Distribuţii de la începutul mandatelor Franklin Templeton:

Tipul distribuţiei

An financiar

Plătită în

Distribuţie Brută / Acţiune (RON)

Distribuţie Netă / Acţiune (RON)*

Dividend 2008-2009 (agregat) 2010 0,08160 0,06854
Dividend 2010 2011 0,03141 0,02638
Dividend 2011  2012  0,03854  0,03237
Dividend 2012 2013 0,04089 0,03435
Returnare de capital - 2014 0,05000 0,05000
Returnare de capital - 2015 0,05000 0,05000
Returnare de capital - 2016 0,05000 0,05000
Distribuţie specială - 2017 0,05000 0,05000
Returnare de capital - 2017 0,05000 0,05000
Dividend 2017

2018

0,06780 0,06441
Dividend 2018 Plata va începe în data de 1 iulie 2019 0,09030 0,08579
Total     0,60054 0,56184

 

Politica Fondului privind distribuţiile anuale de numerar

În absenţa unor condiţii de piaţă sau circumstanţe excepţionale şi sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau fiscale din România și sub rezerva disponibilităţilor de finanţare, Administratorul de Investiţii al Fondului intenţionează să recomande o distribuţie de numerar pentru  fiecare an financiar echivalentă cu 100% din suma dintre (i) veniturile din dividende ale Fondului de la societăţile din portofoliu (ii) şi dobânzile aferente lichidităţilor, (iii) minus cheltuieli şi impozite și (iv) minus repartizările obligatorii la rezerve conform reglementărilor în vigoare, în fiecare caz pentru anul respectiv, dar nu mai puțin de 0,05 RON / acţiune.

Distribuţiile de numerar urmează a fi plătite acţionarilor prin intermediul unei returnări de capital (prin reducerea valorii nominale a acţiunii) și / sau sub forma dividendelor, în fiecare caz sub rezerva oricăror restricţii datorate reglementărilor legale sau fiscale din România.

În cazul distribuțiilor de dividende (acolo unde este permis de legislaţia aplicabilă), suma distribuită va fi determinată pe baza informațiilor financiare auditate.

În cazul returnărilor de capital, suma distribuită va fi determinată drept cea mai bună estimare pe baza celor mai recente informaţii financiare disponibile managementului la data propunerii hotărârii.

Acțiunile neplătite și acțiunile proprii deținute nu dau dreptul la distribuții de numerar.

Politica privind Distribuţiile Anuale de Numerar nu limitează returnările suplimentare de numerar şi răscumpărările de acțiuni proprii care vor putea fi recomandate de către Administratorul de Investiţii al Fondului separat, sub rezerva disponibilităţii de finanţare şi în funcţie de nivelul de discount, în conformitate cu Declaraţia de Politică Investiţională.