Data publicării
Subiect
10/10/2013 Aprobarea Ofertei Publice de Cumpărare inițiate de Fond în cadrul celui de-al doilea program de răscumpărare
09/10/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litiganta si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
07/10/2013 Structura actionariatului si numarul total al drepturilor de vot la data de 30 septembrie 2013
03/10/2013 Informare privind numărul de acţiuni controlate de Morgan Stanley Corporation şi două subsidiare ale acesteia în Fondul Proprietatea S.A
02/10/2013 Numirea unui nou depozitar al Fondului
26/09/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litiganta si Fondul Proprietatea S.A.
26/09/2013 Convocator al Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor Fondului convocate pentru data de 22 noiembrie 2013
25/09/2013 Accelerarea celui de-al doilea program de răscumpărare prin intermediul unei Oferte Publice de Cumpărare inițiată de Fondul Proprietatea SA
23/09/2013 Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
17/09/2013 Actualizare privind acțiunea demarată de dl. Cristian Rozor privind anularea unora dintre Hotărârile Acționarilor Fondului din data de 6 septembrie 2010
17/09/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un acţionar parte litigantă şi Fondul Proprietatea S.A.
17/09/2013 Argumentaţia autorităţii de reglementare privind avizarea parţială a Hotărârilor adoptate de acţionarii Fondului în data de 25 Aprilie 2013 privind modificarea Actului Constitutiv al Fondului şi a Contractului de Administrare a Investiţiilor
16/09/2013 Notificare privind tranzactiile efectuate in cadrul programului de rascumparare
13/09/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litiganta si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
13/09/2013 Raport lunar august 2013
13/09/2013 Raport VAN la 31 august 2013
12/09/2013 Exercitarea drepturilor de preferință ale Fondului în cadrul majorării de capital social a S.N. Nuclearelectrica S.A.
11/09/2013 Analizarea opţiunilor strategice în ceea ce priveşte deţinerile Fondului în Conpet
11/09/2013 Erata la Raportul curent referitor la analizarea opţiunilor strategice în ceea ce priveşte deţinerile Fondului în Conpet
10/09/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litiganta si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"

Centru de Presă