Data publicării
Subiect
30/04/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
30/04/2013 Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
26/04/2013 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare "CNVM" a respins plângerea formulată de Fond împotriva Deciziei CNVM de a nu aviza Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor "Contractul de Administrare""
25/04/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A."Fondul"
25/04/2013 Hotărârile Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor din data de 25 Aprilie 2013
25/04/2013 Hotărârile Adunării Generale Extraordinare din 25 aprilie 2013
24/04/2013 Comunicat de presa referitor la structura Comitetului Reprezentantilor
23/04/2013 Informare referitoare la structura Comitetului Reprezentanţilor
23/04/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un acţionar parte litigantă şi Fondul Proprietatea S.A.
23/04/2013 Actualizare cu privire la SC Hidroelectrica SA
22/04/2013 Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
16/04/2013 Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
15/04/2013 Raport lunar martie 2013
15/04/2013 Raport VAN la 31 martie 2013
12/04/2013 Structura acţionariatului şi numărul total al drepturilor de vot la Data de Referință
12/04/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un acţionar parte litigantă şi Fondul Proprietatea S.A.
10/04/2013 Structura acţionariatului şi numărul total al drepturilor de vot la data de 31 martie 2013
10/04/2013 Demararea celui de-al doilea program de rascumparare
09/04/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
01/04/2013 Convocator completat pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Fondul Proprietatea stabilită pentru data de 25 aprilie 2013

Centru de Presă