Distribuţii de la începutul mandatelor Franklin Templeton

Tipul distribuţiei

An financiar

Plătită în

Distribuţie Brută / Acţiune (RON)

Distribuţie Netă / Acţiune (RON)*

Dividend 2008-2009 (agregat) 2010 0,08160 0,06854
Dividend 2010 2011 0,03141 0,02638
Dividend 2011  2012  0,03854  0,03237
Dividend 2012 2013 0,04089 0,03435
Returnare de capital - 2014 0,05000 0,05000
Returnare de capital - 2015 0,05000 0,05000
Returnare de capital - 2016 0,05000 0,05000
Distribuţie specială - 2017 0,05000 0,05000
Returnare de capital - 2017 0,05000 0,05000
Dividend 2017

2018

0,06780 0,06441
Dividend 2018 2019 0,09030 0,08579
Dividend 2019 2020 0,06420 0,06099
Dividend special - începând cu 22 iunie 2021 0,07200 0,06840
Dividend special - începând cu 27 august 2021 0,07000 0,06650
Dividend special - începând cu 18 februarie 2022 0,06000 0,05700
Dividend 2021 începând cu 27 iunie 2022 0,12500 0,11875
Dividend 2022 începând cu 6 iunie 2023 0,05000 0,04600
 
Dividend special - începând cu 29 septembrie 2023 1,72250 1,58470
Dividend special - începând cu 7 iunie 2024 0,06000

0,05520

Total    

2,82424

2,61938

 

Politica Fondului privind distribuţiile anuale de numerar

Distribuţiile brute anuale sunt calculate conform Politicii Fondului privind Distribuţiile anuale de numerar, pe care o puteţi găsi aici.

Conform Politicii în vigoare în prezent, Administratorul Fondului intenționează să recomande acționarilor spre aprobare o distribuție anuală de numerar de cel puțin 0,05 RON per acțiune, sub rezerva legii aplicabile și a aprobărilor necesare, a oricăror restricții prevăzute de reglementările legale sau fiscale din România precum și a resurselor de finanțare disponibile.

În cazul distribuițiilor de dividende suma distribuibilă este calculată în general ca: sumă a (1) venitul provenit din dividendele anuale primate de Fond de la societățile din portofoliu, cu excepția distribuțiilor speciale de numerar, (2) plus dobânzile la soldurile în numerar, (3) puțin cheltuielile operaționale, de finanțare și impozitele și  și (4) mai puțin alocările obligatorii la rezerve în conformitate cu reglementările în vigoare.

În cazul returnării de capital, suma distribuibilă se va baza pe cea mai bună estimare a Administratorului Fondului conform ultimelor situații financiare disponibile la momentul propunerii respectivei distribuții spre aprobarea acționarilor, supusă restricțiilor din reglementările legale sau fiscale din România și este condiționată de existența surselor de finanțare disponibile. 

Documente şi link-uri utile:

Documente şi link-uri utile: