Când va avea loc următoarea tranşă de plată a dividendelor?

Decizia de plată a dividendelor va fi luată în discuţie in cursul anului 2014, după ce situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013 vor fi aprobate de Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor. Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor va dezbate propunerea privind profitul generat in 2013 si va decide cat din profitul net va fi distribuit ca dividende (după alocarea la rezerva legala). Hotararea de distribuire a dividendelor va fi publicată după Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru ca fiecare acţionar să fie înştiinţat asupra procesului de distribuire. Următoarea Adunare Generală Anuală a Acţionarilor se preconizează a avea loc in aprilie 2014.