Engie Romania

  • Rezumatul investiției
  • Deţinerea Fondului 12,0%
  • Sector Furnizarea de gaze naturale
  • Website Click Here

DGN Distrigaz Sud a fost înfiinţată în 1998, ca filială a S.N.G.N. Romgaz S.A., prin Hotărârea de Guvern nr. 491/1998. Distrigaz Sud a devenit societate de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale de sine stătătoare prin Hotărârea de Guvern nr. 334/2000, în urma separării structurii integrate vertical a fostei Societăţi Naţionale a Gazelor Naturale Romgaz în 5 entităţi juridice şi a implementării Directivei europene 96/92/EC.

Distrigaz Sud a fost privatizată în 2005 (Contract de privatizare nr. 6/18.10.2004), prin achiziţionarea a 51% din capitalul social de către Gas de France (30% prin achiziţie directă şi 21% prin majorarea capitalului social) pentru suma totală de 310 milioane EUR. În iunie 2006, 51% din acţiunile Distrigaz Sud au fost transferate către Romania Gas Holding.

BERD şi IFC sunt acţionari ai Romania Gas Holding cu o deţinere de 10% fiecare.

Conform Legii nr. 247/2005, Ministerul Economiei a contribuit cu pachetul de 12,00% din acţiunile Distrigaz Nord la capitalul Fondului Proprietatea.

Conform normelor Uniunii Europene (Directiva 55/2003/CE), societatea şi-a separat activităţile de distribuţie de cele de furnizare, la 1 martie 2008:

  • SC Distrigaz Sud SA (furnizare)
  • SC Distrigaz Sud Reţele SRL (distribuţie)

În 2009, SC Distrigaz Sud SA şi-a schimbat numele in GDF Suez Energy România SA, iar în martie 2016, ca urmare a unei iniţiative de rebranding internaţional al companiei Engie, GDF Suez Energy România a devenit Engie România

Documente