Data publicării
Subiect
12/02/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
11/02/2013 Structura acţionariatului şi numărul total al drepturilor de vot la data de 31 ianuarie 2013
08/02/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
06/02/2013 Actualizarea litigiilor privind Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
04/02/2013 Actualizare privind capitalul social al S.C. Fondul Proprietatea S.A. "Fondul"
30/01/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fond
28/01/2013 Actualizare cu privire la SC Hidroelectrica SA
28/01/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fond
24/01/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un acţionar Parte litigantă şi Fondul Proprietatea S.A.
24/01/2013 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ("CNVM") emite o decizie prin care nu avizează Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor "Contractul de Administrare" aprobat de acționari în data de 4 Aprilie 2012
22/01/2013 Numirea noului Director General al CE Oltenia incalca regulile guvernantei corporative
17/01/2013 Actualizare cu privire la SC Hidroelectrica SA
17/01/2013 Calendar Financiar 2013
15/01/2013 Actualizare privind toate litigiile dintre un acţionar Parte litigantă şi Fond
15/01/2013 Raport lunar decembrie 2012
15/01/2013 Raport VAN la 31 decembrie 2012
15/01/2013 Impactul asupra modului de calcul a valorii activului net ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului nr. 11/2012 emis de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare "CNVM"
11/01/2013 Structura acţionariatului şi numărul total al drepturilor de vot la data de 31 decembrie 2012
21/12/2012 Actualizare privind toate litigiile dintre un actionar parte litigant si Fond
21/12/2012 Modificarea metodologiei de calcul a valorii activului net al Fondului Proprietatea şi alte prevederi adoptate de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Centru de Presă