare la 30 iunie 2010
2009 Situaţii Financiare la 30 iunie 2009
2008 Situaţii Financiare la 30 iunie 2008
2007

Situaţii Financiare la 30 iunie 2007

 

Rezultate Financiare