Strategia de Investiţii

Strategia de Investiţii

Obiectivul investiţional al FP este maximizarea randamentelor către acționari si creşterea valorii activului net per acțiune prin investiţii realizate, în general, în acţiuni şi valori mobiliare româneşti.

Analiza Portofoliului

Participaţia Fondului la capitalul companiilor din portofoliu varianză între 1% şi 100%, portofoliul fiind concentrat în sectoarele de Energie, Petrol şi Gaze naturale.

Nu există restricţii în privinţa sectoarelor în care Fondul poate investi, sau în ceea ce priveşte valoarea investiţiei într-un sector.
 
Fondul Proprietatea ţinteşte sectoarele cu cel mai bun trend de dezvoltare pe termen lung în România şi Europa. La inceput, Guvernul a transferat în Fond acţiuni  în companii listate şi nelistate. O parte din aceste deţineri fac în continuare parte din portofoliul Fondului. 

Administrare activă

Pe termen scurt şi mediu, principala noastră prioritate este creşterea pe termen lung a valoarii deţinerilor din portofoliu, printr-un proces de administrare activă a investiţiilor. Vom pune un accent important pe luarea unor măsuri care să asigure o guvernare corporativă solidă care, în opinia noastră, va aduce beneficii atât societăţilor din portofoliu, cât şi celorlalţi acţionari. Printre acestea se numără:

  • Introducerea unor practici corespunzătoare de guvernare corporativă şi eficientizarea proceselor de luare a deciziilor în cadrul societăţilor din portofoliu.
  • Asigurarea respectării practicilor corecte de guvernanţă corporativă în activitatea a peste 20 de companii din portofoliu prin reprezentarea Fondului în consiliile de administraţie ale acestora.
  • Consultanţă acordată conducerii societăţilor din portofoliu privind măsuri de îmbunătăţire în vederea creşterii eficienţei, profitabilităţii şi a transparenţei societăţilor controlate de stat (de ex. acţiunea noastră recentă de a încuraja Guvernul să modifice planurile existente privind giganţii energetici Electra şi Hidroenergetica).
  • Expertiză internaţională şi finanţare suplimentară pentru societăţile din portofoliu.
  • Îmbunătăţirea transparenţei Fondului prin raportări mai detaliate pentru companiile nelistate din portofoliu.
  • Susţinerea şi consilierea conducerii societăţilor din portofoliu cu privire la Ofertele Publice Iniţiale şi Ofertele Secundare planificate pentru companiile controlate de stat.
  • Analizarea şi realizarea de noi investiţii pentru Fond în România, dar şi în alte ţări din centrul şi estul Europei, în conformitate cu obiectivele Fondului.

Suntem convinşi că listarea societăţilor aflate în proprietatea statului şi ofertele publice secundare ale unor astfel de societăţi vor aduce beneficii Guvernului, pieţei de capital din România, precum şi acţionarilor Fondului. Listarea societăţilor din portofoliu reprezintă o provocare importantă. Managerul Fondului este hotărât să ia în acest scop toate măsurile necesare care îi stau la îndemână şi va sprijini toate planurile benefice ale Guvernului României de privatizare prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti a societăţilor controlate de stat.

Mai multe detalii despre obiectivele de investiţii şi de performanţă ale Fondului, limitările şi restricţiile investiţionale etc., pot fi găsite în Declaraţoa de Politică Investiţională a Fondului.