Data publicării
Subiect
30/05/2013 Actualizare privind procesul de înregistrare la Registrul Comerțului
29/05/2013 Actiune in justitie demarata in legatura cu neavizarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investitiilor, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare "CNVM"
27/05/2013 Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
23/05/2013 Notificare Detineri
21/05/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
17/05/2013 Plasament de acţiuni OMV Petrom: cel mai mare plasament privat realizat vreodată pe piaţa românească
17/05/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
17/05/2013 Plasament de Actiuni OMV Petrom
15/05/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
15/05/2013 Raport lunar aprilie 2013
15/05/2013 Raport VAN la 30 aprilie 2013
15/05/2013 Raport trimestrial
15/05/2013 Plasament de Actiuni OMV Petrom
13/05/2013 Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
10/05/2013 Structura acţionariatului şi numărul total al drepturilor de vot la data de 30 aprilie 2013 la nivelul Fondului Proprietatea S.A.
10/05/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A."Fondul"
08/05/2013 Grave incalcari ale standardelor de guvernanta corporativa la Transgaz, Nuclearelectrica si Romgaz
08/05/2013 Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
08/05/2013 Actualizare privind capitalul social al S.C. Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
03/05/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"

Centru de Presă