Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa S.A.

  • Rezumatul investiției
  • Deţinerea Fondului 20,0%
  • Sector Servicii aeroportuare
  • Website Click Here

Scurt Istoric

Compania naţională “Aeroportul Internaţional Mihail-Kogalniceanu - Constanţa” a fost înfiinţată conform Deciziei de Guvern nr. 523 din 24 august 1998, ca urmare a reorganizării Regiei autonome “Aeroportul Internaţional Constanţa Mihail Kogalniceanu”.

Instituţia de reglementare

Ministerul Transporturilor este autoritatea statului în domeniul transporturilor care elaborează cadrul legal adecvat, politicile economice şi strategiile de dezvoltare pentru infrastructura de transport.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor delegat să elaboreze proiectele de reglementare, să pună în aplicare şi să asigure respectarea reglementărilor aeronautice civile naţionale, să licenţieze personalul aeronautic civil, să certifice aeronavele, produsele şi piesele asociate destinate aeronauticii civile, să înmatriculeze aeronavele.