Electrocentrale Craiova S.A.

  • Rezumatul investiției
  • Deţinerea Fondului 21,56%
  • Sector Productia de energie electrica
  • Website N/A

Acţionarii CE Oltenia au aprobat procesul de desprindere a centralei Craiova II şi acţiunile conexe în AGA din 18 august 2022. Înregistrarea la Registrul Comerţului a entităţii nou înfiinţate şi diminuarea corespunzătoare a capitalului social al CE Oltenia au fost efectuate până la 30 septembrie 2022.

Spin-off-ul folosește ca dată limită situațiile financiare ale CE Oltenia la 31.12.2021 și implică o divizare simetrică prin transferul activelor și pasivelor aferente Sucursalei Centrale Craiova II către o societate nou înființată care va reflecta procentual structura acţionariatului actual al CE Oltenia şi va avea un capital social de 23.829.130 lei.

Ca urmare a divizării, numărul de acțiuni ale FP la CE Oltenia va fi redus cu acțiunile corespunzătoare din Craiova II, respectiv de la 5.828.033 la 5.314.279 de acțiuni, păstrându-și totuși participația de 21,559%.

Activitatea companiei este orientată cu precădere spre producția de energie termică pentru Municipiul Craiova și agenții economicii din zonă și are disponibile două grupuri energetice de 150 MW și 160 Gcal/h (grupurile 1 și 2), grupuri care funcționează în cogenerare, astfel, pe timp de iarnă, puterea maximă electrică scade în favoarea energiei termice. Pentru cele două grupuri există posibilitatea de alimentare și pe gaz. Aceste grupuri furnizează și agent termic pentru încălzirea municipiului Craiova și agent tehnologic pentru uzina de autoturisme Ford. La aceste grupuri nu s-au efectuat lucrări de reabilitare și modernizare majore, ele fiind cele mai noi din cadrul societății divizate, puse în funcțiune între anii 1987 si 1989.