Data publicării
Subiect
15/06/2012 Raport lunar Fondul Proprietatea mai 2012
14/06/2012 Actualizare privind litigiile demarate de un actionar al Fondului pentru blocarea inregistrarii hotarärilor Adunarii Generale a actionarilor la Registrul Comertului
13/06/2012 Informare privind plata dividendelor
08/06/2012 Actualizare privind litigiile demarate de un actionar pentru blocarea inregistrarii hotarärilor Adunarii Generale ale actionarilor la Registrul Comertului
08/06/2012 Structura acţionariatului şi numărul total al drepturilor de vot la data de 31 mai 2012
06/06/2012 Actualizare privind litigiile demarate de un actionar pentru blocarea inregistrarii hotarärilor Adunarii Generale ale Actionarilor la Registrul Comertului
30/05/2012 Actualizare privind litigiile demarate de Ioana Sfiraiala pentru blocarea inregistrarii hotarärilor Adunarii Generale ale actionarilor la Registrul Comertului
24/05/2012 Informare referitoare la planul propus pentru listarea secundara a actiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA la Bursa de Valori din Varsovia
23/05/2012 Actualizare privind litigiile demarate de Ioana SFiRAIALA pentru blocarea inregistrarii hotarärilor Adunarii Generale ale Actionarilor la Registrul Comertului
21/05/2012 Structura actionariatului si numarul total al drepturilor de vot la data de 14 mai 2012 – considerata "data de referinta" pentru plata dividendelor aferente 2011
16/05/2012 Actualizare privind litigiile demarate de Ioana SFiRAIALA pentru blocarea inregistrarii hotarärilor Adunarii Generale ale Actionarilor la Registrul Comertului
16/05/2012 Noua componenta a Comitetelor Consultative din cadrul S.C. Fondul Proprietatea S.A.
16/05/2012 Convocator al Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 27 iunie 2012
15/05/2012 Informare privind numărul de acţiuni pe care Georgia Palade van Dusen le deţine la SC Fondul Proprietatea SA - Anexa
15/05/2012 Informare privind numărul de acţiuni pe care Georgia Palade van Dusen le deţine la SC Fondul Proprietatea SA cu Anexa
15/05/2012 Raportul trimestrial pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2012
15/05/2012 Raport VAN la 30 aprilie 2012
15/05/2012 Raport lunar la 30 aprilie 2012
15/05/2012 Raportul trimestrial pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2012
10/05/2012 Noi litigii demarate de Ioana SFÎRĂIALĂ pentru blocarea înregistrării hotărârilor Adunării Generale ale Acţionarilor la Registrul Comerţului